isolatie energiezuinigheid ventilatie

Focus op opleidingen duurzaam bouwen

De bouwsector is in volle verandering o.a. door de digitalisering en de strengere bouw- en renovatietechnieken omwille van de milieuproblematiek.
Gebouwen en woningen zijn nu goed voor 40% van de CO2-uitstoot. Wie actief is in de bouw en zich bijschoolt in milieuvriendelijke innovaties, draagt zijn of haar steentje bij tegen de klimaatopwarming.

Circulair bouwen

De circulaire economie staat haaks op de huidige lineaire economie waarbij we natuurlijke grondstoffen uit de aarde winnen om er iets mee te produceren, te gebruiken om dan weer als afval weg te smijten.  Deze economie zorgt voor heel wat problemen zoals uitputting van natuurlijke grondstoffen, vervuiling en een gigantische afvalberg.

De circulaire economie kan je het best vergelijken met het systeem in de natuur. Het afval van de ene wordt een grondstof voor de andere, er gaat niets verloren.
Volgens Jonathan Verdonck, expert circulaire economie in de bebouwde omgeving, is het nu het moment voor bedrijven om de omschakeling te maken:

"De opleiding Coach circulaire economie is een brede opleiding rond verschillende aspecten van circulaire economie zoals levenscyclusanalyse, wetgeving, beleid, projectmanagement, marketing, logistiek. We gaan ook kijken naar bedrijven die dit al toepassen.

 

Duurzaam omdenken in de bouw

De architect Thomas Rau introduceerde licht als service op de luchthaven van Schiphol. De luchthaven koopt licht aan ipv lampen. Philips, de fabrikant heeft er alle belang bij om zo een beperkt aantal, duurzame armaturen af te leveren die voldoende licht geven. Op deze manier is hun winst het grootst, dit staat in schril contrast met de lineaire ecomie: de leverancier haalt de winst uit het leveren van zoveel mogelijk lampen met een beperkte houdbaarheid om (her)verkoop te maximaliseren.

Lees meer over het project circulaire verlichting.

Opleidingen energiezuinig bouwen

Het terugdringen van de CO2-uitstoot is noodzakelijk om de klimaatopwarming te beperken. De bouwsector is een belangrijke speler in dit verhaal met verwarming, koeling en bouwmaterialen zoals isolatie. Energiezuinig (ver)bouwen is de norm: 1/3 van de nieuwe woningen voldoet al aan de BEN-norm.
Bij Syntra besteden we heel wat aandacht aan de bouwschil en systemen en technologieën om het energieverbruik te beperken met opleidingen rond Circulair bouwen, E-peil, EPB, EPC, Groendaken en daktuinen, Isolatie, Vocht, Thermografie, Ventilatie, Vertikale tuinen en groene wanden.
We richten ons naar een brede doelgroep van architecten, studiebureaus, aannemers, syndicussen, energiedeskundigen, service-techniekers, bouwvakkers en andere professionals uit de bouwsector.
Elke opleiding wordt gegeven door een vakexpert die voeling heeft met de praktijk.

 

Duurzaam bouwen is vandaag de dag de norm met eisen op het vlak van isolatie, energiezuinigheid en ventilatie. In het opleidingsaanbod van Syntra vind je deze 3 pijlers terug.

Syntra Blog

Blijf op de hoogte van nieuws en events bij Syntra AB

Naar alle artikels
Artikel

Vraag naar energiezuinig (ver)bouwen groeit sterk

Syntra-AB speelt met tal van cursussen in op de groeiende vraag naar duurzaam bouwen en energiezuinig wonen. Wij hebben ze voor jou geclusterd rond drie trefwoorden: E-Peil, EPB en Groen.

BIM bouwkundig tekenen
Artikel

Opleiding BIM technisch tekenaar

BIM is een slim digitaal concept dat bouwwerken visualiseert en bouwinformatie makkelijk deelt tussen verschillende partners. BIM staat voor Building Information Model of Bouw Informatie Model. Door de digitale transitie in de bouw is de vraag naar BIM technisch tekenaars die kunnen tekenen in 3D momenteel groter dan het aanbod. 

 

25april

Event

Openklasweek voltijdse dagopleidingen (23 - 27 april)

Twijfel je nog aan je studiekeuze? Wil je graag een les bijwonen? Schrijf je in voor de open klasweek. Naast het bijwonen van een les, krijg je die dag ook een antwoord op al je vragen rond studiemogelijkheden, leerinhouden, stages en opleiding in een leerbedrijf.

kostprijsberekening
Artikel

Je winst haal je uit je aankoopprijs

Heel wat ondernemers denken nog altijd dat het er op aankomt om zoveel mogelijk marge te berekenen op de aankoopprijs om de uiteindelijke verkoopprijs te bepalen. Deze manier van calculeren ondermijnt steevast je concurrentiepositie.