Ben je klaar voor de energietransitie?

Ben je klaar voor de energietransitie?

De energietransitie is in een stroomversnelling gekomen. Overheden, bedrijven en particulieren streven naar een verschuiving van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht. Er is ook de switch van een centrale naar een decentrale energieproductie waardoor we voor een stuk zelfvoorzienend worden en de afhankelijkheid van dure energie-import verminderen.

Energiebeleid voor KMO’s

  • Hoe zet je als KMO maximaal in op de energietransitie?
  • Welke maatregelen zijn het meest rendabel vanuit klimaat en economisch standpunt?
  • Wat is de kostprijs voor het ‘energy proof’ maken van je onderneming? En wat is of wordt de kost als je geen investering in hernieuwbare energie doet?
  • Op welke energiesubsidies kan je als bedrijf aanspraak maken?
  • Hoe kan je duurzaamheid in kaart brengen en meten?

Energieconsulent Alex Polfliet, founder Zero Emission Solutions en senior advisor bij Aya, is de expert bij uitstek die het antwoord weet op dit soort vragen en bedrijven helpt bij het reduceren van hun energieverbruik. Met +25 jaren ervaring in de energiemarkt en pionier in hernieuwbare energie, slaagt hij erin om de complexe materie op een bevattelijke manier uit te leggen in onderstaande opleidingstrajecten. De opleidingen zijn gradueel opgebouwd; je kan ze zowel afzonderlijk als in één traject volgen. Wie alle opleidingen heeft afgerond, kan als energieprofessional starten.

3 nieuwe opleidingstrajecten
Duurzame energietransitie en -transformatie - De energiemarkt en het energiebeleid uitgediept

Krijg inzicht in de huidige energie-uitdagingen waarmee quasi elke onderneming of organisatie de komende jaren geconfronteerd zal worden.

Opleiding bekijken

Duurzame energietransitie en -transformatie - De transitie naar hernieuwbare energie

Leer meer over de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van hernieuwbare energie.

Opleiding bekijken

Duurzame energietransitie en -transformatie - Elektrificatie van bedrijfsprocessen

Leer de energie-efficiëntie van gebouwen en processen te verbeteren

Opleiding bekijken

Onze energie-opleidingen zijn gericht naar zaakvoerders, managers, consulenten én nieuwkomers die een energiebeleid willen voeren of adviseren met aandacht voor duurzaamheid, snel wijzigende wetgeving, nieuwe technologieën, subsidiëring. De opleidingen zijn hands-on, het achterliggende kader wordt geschetst maar er wordt vooral gefocust op de do’s & don’ts om energievriendelijker te werken en energiekosten te besparen.

-Alex Polfliet

Inhaalbeweging hernieuwbare energie bij KMO’s is nodig

De bedrijven zijn verantwoordelijk voor ± 75% van het energieverbruik in ons land, waarvan de helft voor rekening van de zware industrie. Particuliere huishoudens nemen ± 25% van het totale energieverbruik voor hun rekening. Vooral KMO’s blijven achter volgens Alex. Daar is nog een grote energiewinst te maken.

 

De multinationals zijn er al langer mee bezig omwille van de weerslag op hun kosten. Bovendien zijn ze ook wettelijk verplicht in het kader van emissierechten en dergelijke. Bij KMO’s loopt die beweging achter. Het is een misvatting dat je als KMO enkel bij productie of veel verbruik veel energiewinst te boeken hebt. In tegendeel, bij bedrijven zonder productie of met een relatief lager energieverbruik is de impact van energiebesparende maatregelen direct veel groter. Veel KMO’s kunnen de helft van hun energiekost reduceren door in te grijpen op energie-efficiëntie en zelf energie te produceren. Bovendien betaalt elke KMO relatief gezien meer dan zware industriële bedrijven omwille van een hogere eenheidsprijs van elektriciteit en gas.
- Alex Polfliet

Energie: wat beweegt er, waar dienen bedrijven zich op af te stemmen? 5 tips van energieconsulent Alex Polfliet.

De urgentie van de energietransitie is groot. De overheid stimuleert dit al en zal het in de toekomst nog meer en sterker doen. Momenteel zijn er al heel wat maatregelen rond duurzaamheid en hernieuwbare energie genomen die vanaf 2025 van kracht te gaan. Heel wat KMO’s dienen nog de nodige aanpassingen te doen om in regel te blijven. Een sensibilisering en tijdige afstemming dringt zich op, anders zal de factuur ook volgen in de vorm van penalisaties.

Het moment van verbruik wordt belangrijker. Wie energie verbruikt op luwe momenten en bij veel aanbod hernieuwbare energie zal daarvoor beloond worden (en omgekeerd).

Stem je energieverbruik zoveel mogelijk af op lokale productie. Als bedrijf doe je er goed aan om energieproductie en opslag zelf een stuk in de handen te houden en dus voor een deel zelfvoorzienend te zijn waardoor je minder afhankelijk bent van dure energie bij een energiecrisis.

De verstrengde regelgeving voor hernieuwbare energie bij woningen en bedrijfsgebouwen gaat van kracht in 2025 en daaropvolgende jaren.

Zonnepanelen worden verplicht vanaf 1 gigawattuur stroomverbruik in 2025.

Zakelijke zonnepaneelinstallaties worden de drijver van de Vlaamse energietransitie. Die beweging is in 2022 ingezet en is structureel. Zonnepanelen verdienen zich snel terug, ook omdat het verdienmodel in Vlaanderen is veranderd.

Kortom, investeren in energie-efficiëntie win je op termijn altijd terug.

Gratis event duurzame energietransitie en -transformatie op 9 september 2024

Leer van vooraanstaande experts uit het veld hoe jij succesvol een duurzame energietransitie kan doorvoeren. Energieconsulent en docent Alex PolflietChris Celis beleidsexpert systeemintegratie bij ODE, en energietransitiemanager Ben Beddegenoots bij LITC gidsen jou doorheen een boeiende namiddag. 

Meer info en inschrijven: https://www.syntra-ab.be/event/duurzame-energietransitie-en-transformatie-kijk-naar-de-toekomst-van-energie

Syntra Blog

Blijf op de hoogte van nieuws en events bij Syntra AB

Naar alle artikels
Syntra Bizz lesgevers aan de slag in de Fluvius Academy
Artikel

Syntra Bizz lesgevers aan de slag in de Fluvius Academy

Syntra Bizz stuurt versterking richting Hasselt & Mechelen: docenten Karim & Filip, specialisten in veiligheid, geven honderden nieuwe medewerkers en aannemers van Fluvius 2 essentiële opleidingen.

Duurzaamheid bij Syntra AB en Syntra Bizz: geen blabla, wel boomboom! teaser
Artikel

Duurzaamheid bij Syntra AB en Syntra Bizz: geen blabla, wel boomboom!

10 actiepunten waarmee we duurzaamheid concreet maken bij Syntra AB en Syntra Bizz.

 

De 10 populairste opleidingen van vorig jaar
Artikel

De 10 populairste opleidingen van 2023

Een overzicht van de 10 populairste opleidingen van vorig jaar bij Syntra AB, gebaseerd op het aantal inschrijvingen.

energie en duurzaam bouwen
Artikel

Energie en duurzaam bouwen

Bij de realisatie van je droomhuis of commercieel gebouw kan je de principes van het duurzaam en energievriendelijk bouwen niet langer uit de weg gaan. Niet alleen omdat de overheid dit promoot – en zelfs oplegt – maar ook omdat je dit gewoonweg verplicht bent aan onze komende generaties.