panelen

Vraag naar energiezuinig (ver)bouwen groeit sterk

Syntra-AB speelt met tal van cursussen in op de groeiende vraag naar duurzaam bouwen en energiezuinig wonen. Wij hebben ze voor jou geclusterd rond drie trefwoorden: E-Peil, EPB en Groen.

Woningen zijn goed voor 11.9 procent van alle CO2-uitstoot. Tegen 2050 moet elke bestaande woning even energiezuinig zijn als nieuwbouw. De overheid wil het renovatietempo versnellen door premies te geven aan verbouwers die investeren in duurzame en energiezuinige technieken.

Onze vakexperts leren jou in deze opleidingen alles wat je moet weten om te voldoen aan de nieuwe voorwaarden.

E-peil

Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger. De overheid bepaalt deze wettelijke energienorm die jaar na jaar strenger wordt.

tabel

 

 

 

Bouwheren die het opgelegde E-peil niet behalen, betalen een boete. Als het E-peil van de woning lager is dan de norm dan wordt er een automatisch vermindering van de onroerende voorheffing Het E-peil hangt af van de:

 • compactheid van het gebouw
 • thermische isolatie
 • luchtdichtheid
 • ventilatie
 • verwarmingsinstallatie en het systeem van warmwatervoorziening
 • oriëntatie en bezonning
 • koelinstallatie
 • verlichtingsinstallatie (enkel bij scholen en kantoren)

Relevante opleidingen duurzaam verbouwen:

EPB (Energie Prestatie en Binnenklimaat)

Dit is het energetische totaalpakket van een woning: isolatie, luchtdichtheid, zonnepanelen, ventilatie, verwarmingssystemen en de kwaliteit van je binnenklimaat.
De energieprestatieregelgeving legt EPB-normen op die door elke bouwheer moeten gevolgd worden. Per vierkante meter bruikbare vloeroppervlakte is volgend minimum aandeel uit hernieuwbare energiebronnen verplicht:

 • minstens 15 kWh/jaar energie voor nieuwe gebouwen
 • minstens 10 kWh/jaar energie voor ingrijpende energetische renovaties

Om dat minimum te halen kan er gekozen of gecombineerd worden uit volgende maatregelen:

 • plaatsen van een zonneboiler
 • plaatsen van zonnepanelen
 • plaatsen van een biomassaverwarmingsketel
 • plaatsen van een warmtepomp
 • gebruik maken van een warmtenet (stadsverwarming)
 • participeren in een project voor hernieuwbare energie

Relevante opleidingen energiezuinig verbouwen:

Groen

Er is een groeiende vraag naar meer natuur en meer groen in onze omgeving. We hebben 11% bos in Vlaanderen en 8% Vlaamse tuinen. Vlaanderen kampt met zeer weinig open ruimte waardoor we deze optimaal dienen te benutten om CO2 op te slaan, water te bufferen en biodiversiteit te creëren. (link filmpje)

Onze vakexperten helpen jou om een groenblauwe dooradering in gebouwen en omgeving te verwezenlijken. We zoomen in op daken bedekt met vaste planten en grassen. Ze zorgen voor geluidsdemping, isolatie en verbeteren de biodiversiteit. Bovendien houden de planten het regenwater langer vast, waardoor de kans op overstroming vermindert.

We laten jou kennis maken met de circulaire economie waarbij recycleren, delen, hergebruiken en nieuwe technologieën centraal staan.
Of misschien wil je als Urban farmer weten hoe je stadslandbouw tot een goed einde brengt?

Relevante opleidingen duurzaam groen:

Syntra Blog

Blijf op de hoogte van nieuws en events bij Syntra AB

Naar alle artikels
BIM bouwkundig tekenen
Artikel

Opleiding BIM bouwkundig tekenaar

BIM is een slim digitaal concept dat bouwwerken visualiseert en bouwinformatie makkelijk deelt tussen verschillende partners. BIM staat voor Building Information Model of Bouw Informatie Model. Door de digitale transitie in de bouw is de vraag naar BIM technisch tekenaars die kunnen tekenen in 3D momenteel groter dan het aanbod. 

 

Artikel

Gratis opleidingen voor werkzoekenden: in één sprong naar je toekomst

Bij Syntra AB geloven we in de kracht van voortdurende ontwikkeling en professionele groei. Als erkend opleidingscentrum hebben we een unieke kans voor werkzoekenden die zich via VDAB willen omscholen naar een veelgevraagd knelpuntberoep. Ben je werkloos en ingeschreven bij VDAB als werkzoekende? Wil je je werkloosheidsperiode ombuigen tot een vruchtbare investering in je toekomst? Lees dan zeker verder!

 

groendaken en daktuinen
Artikel

Groendaken en daktuinen: hoe begin je eraan?

Groendaken en daktuinen worden steeds populairder. Ze zijn goed voor het milieu en een mooi alternatief voor een tuin in het midden van de stad

duurzaam bouwen in de praktijk
Artikel

Focus op opleidingen duurzaam bouwen

De bouwsector is in volle verandering o.a. door de digitalisering en de strengere bouw- en renovatietechnieken omwille van de milieuproblematiek.
Gebouwen en woningen zijn nu goed voor 40% van de CO2-uitstoot. Wie actief is in de bouw en zich bijschoolt in milieuvriendelijke innovaties, draagt zijn of haar steentje bij tegen de klimaatopwarming.