De door de overheid genomen verregaande maatregelen om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan blijven gehandhaafd. De Syntra blijven verder werken onder het Syntra-pandemiescenario ROOD.

Dit betekent concreet dat 

 • Zoveel mogelijk lessen in de virtuele klas zullen georganiseerd worden.
 • Enkel de lessen die niet online kunnen doorgaan, hoofdzakelijk praktijk, worden nog op de campus georganiseerd, in kleine groepen en onder strikte toepassing van de hygiënemaatregelen.  Het mondmasker blijft overal verplicht. 
 • De praktijklessen voor contactberoepen (kapper/barbier, schoonheidsspecialist, pedicure, kunstnagelstylist, massagetechnieken) kunnen doorgaan. De cursisten kunnen tijdens specifieke lessen enkel op elkaar oefenen, dus voorlopig niet op een model.

Deze voorbije weken worden alle lessen herpland volgens de nieuwe maatregelen. Check steeds de lessenrooster in je cursistenportaal voor de laatste updates. Lesmomenten aangeduid met een videocamera-symbool gaan online door. Hiervoor dien je aan te sluiten bij de Big Blue Button-sessie die klaarstaat in Moodle/Syntra-cloud.

Gaat mijn stage of werkplekleren nog door?

Voorlopig kan het werkplekleren en de stages blijven lopen zoals voorheen. Belangrijk is natuurlijk dat je de richtlijnen volgt van jouw sector, werkplek of stagebedrijf.  Kan je niet meer terecht op jouw werkplek of bij jouw stagebedrijf? Neem dan contact op met je opleidingscoördinator op de campus.

Waar kan ik terecht voor dringende vragen?

Ons klantencentrum staat voor jou klaar van 8:00 tot 18:00 van maandag tot vrijdag. Je kan ons bereiken op 078 15 99 99.

Mogen we je bedanken voor je inspanningen en begrip? Hou het veilig voor jezelf en je familie. Het is in deze tijden belangrijker dan ooit om goed voor elkaar te zorgen.

Heb je symptomen, ben je in quarantaine geplaatst door de dokter, ben je wachtende op je testresultaten of heb je deze al ontvangen?
 

Vul dan dit formulier in

UPDATE - woensdag 28 oktober 2020

In het Ministerieel Besluit van 28 oktober pasten de diverse overheden de Covid-19- maatregelen en de bestaande draaiboeken voor de diverse onderwijsnetten aan. 

In aansluiting op dit Ministerieel Besluit schakelt Syntra AB vanaf maandag 9 november 2020 – na de herfstvakantie - over naar code “rood”, met volgende maatregelen:

  Voor de langlopende opleidingen en de voltijdse dagopleidingen:

  • We bekijken opleiding per opleiding of we de lessen online kunnen geven als dit de meest geschikte educatieve aanpak is.
  • Praktijklessen blijven doorgaan op de campussen met strikte toepassing van de social distance en de geldende veiligheidsmaatregelen.  Praktijklessen voor beroepen waar effectief contact is tussen cursisten, modellen of proefpersonen worden tijdelijk opgeschort. Praktijklessen voor contactberoepen waar gebruik kan gemaakt worden van simulaties (bv. een oefenhoofd bij kappers) kunnen eventueel wel doorgaan;
  • Werkplekleren en stages kunnen verder georganiseerd worden tenzij de sectorale draaiboeken dit niet langer toelaten (bv. horeca, fitness,…)

  Leertijd en duaal leren

  • Net als in het secundair onderwijs wordt ook voor dit opleidingstraject de herfstvakantie verlengd tot en met woensdag 11 november. De lessen van 9 en 10 november worden verplaatst naar een latere datum;
  • Voor de lessen na 11 november zullen de leertijdcoaches jou contacteren met betrekking tot het werkplekleren en de praktische aanpak van de theorielessen.

