Vergroening autofiscaliteit: speel als bedrijf maximaal in op de (nieuwe) spelregels

Vergroening autofiscaliteit: speel als bedrijf maximaal in op de (nieuwe) spelregels

De overgang naar een fiscale vergroening van de mobiliteit gebeurt via 3 fases waarbij de datum van aanschaf doorslaggevend is om te bepalen onder welk fiscaal regime de wagen valt. De datum van aanschaf is de datum van ondertekening van de bestelbon bij de garage of de leasingmaatschappij.

Naast fiscale aftrekbaarheid van brandstoffen en de impact op Voordelen Alle Aard behandelen we in het webinar Autofiscaliteit nog andere topics zoals CO2-taks, btw, verkeersbelasting, fiscale stimuli enz. Ook de opleiding "Fleet- en mobilitymanagement" raakt dit topic aan.

Vergroening autofiscaliteit: impact op fiscale aftrekbaarheid brandstofkosten

Wagen aangeschaft vóór 1 januari 2023

De fiscale regeling met 100% aftrekbare brandkosten (fossiel & elektriciteit) geldt voor de volledige looptijd van de wagen (= gramformule).

Wagen aangeschaft vóór 1 juli 2023 (overgangsperiode)

De huidige fiscale aftrekregeling blijft gelden voor de volledige looptijd van de wagen m.u.v. hybride wagens waarbij de benzine- of dieselkost beperkt wordt tot 50%.

Wagen aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025

Wagens die (deels) op fossiele brandstof rijden, vallen onder een overgangsregel die stelselmatig wordt afgebouwd. De maximale aftrek wordt begrensd op 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en daalt tot 0% in 2028. Bij emissievrije auto’s zijn de beroepskosten wel 100% fiscaal aftrekbaar.

Wagen aangeschaft vanaf 1 januari 2026

Voor wagens op fossiele brandstof is er een aftrekverbod. Dit geldt ook voor hybridewagens. Ook de fiscale aftrek voor emissievrije wagens wordt stelselmatig afgebouwd. In 2026 100% aftrek voor de volledige looptijd, in 2027 95%, in 2028 90%, in 2029 82.5%, in 2030 75% en in 2031 67.5%.

Vergroening autofiscaliteit: impact op Voordeel Alle Aard (VAA)

Het belastbaar VAA wordt aangerekend voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen. De formule (cataloguswaarde x 6/7 x percentage CO2-uitstoot x leeftijdscoëfficiënt) blijft behouden.
De referentie CO2-uitstoten dalen de komende jaren, waardoor de VAA zal stijgen. Hoe verder een wagen boven de referentiewaarde zit, hoe meer belasting verschuldigd is.

 • Referenties 2021: 84 g/km diesel en 102 g/km benzine;
 • Referenties 2022: 75 g/km diesel en 91 g/km benzine;
 • Referenties 2023: 67 g/km diesel en 82 g/km benzine

Wil je meer weten over volgende onderwerpen?:

 • de aftrekbaarheid van auto’s in de vennootschapsbelasting
 • de RSZ-solidariteitsbijdrage (CO2-taks)
 • de aftrekbeperking in de eenmanszaak (personenbelasting)
 • zogenaamde valse hybrides
 • de fiscaliteit van lichte vrachtwagens
 • verkeersbelasting en BIV
 • btw-aftrek
 • elektriciteitskosten en laadpalen
 • fiscale stimuli
 • mobiliteitsbudget

Schrijf je dan snel in voor het online webinar rond Autofiscaliteit aan slechts € 75,- excl.

Meer informatie

Syntra Blog

Blijf op de hoogte van nieuws en events bij Syntra AB

Naar alle artikels
beroepskosten zelfstandige
Artikel

Beroepskosten zelfstandige: welke zijn fiscaal aftrekbaar?

Beroepskosten voor zelfstandigen zijn legitiem en essentieel om de hoge belastingsdruk in ons land enigszins te verminderen. Als zelfstandige betaal je immers belasting op je winst, niet op de beroepskosten die je maakt om winst te realiseren. Wij checkten met Peter Maginelle, docent en financieel expert enkele 'indianenverhalen' rond beroepskosten.

25april

Event

Openklasweek voltijdse dagopleidingen (23 - 27 april)

Twijfel je nog aan je studiekeuze? Wil je graag een les bijwonen? Schrijf je in voor de open klasweek. Naast het bijwonen van een les, krijg je die dag ook een antwoord op al je vragen rond studiemogelijkheden, leerinhouden, stages en opleiding in een leerbedrijf.

Duurzaamheid bij Syntra AB en Syntra Bizz: geen blabla, wel boomboom! teaser
Artikel

Duurzaamheid bij Syntra AB en Syntra Bizz: geen blabla, wel boomboom!

10 actiepunten waarmee we duurzaamheid concreet maken bij Syntra AB en Syntra Bizz.

 

Artikel

HR-Officer: een onmisbare schakel in elk bedrijf

In de opleiding HR-Officer stoomt Sandra Deboes jou op een praktijkgerichte manier klaar voor een boeiende job in de wereld van HR. Ontdek haar aanpak.