dag van de oudere voet

Dag van de voet

Het thema voor dag van de voet is dit jaar 'de oudere voet'. We bekijken fysiologische en fysieke veranderingen van de voet maar ook de mentale problemen zoals dementie.

Deze vraag staat centraal op de komende Dag van de Voet op zaterdag 8 december in het auditorium van Syntra AB in Antwerpen.

Ouderenzorg

Ouder worden lijkt leuk wordt wel gezegd maar oud zijn is andere koek. De vergrijzingsgolf die over West-Europa trekt heeft vele gevolgen, o.a. voor de zorg. 
Sommige delen van onze goed georganiseerde zorg blijken ineens geen antwoord meer te hebben op de zorgvragen die door deze steeds groter wordende groep van de samenleving gesteld worden. Sinds kort krijgen we te maken met geheel nieuwe zorgberoepen die speciaal kunnen omgaan met de complexe zorg die ouderen in de gelegenheid stellen deel te blijven nemen aan onze samenleving.

Denk daarbij aan huisartsen speciaal opgeleid in de geriatrie, geriatrisch kinesiologen , geriatrisch verpleegkundigen, artsen voor ouderenzorg en zelfs in de farmacologie is er ineens weer volop belangstelling voor ouderen. Onze ouderen waren nl. niet geïncludeerd in wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van geneesmiddelen en wat blijkt?
Geneesmiddelen kunnen op patiënten van boven de 65 zowel een sterkere als minder sterke uitwerking hebben of zelfs helemaal geen uitwerking! Er verandert nl. fysiologisch veel bij de ouder wordende mens. Om je uit te dagen hoe ver je competentie nu al reikt stel ik je een casus voor die in zijn geheel niet uitzonderlijk is:

Iemand van 80 jaar komt in je praktijk op voorschrift van de huisarts. Hij wil graag dat haar voeten goed verzorgd worden want er is bij haar diabetes 2 vastgesteld en ze is 4 jaar geleden behandeld voor borstkanker. Je hebt wel de brief van de huisarts met een aantal aanwijzingen en je hebt de afspraak telefonisch tot stand gebracht. Maar nu komt mevrouw op de afgesproken tijd niet opdagen.  Een half uur na de afgesproken tijd gaat de bel en staat mevrouw een beetje verward voor de deur.
Wat ga je doen?

In deze vragen wordt een heftig beroep gedaan op je competenties. Het geven van veilige en effectieve zorg is in deze casus niet heel gemakkelijk. Het is zelfs dermate gecompliceerd, dat specialisten (zoals bv. de diabetoloog of oncoloog) hun verantwoordelijkheid moeten delen met de geriater die de uiteindelijke behandelingsbeslissing neemt.

Op de Dag van de Voet delen we het programma niet voor niets in de volgende delen op:

1.    De ouder wordende voet - het fysieke deel
2.    De ouder wordende voet - het mentale deel

Voor beide delen hebben we een specialist die de presentatie op zich zal nemen. De genoemde casus zal een verder gaande rol spelen tijdens de Dag van de Voet.

Deze opleiding is erkend door de Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde voetverzorgers. 
Je krijgt 20 punten per gevolgde sessie. 

Schrijf je nu in

Syntra Blog

Blijf op de hoogte van nieuws en events bij Syntra AB

Naar alle artikels
Artikel

Werk genoeg voor gespecialiseerd voetverzorgers

Podologe Chris Peetermans, is één van de ervaren docenten in onze opleiding Gespecialiseerd voetverzorger. Wij vroegen haar wat het beroep precies inhoudt en wat de mogelijkheden zijn na afstuderen.

Artikel

Leer games maken in Unity bij Syntra AB

2017 was het eerste jaar waarin de game-industrie door de magische grens van de 100 biljoen dollar ging. Voor 2018 verwacht men een groei van 13.3% tegenover 2017 naar een totaal van 137.9 biljoen dollar. 

Artikel

Opleiding Burn-out coach zit in de lift

Als de energie op is, spreekt men van een burn-out. Eén op de vijf werknemers heeft een verhoogd risico op burn-out, ook wel “de epidemie van de 21ste eeuw” genoemd. Als burn-out coach op de werkvloer kan je de epidemie mee helpen bestrijden.

Artikel

Wat als ...

je geen rijbewijs hoeft te halen, maar zonder rij-ervaring de openbare weg op mag? Je geen attest bedrijfsbeheer hoeft te halen, maar zonder voorkennis een bedrijf mag opstarten? Dit laatste is sinds 1 september realiteit.