  Professionele bijscholingen en trainingen (kortlopende opleidingen)

  • De theoretische opleidingen, die reeds startten en nog verder doorgaan na de herfstvakantie, blijven doorlopen. Indien mogelijk wordt overgeschakeld naar online lessen. Indien dit niet mogelijk is gaan zij in fysieke en klassikale vorm door op de voorziene datum en campus. Uiteraard ook met strikte toepassing van de geldende veiligheidsmaatregelen;
  • Ook praktijklessen van de kortlopende opleidingen blijven doorgaan op de voorziene datum en campus. Een actieve IT- of grafische opleiding kan eventueel wel omschakelen naar online;
  • Opleidingen, met een startdatum tussen 9 en 21 november 2020, zullen indien mogelijk uitgesteld en opnieuw ingepland worden op een latere datum.

  Onze medewerkers zullen jou zoveel mogelijk  - via digitale kanalen of telefonisch – informeren wat er gebeurt met jouw specifieke opleiding. 

  Wij benadrukken dat alle veiligheidsvoorschriften en meer bepaald de richtlijnen en verordeningen inzake mondmaskerplicht binnen de campus, de leslokalen en alle andere openbare ruimten (ook de openbare weg binnen een straal van 200 meter van de campussen Antwerpen en Mechelen) van kracht blijven. 

  Ook de inrichting van en het circulatieplan op de campus blijft van toepassing. Dit is zowel het geval voor campus Antwerpen als voor onze campussen in Mechelen en Leuven, maar ook voor eventuele externe leslocaties.
   

  UPDATE - 21 oktober 2020

  Met ingang van 21 oktober paste de Vlaamse overheid - in samenspraak met de onderwijskoepels - de Covid-19 maatregelen en de bestaande draaiboeken voor de diverse onderwijsnetten aan. 
   
  Er wordt vanaf 9 november overgeschakeld van code “geel” naar code “oranje”.
   
  Dit betekent nog steeds dat alle leerlingen en cursisten de lessen fysiek kunnen bijwonen mits inachtneming van de vooropgestelde veiligheidsmaatregelen.
   
  Syntra AB had bij de start van het cursusjaar zelf reeds strengere veiligheidsmaatregelen getroffen dan vereist was in code geel (o.a. tussenschermen in leslokalen). We blijven hierop inzetten om onze campussen veilig te houden.
   
  Opleiding per opleiding bekeken we om zoveel mogelijk lessen online te geven. Dit is zo voor de langlopende opleidingen en de voltijdse dagopleidingen. De hierdoor vrijgekomen lokaalcapaciteit geeft ons de mogelijkheid om de professionele trainingen en bijscholingen (korte opleidingen) – met kleinere groepen en in veilige omstandigheden – toch op onze campussen te laten doorgaan.
   
  Je wordt zeker via digitale kanalen geïnformeerd of jouw opleiding online of op de campus doorgaat.

  UPDATE - 1 september 2020

  De Nationale Veiligheidsraad van 20 augustus bepaalde de maatregelen en omstandigheden waaronder de diverse onderwijsnetten en -instellingen - de lessen met ingang van 1 september - terug konden opstarten.

  Voor opleidingscentra zoals Syntra AB en Syntra Bizz blijven de richtlijnen inzake mondmaskerplicht binnen de campus, de leslokalen en alle andere openbare ruimten van kracht. Ook de inrichting en het verkeer van en op de campus blijft van toepassing. Dit is zowel het geval voor campus Antwerpen als voor onze campussen in Mechelen en Leuven, maar ook voor eventuele externe leslocaties.

  Alle geplande opleidingen - die vanaf 1 september terug starten - gaan dus gewoon door mits toepassing en inachtneming van de bestaande richtlijnen. Lees ze zeker!

  UPDATE - donderdag 28 mei 2020

  De overheid versoepelt met ingang van 2 juni 2020 de veiligheidsmaatregelen voor het kleuter- en lager onderwijs. Deze richtlijnen beperken niet langer het aantal m² per leerling. Ook het dragen van een mondmasker door het onderwijzend personeel en de leerlingen is op dit niveau niet langer verplicht, maar wordt enkel nog aangeraden. Dit is niet het geval voor het secundair en het hoger onderwijs, waar de verplichting blijft. 

  Deze nieuwe maatregel zorgt voor verwarring en wordt foutief geïnterpreteerd. De directie van Syntra AB en Syntra Bizz is hierin formeel: we houden ons aan de richtlijnen van de overkoepelende overheid. Een mondmasker blijft dus nog steeds verplicht van zodra men de campus binnenkomt, tijdens de lessen en alle verplaatsingen binnen de campus.

