thuiswerk

Meer inschrijvingen en meer afstandsleren in coronajaar bij Syntra AB

Wat is het effect van een pandemie op de inschrijvingen voor opleidingen?
De start van het cursusjaar 2020-2021 werd met argusogen gevolgd door directie, medewerkers en stakeholders. Na de opstartmaand september kunnen we – met een zucht van opluchting – stellen dat de terugval tijdens de eerste coronagolf dit voorjaar is gecounterd met een stevige relance.

We zien een groei in al onze gecertificeerde beroepsopleidingen (ondernemersopleidingen, voltijdse dagopleidingen en leertijd/duaal) tegenover het voorbije cursusjaar. Ook bedrijven en hun medewerkers vinden terug de weg naar Syntra Bizz om hun professionele skills te verbreden of uit te diepen. Business as usual dus, toch merken we een aantal trends en verschuivingen.

Ondanks of dankzij corona ?

Uit een bevraging van Stepstone dit voorjaar, bleek dat 1 op 5 een andere job in overweging nam. Mensen hebben de tijd gekregen om te reflecteren over hun huidige job, ook de aanpak van de coronacrisis door de werkgever is voor sommigen een drijfveer om van werk te willen veranderen. De economische crisis heeft bovendien een stimulerend effect op jongeren en professionals die skills willen aanleren die de arbeidsmarkt vraagt.
De groei zet zich sterk door in onze voltijdse dagopleidingen, het alternatief voor de hogeschool. Onze formule waarbij jongeren in een kort traject een beroep aanleren en worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt, is populair. Heel wat groepen zaten snel vol en hebben wachtlijsten.
De groei in avondopleidingen en werkplekleren is meer bescheiden, maar we zien een trendbreuk tegenover de voorbije jaren. Zo is de shift naar duaal leren goed ingezet: met 104 leerlingen is Syntra AB de koploper van alle scholen in Vlaanderen! Deze trajecten hebben een belangrijke maatschappelijke waarde want werkplekleren helpt vroegtijdige schooluitval zonder diploma te verminderen. Jongeren leren het vak al doende op de werkvloer en kunnen zo toch een diploma secundair onderwijs behalen.
De vraag naar opleidingen met een maximale praktijkinsteek (leertijd, duaal, vdo pact) is groeiend.

Telling op 1 oktober 2020 (groei t.o.v. cursusjaar 19-20 op 1 okt)

- voltijdse dagopleidingen: groei 15.05%
- ondernemersopleidingen: groei 2.26%
- werkplekleren (leertijd en duaal): groei 5.12%, duaal groei 42.46% - inschrijven kan ook tijdens het 
  schooljaar!
- korte cursussen en bedrijfstrainingen: sterke daling in het voorjaar door coronapiek maar relance is
  ingezet met focus op een sterk najaar 2020 / voorjaar 2021.

Welke sectoren doen het goed?

- Vastgoed:
  Syntra AB heeft een sterke reputatie in vastgoedopleidingen, met ook een breed pallet aan BIV-
  erkende bijscholingen.
- Informatica/grafisch & multimedia/digitale marketing:
  corona heeft de digitale versnelling aangewakkerd.
  Logisch dus dat de opleidingen die digitale kennis & vaardigheden aanleren, in de lift zitten.
- Bouw/Elektro/HVAC:
  de crisis in combi met de nood aan technische profielen op de arbeidsmarkt stuwt meer en meer
  mensen in deze richtingen. Syntra AB heeft dit cursusjaar een innovatief én breder aanbod
  in de markt gezet waarmee we inspelen op nieuwe en klimaatvriendelijke technologieën.

We werken anders. We leren anders.

We moeten door het virus meer digitaal leven en werken. Syntra AB zet sterk in op digitaal leren en we investeren in streaming. Tijdens de coronapiek dit voorjaar waren er 5000 cursisten per week op ons online platform. Ook de infomomenten verliepen dit jaar hoofdzakelijk online.
Veel van onze opleidingen combineren campusleren met online modules die men thuis op eigen tempo kan afwerken.
Op de campussen houden we ons aan de verplichte veiligheidsmaatregelen, aangevuld met extra maatregelen om onze medewerkers, docenten en cursisten te beschermen. Daarnaast hebben we een intern veiligheidsteam, geruggesteund door stewards, een tracing-team op de campussen en een externe preventie-arts in geval van nood.

Wij bij Syntra AB geloven dat deze crisis, net als elke crisis, ook opportuniteiten biedt.
Via opleiding, training en werkplekleren maak je werk van future  proof competenties.
Die leiden tot nieuwe inzichten, innovaties én kansen.

Syntra Blog

Blijf op de hoogte van nieuws en events bij Syntra AB

Naar alle artikels
Artikel

Cursisten Zytholoog met glans geslaagd

De horecasector heeft zware klappen gekregen tijdens de coronacrisis, maar dat weerhoudt mensen met goesting er niet van om in het vak te stappen. Dat bewijzen onze cursisten Zytholoog die deze week hun examen 'bier tappen en schenken' aflegden.

Artikel

Permanente vorming bij Syntra AB

Permanente vorming is een essentieel onderdeel van het beroep van vastgoedmakelaars. Door de verplichting om zich continu bij te scholen, streeft de sector naar kwaliteit in de noodzakelijke vaardigheden om een hoogstaande dienstverlening te bieden.

Artikel

8 onmisbare competenties voor de wereld van morgen

De arbeidsmarkt verandert in een razendsnel tempo en levenslang leren is meer dan ooit een must. Met deze competenties ben je klaar voor de jobs van morgen!

Artikel

Duaal leren bij Syntra

Duaal leren is dé praktijkopleiding bij uitstek: je leert je skills op je werkplek gedurende 4 dagen per week, aangevuld met 1 dag les op een Syntra-campus.