Taalcursussen - meertalig op je werk

Taalcursussen - meertalig op je werk

Met onze flexibele taalcursussen overwin je je professionele taaldrempel. We werken in kleine groepjes en focussen op spreektaal. Je bent 80% van de tijd aan het woord.

Agataal is onze partner voor de taalcursussen Professioneel communiceren, Intensief taalbad en de Snelcursussen in verschillende talen. Dankzij een team van enthousiaste docenten kun jij bij Syntra AB met trots je professionele taaldrempel overwinnen.

Krystyna Krywen van Agataal:
‘Wij selecteren onze taaltrainers met veel aandacht. Al onze lesgevers zijn zeer bekwaam en gepassioneerd door taal. Flexibiliteit, persoonlijke aanpak en nauwe betrokkenheid zijn onze focus bij elke taalcursus.’ Zelf neemt Krystyna de rol op van pedagogisch expert, de vrouw waar de trainers op kunnen terugvallen voor raadgeving en bv. keuze van materialen. ‘Ik vind het net zo belangrijk om onze trainers te ondersteunen als onze cursisten en klanten’, zegt ze.

taalcursussen Agataal

Hoe wil je een taal gebruiken ?

‘Vooral Frans en Engels zijn de talen die men hier het vaakst nodig heeft in het professionele leven’, weet Krystyna. ‘Op school worden talen minder ‘gedrild’ dan vroeger. Dan hangt het er nog vanaf in welke situatie iemand deze taal gaat gebruiken. Is het voor conversaties met native speakers in de andere taal? Wil je nuances kunnen leggen in een verkoopsgesprek, een onderhandeling? Of is het om met anderstalige collega’s, klanten of leveranciers in een gemeenschappelijke taal te kunnen communiceren? Daartussen is er een groot verschil.’

Taalcursussen om snel vooruit te gaan

De nadruk van de trainingen ligt op luisteren en spreken. Lezen of een film kijken, kun je immers thuis ook. ‘Onze docenten gaan in de eerste plaats door conversatie je kennis activeren en verbeteren, je uitspraak en je spreekdurf bevorderen. Je ontdekt waar je werkpunten liggen. Meestal zie je een cursist in fases vooruitgaan:

1. De docent verbetert en jij probeert het correcte antwoord te geven.

2. Je hoort zelf dat je iets fout zegt, maar weet niet zeker hoe je dat moet verbeteren.

3. Je verbetert jezelf na een fout, maar kunt de fout nog niet vermijden.

4. Je kunt foutloos spreken omdat je woordenschat, uitdrukkingen en grammaticaregels kent.

Afhankelijk van het niveau geven we ook gevoeligheden uit de cultuur van een taal mee. We krijgen veel appreciatie van cursisten omdat ze direct verbeterd worden en omdat we nieuwe woordenschat en formules aanreiken om professioneler te klinken.’

Een intakegesprek voor je succes

‘In onze taalcursussen zien we een mix van profielen. Iedereen wordt gebeld door de docent voor een kennismakingsgesprek in de andere taal. Daarmee bepalen we jouw niveau en polsen we naar je verwachtingen. Wat vind je moeilijk? Wat doe je al? Wil je bv. ook presentaties in de andere taal kunnen geven? Er zijn verschillende niveaus:

· Beginners: je kan je uitdrukken in enkele standaardzinnen of losse woorden.

· Gemiddeld: je zoekt nog vaak naar woorden en je hebt moeite om vlot met moedertaalsprekers te spreken.

· Gevorderd: het gaat al prima, maar je maakt nog kleine fouten. Je mist bijvoorbeeld nog nuances of gebruikt niet altijd de juiste formulering.’

We stellen de groepen zo goed mogelijk samen qua moeilijkheidsgraad en interesse. Als de groep het nodig heeft, oefenen we ook het schrijven. Maar de meeste cursisten willen vooral beter spreken en begrijpen.

Drukbezet? Kies een taalbad!

Welke tijd kan er aan de cursus besteed worden? Hoe ziet je werk eruit? Krystyna: ‘Voor wie weinig tijd heeft, is een taalbad vaak de beste keuze. Je bent dan korte tijd heel intensief bezig, er is minder nood aan herhaling of studeerwerk thuis. In een drukke agenda is het vaak makkelijker om één keer een aantal dagen op rij te blokkeren, dan om gespreide dagen vrij te maken en tussendoor nog aan opfrissing van de leerstof te doen. Je mist al eens een les, je focus is minder.’

Taalcursussen in kleine groepen

‘Opdat iedereen genoeg aan het woord kan komen, werken we met kleine groepen.
We stellen voorop dat cursisten 80% van de tijd aan het woord zijn, en onmiddellijk relevante feedback krijgen. Doordat we streven naar een min of meer gelijk niveau bij de cursisten, leer je uiteraard ook van anderen en van de verbeteringen die de docent maakt.’

Liever online taalcursus?

‘Een online cursus volgen heeft het voordeel dat je geen tijd verliest in het verkeer, je zet je thuis achter je pc. Maar onderschat het niet: ook hier moet je met je volle aandacht aanwezig zijn en veel praten. We beperken ons tot 5 à 6 personen, zodat we altijd iedereen op het scherm zien. Het is zelfs intensiever; als je afgeleid bent, wordt dat direct opgemerkt. Net daarom geeft een online training ook een goed resultaat.’

Syntra Blog

Blijf op de hoogte van nieuws en events bij Syntra AB

Naar alle artikels
Artikel

Hoe onze docent van de 'opleiding creatief schrijven' romanschrijfster werd.

Lore Mutsaers, docent van de opleiding creatief schrijven, legt uit hoe ze romanschrijfster is geworden. Al haar eigen ervaringen steekt ze nu in deze praktijkgerichte opleiding.

bloggen
Artikel

5 redenen om te bloggen

Is het anno 2018 nog interessant om te beginnen bloggen? En wat levert een blog dan mogelijk op? Het antwoord is: JA. Wij geven jou de 5 belangrijkste reden om nu te beginnen met bloggen.

Ben je klaar voor de energietransitie?
Artikel

Ben je klaar voor de energietransitie?

De energietransitie is in een stroomversnelling gekomen. Overheden, bedrijven en particulieren streven naar een verschuiving van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht. Er is ook de switch van een centrale naar een decentrale energieproductie waardoor we voor een stuk zelfvoorzienend worden en de afhankelijkheid van dure energie-import verminderen.

logistiek
Artikel

7 redenen om voor de logistiek te kiezen

De logistieke sector is enorm uitgebreid en daarom kan het soms moeilijk zijn om door de bomen het bos te zien. Toch beschikt de sector over een pak voordelen die het zowel voor jongeren als voor ervaren medewerkers een aantrekkelijke werkplek maken.