  UPDATE - Dinsdag 5 mei 2020

  Als voorbereiding maakte SYNTRA-AB de voorbije dagen een uitgebreide risicoanalyse en actieplan op voor de verschillende campussen, klaslokalen en ateliers. Onze focus lag daarbij op een veilige opstart met een beperkt en beheersbaar aantal cursisten. Tegelijk willen we ervoor zorgen dat elke cursist de aangevatte opleiding kan afmaken met een goede opleidingservaring en beperkte achterstand op het curriculum.

  Daarom zullen de lessen die momenteel online doorgaan zoveel als mogelijk op deze manier verdergezet worden, zodat het aantal bezoekers op de campussen beperkt blijft. Opleidingen die nog niet aan de slag waren met online leren zullen het campusleren hervatten vanaf maandag 18 mei. Wat dit concreet betekent voor jouw opleiding, daar brengen we je zo snel mogelijk van op de hoogte via onze opleidingscoördinatoren.

  Een beperkt aantal korte opleidingen - die onderbroken werden t.g.v. de lockdown - zullen evenwel reeds opstarten vanaf maandag 11 mei. Enkel de docenten en cursisten in deze opleidingen - die persoonlijk verwittigd zullen worden - krijgen toegang tot de campussen en deze lessen.

  We begrijpen dat velen van jullie ondertussen hierbij heel wat vragen hebben, maar mogen we toch vragen om ons de nodige tijd te geven om dit achter de schermen grondig voor te bereiden en de gemiste en toekomstige lesmomenten te herplannen? Na deze oefening communiceren we hierover zo correct en volledig mogelijk.

  De lessen zullen alleszins gefaseerd hervatten. We geven hierbij bijvoorbeeld voorrang aan "finaliteitsjaren", opleidingen waarvan cursisten op het einde van het cursusjaar een eindproef hebben en dus hun opleiding afronden. Ook praktijkgerichte opleidingen staan bovenaan de lijst. We proberen zoveel mogelijk lessen in te halen, wat de nodige flexibiliteit van jou als cursist, maar ook van jouw docent zal vragen.

  Wat deze veiligheidsmaatregelen precies inhouden, dat kan je nalezen op deze webpagina. We willen je vragen deze goed na te lezen en ze samen met ons te respecteren.

  Wij kijken er alvast naar uit om onze deuren opnieuw te openen en samen met jullie dit cursusjaar op een positieve manier af te sluiten.

  Tot slot willen we ons bij jou nog verontschuldigen voor de mogelijk onduidelijke of onvolledige communicatie in de voorbije weken.

  Tot binnenkort!
   

  Lees onze veiligheidsmaatregelen

  Lees het coronacharter

  UPDATE - Maandag 27 april 2020

  De Nationale Veiligheidsraad bevestigde op vrijdag 24 april een gefaseerde versoepeling van de maatregelen vanaf 4 mei. Wij wachten op richtlijnen van de overheid voor het volwassenenonderwijs.

  UPDATE - Donderdag 16 april 2020

  De Nationale Veiligheidsraad bevestigde woensdag 15 april een verlenging van de maatregelen tot 3 mei. Alle lessen op de campussen blijven tot dan geschorst. We zoeken naar de beste oplossing om gemiste lessen, examens en eindproeven op te vangen. Wij trachten vanuit Syntra snel tot een digitale herstart te komen van jouw en onze meer dan 400 avondtrajecten, voltijdse dagopleidingen en professionele bijscholingen. Meer informatie hierover volgt later.

  UPDATE - Zaterdag 4 april 2020

  Ondernemerschapstrajecten, voltijdse dagopleidingen en professionele bijscholingen

  Wat betekent dit voor onze lessen?

  Alle lessen op de campussen blijven geschorst tot en met 19 april, mogelijks tot en met 3 mei. We begrijpen dat dit een vervelende situatie is maar we zoeken constant naar oplossingen. Daarom richten wij al onze pijlen op online leren voor onze lopende opleidingen. Onze docenten zetten zich maximaal in om zoveel mogelijk van de lopende lessen online aan te bieden. Cursisten die in aanmerking komen voor een online gedeelte van hun opleiding worden persoonlijk op de hoogte gehouden.

