Berichten in juli 2016

Geef inbrekers geen kans!

Tijdens de zomervakantie laten we ons huis graag achter en trekken we met zijn allen naar de zon. De zomermaanden zijn dan ook de favoriete maanden van inbrekers. Ze krijgen immers vrij spel in alle lege huizen. Vermijd dat je thuiskomt tegenvalt en voorkom dat je woning een makkelijk doelwit is voor ongewenste bezoekers.

We geven alvast enkele tips:

1) Beter een goede buur dan een verre vriend!

Gaat u op reis, vraag dan aan uw buren om een oogje in het zeil te houden. Zo kunnen ze je oprit gebruiken voor hun auto, geregeld de rolluiken op en neer laten en de postbus leeghalen. Allemaal zaken waarmee het lijkt dat er iemand thuis is. Schaf ook zeker enkele tijdschakelaars aan, daarmee kan je op vaste tijdstippen de verlichting in en rond je huis inschakelen.

2) Pas op met sociale media

Laat u graag al uw Facebookvrienden weten dat u een weekje weg bent? Pas daar toch maar mee op. Iedereen stoeft graag met paradijselijke vakantiefoto's, maar ook inbrekers lezen uw berichten...

3) Alles safe in de safe

Heb je waardevolle voorwerpen in huis zoals juwelen of kunstobjecten? Bewaar deze dan in een safe in huis of huur een kluisje in de bank.

4) Sluit je huis goed af

Het lijkt vanzelfsprekend, maar vaak vergeten veel mensen een klein raampje van wc, kleder of  zolder goed af te sluiten. Een geoefende inbreker heeft niet veel nodig om binne te geraken. Las dus een controleronde in voor je op vakantie vertrekt. 

5) Installeer een alarmsysteem

Wacht niet tot het te laat is en kies voor extra beveiliging met een alarmsysteem. Hiermee schrik je inbrekers ook af. In het slechtste geval word je verwittigd als er toch iemand probeert in te breken en kan je alsnog ingrijpen. 

Wil je graag zelf mensen hun huizen beveiligen met zulke systemen? Bij Syntra AB kan je terecht voor een opleiding rond de installatie van inbraakbeveiliging

Tags en Rubrieken

Dit bericht werd ingedeeld in: Blogberichten

Reacties weergeven

EHBO: leer beroertes te herkennen met FAST-test.

Elk jaar krijgen ongeveer 19.000 Belgen, omgerekend 52 per dag, een beroerte. Bij een beroerte wordt de bloedvoorziening naar de hersenen plotseling onderbroken. Het risico stijgt met de leeftijd: hoe ouder, hoe groter de kans. Bij vrouwen boven de 75 zijn beroertes zelfs de grootste doodsoorzaak. 

Het is van levensbelang om een beroerte snel te herkennen en in te grijpen. Enkel zo kan de hersenschade beperkt worden.
Elke minuut telt. In onze EHBO-cursussen wordt de FAST-test opgenomen.

FAST-test

FAST staat voor Face, Arm, Speech en Time. Het is een eenvoudige Europese test waarmee je snel een beroerte kan herkennen.

  • Face (gezicht): vraag het slachtoffer om te glimlachen of de tanden te laten zien. Een scheve mond of een mondhoek die naar beneden hangt, kan wijzen op een beroerte.
  • Arms (armen): vraag aan het slachtoffer om beide armen op te tillen en voor zich uit te strekken met de binnenzijde van de hand naar boven. Als een arm wegzakt, kan dit duiden op een beroerte.
  • Speech (spraak): stel vragen en ga na of het slachtoffer moeite heeft om je te begrijpen of moeilijk kan spreken.
  • Time: bij het herkennen van de symptomen, moet men onmiddellijk de hulpdiensten verwittigen. Registreer het tijdstip waarop de klachten zijn begonnen en geef dat aan de hulpdiensten door.

 

fast test (ehbo)

Opleidingen EHBO - de opleidingen die levens redden

Sinds 2010 is elk bedrijf of organisatie bij wet verplicht om minstens 1 persoon in dienst te hebben die gecertificeerd is als eerstehulpverlener. Wie de erkende basisopleiding EHBO van Syntra AB afrondt, krijgt zulk een attest. Ook voor de jaarlijkse bijscholingen kan je bij Syntra terecht.

Tags en Rubrieken

Dit bericht werd ingedeeld in: Blogberichten

Reacties weergeven

Burn-out: symptoom van onze moderne maatschappij?

Zo'n 20 tot 30.000 Belgen kampen met een burn-out en dat aantal blijft stijgen. Een direct gevolg daarvan is een lange afwezigheid op het werk.

Iedereen, van arbeiders tot bedienden, maar ook kaderleden en managers kunnen een burn-out krijgen. Perfectionistische mensen die steeds hun grenzen willen verlengen en geen 'nee' kunnen zeggen, vormen een groter risico op burn-out.
Het is een progressief proces dat begint met een alarmfase, gevolgd door de verzetfase en uiteindelijk een uitputtingsfase met complete fysieke inzinking.

Bewustwording van het probleem is cruciaal om erger te voorkomen.

Vermijd een burn-out bij je werknemers 

Als je als HR-manager / personeelsverantwoordelijke merkt dat een werknemer tekenen van een burn-out vertoont zoals vermoeidheid of gedragsverandering, kan je beter geen tijd verliezen en een gesprek aangaan. In 2 sessies leren we jou de signalen te herkennen en geven we een leidraad mee om werknemers te begeleiden.

Zelfzorg: hoe voorkom je dat je batterijen leeglopen?

In twee sessies staan we stil bij energievreters / -gevers en leren we de eigen gedachten te sturen bij moeilijke situaties. Je leert de signalen te herkennen als je batterijen leeglopen.

Wettelijk kader voor de behandeling van burn-outs

De wet van 1 september 2014 verplicht elk bedrijf om een preventie- en behandelingsprocedure voor psychosociale problemen, waartoe ook een burn-out behoort op te stellen. Vandaag de dag ligt de kostprijs van langdurige afwezigheid door ziekte dan de kostprijs van werkloosheid.

burnout voorkomen

Tags en Rubrieken

Dit bericht werd ingedeeld in: Blogberichten

Reacties weergeven