  Op dit moment volgden al meer dan 150 docenten het webinar ‘Big Blue Button’ en geven nu verschillende lessen online. Er zijn ondertussen al meer dan 200 online lesmomenten doorgegaan verspreid over 50 verschillende opleidingen. In totaal volgden al meer dan 500 cursisten een online les.

  Wanneer worden de lessen ingehaald?

  Lessen die niet online kunnen doorgaan, worden uitgesteld tot na 19 april en mogelijks tot na 3 mei. We zoeken naar de beste oplossing om gemiste lessen op te vangen. Ook voor de organisatie van examens en eindproeven zoeken we naar oplossingen. Meer informatie hierover volgt later.

  Volg je een stage (of start vóór 20 april)?

  Alle stages blijven geschorst tot en met 19 april met een mogelijke verlenging tot en met 3 mei. Wij vragen jou dus om niet naar de les te komen en ook niet meer naar jouw stageplaats te gaan. Gelieve jouw stageplaats hiervan zelf op de hoogte te brengen.

  Waar kan ik terecht voor dringende vragen?

  We blijven steeds telefonisch beschikbaar voor vragen. Je kan ons contacteren van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 17u via het klantencentrum op telefoonnummer 0479 47 03 16 of klantencentrum@syntra-ab.be.

  UPDATE - Maandag 30 maart 2020

  Ondernemerschapstrajecten en Voltijdse dagopleidingen

  De voorbije week werd er door het Syntra-team hard gewerkt aan het opleiden van onze docenten, coaches en medewerkers. Digitale lessen en streaming vereisen immers een heel andere aanpak dan de lessen die je tot nu toe vaak bij Syntra gewoon bent. Op korte tijd stoomden we zo al heel wat docenten klaar om mee de digitale versnelling te maken. Meermaals per dag organiseren we nu webinars om onze docenten op te leiden in het omvormen van hun lessen naar videostreaming.

  Digitale lessen

  • Op technisch vlak werkten we hard aan ons Moodle-leerplatform Syntra Cloud en investeerden we in bijkomende servercapaciteit om een kwalitatieve leservaring mogelijk te maken. 
  • Op deze manier slaagden we in om meer dan 40 opleidingen voor meer dan 400 cursisten een digitale doorstart te geven en staan er nog meer opleidingen klaar om verder digitaal uit te rollen.  
  • Alle opleidingen heel snel op een kwalitatieve manier omvormen naar digitale opleidingen is echter op heel korte termijn niet mogelijk. Niet alle opleidingen of vakken lenen zich immers tot een digitale aanpak. Onze medewerkers bekijken daarom opleiding per opleiding en vak per vak of een snelle (gedeeltelijke) digitale doorstart mogelijk is. Of ook jouw opleiding hierbij is, hoor je zo snel mogelijk van onze campusmedewerkers. Mocht dit niet zo zijn, dan hopen we ook op jouw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

  Heropstart "fysieke" lessen

  Voor het heropstarten van onze "fysieke" lessen wachten we voorlopig nog op bericht van de overheid. Afhankelijk van de timing (20 april, 4 mei of later) bekijken we nu samen met de overheid hoe de rest van het cursusjaar er uit zou kunnen zien. Enkele aspecten zijn al wel duidelijk en die geven we je graag hieronder mee.

  • Afwezigheden
   Voor de periode van 14/3 tot 4/4, zeg maar de coronaperiode vóór de vakantie, werden de aanwezigheden van jouw lesmomenten op rechtmatig afwezig gezet. Dit betekent dat ze in positieve zin meetellen voor jouw 2/3de aanwezigheid. Heb je in die periode bepaalde lesmomenten online gevolgd via Moodle en Big Blue Button, dan werden deze lessen als aanwezig genoteerd. Allicht gaat deze regeling ook gelden als na de paasvakantie de lessen nog niet kunnen hervat worden.

  • Stages
   Ook werd in de voorbije weken je stage opgeschort, toen alvast tot 3 april. Deze maatregel wordt, gezien de verlening van de coronamaatregelen, ook verlengd. We brengen je uitdrukkelijk op de hoogte als de stages kunnen én mogen hervat worden.
    
  • Examens en eindproeven
   Verder voorziet de regelgeving dat examens van de verschillende modules en eindproeven dienen afgelegd te worden, maar mogelijks wel in een aangepast vorm en met een aangepaste timing. Van zodra we daar duidelijkheid over hebben, komen we snel bij jou terug. 

  Mocht je hierover nog vragen of opmerkingen hebben,
  neem dan zeker contact om met ons klantencentrum: tel 0479 47 03 16 of klantencentrum@syntra-ab.be

  UPDATE - Maandag 23 maart 2020, 12u30

  Beste cursist, docent,

  De afgelopen week zijn we hard aan het werk geweest om zo snel mogelijk een oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar de Corona-crisis ons voor stelt. We begrijpen dat dit voor jou een vervelende situatie is en we willen je dus alvast heel hard bedanken voor jullie begrip en geduld.

  Omdat Syntra zich kenmerkt door praktijklessen, is het voor een groot deel van onze opleidingen niet evident om de volledige overstap naar e-learning te maken. Bovendien zijn er ook technische limieten aan onze mogelijkheden, zowel op het vlak van bandbreedte als ondersteuning.

  Deze week starten we met het digitaal uitrollen van 12 Voltijdse Dagopleidingen. We kiezen er doelbewust voor om kleinschalig op te starten. Dit laat ons toe van bij te sturen en te kijken waar we nog verder moeten aanpassen. We proberen dit systeem zo snel mogelijk uit te breiden naar de rest van ons opleidingsaanbod.

  We willen je nogmaals bedanken voor je geduld en hopen dat iedereen begrip kan opbrengen voor deze uitzonderlijke situatie.

  Verder wensen we jou van het volledige Syntra-team goede moed in deze lastige periode. Samen komen we erdoor en we kunnen niet wachten om je terug te mogen verwelkomen in onze campussen.

  UPDATE - Donderdag 19 maart 2020, 11u30

  Leertijd en Duaal leren

  Alle overeenkomsten (tenzij uitzonderingen, zie verder) in alternerende opleidingen (OAO of DA) worden met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april. De overeenkomst wordt volledig geschorst wegens overmacht, er is geen leervergoeding verschuldigd. Dit wil zeggen dat je, voorlopig, tijdelijk niet mag gaan werken tot en met 5 april.

  Een uitzondering wordt enkel toegestaan als jij als leerling opgeleid wordt in een cruciale sector en essentiële dienst. Het gaat dan om de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking.

  Lees hier wat we van jullie verwachten

  UPDATE - Dinsdag 17 maart 2020, 15 uur

  Stages worden geschorst

  Cursisten die een stage volgen, vragen we om niet meer naar de stageplaats te gaan, tot en met 3 april.

  Virtueel kantoor

  We blijven al onze middelen inzetten om ons door deze ongeziene situatie te loodsen. Ieders gezondheid staat voorop en daarom hebben wij besloten om over te schakelen op een virtueel kantoor. Onze medewerkers werken vanaf morgen, woensdag 18 maart, zo veel mogelijk van thuis uit. 

  We blijven nog steeds beschikbaar voor vragen. Je kan ons klantencentrum contacteren

  • van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 17u
  • via chat, mail
  • of telefonisch op 0479 47 03 16.

  UPDATE - Vrijdag 13 maart 2020, 14.30 uur

  Alle lesactiviteiten worden vanaf zaterdag 14 maart geschorst tot en met 4 april. Alle SYNTRA-campussen sluiten in deze periode voor lesactiviteiten en andere commerciële activiteiten. Deze datum leggen we vast op basis van het huidig advies en kan verlengd worden indien nodig. We volgen de ontwikkelingen van het virus nauw op, samen met de adviezen van de overheid.

  Je bent reeds gestart met een korte of lange opleiding of een voltijdse dagopleiding en er zijn les- of stagemomenten gepland in de periode van 14 maart tot en met 4 april?

  Wat betekent dit voor onze lessen? 

  Alle lessen worden geschorst tot minstens 4 april.  

  Wanneer worden de lessen ingehaald? 

  Voorlopig worden alle lessen uitgesteld tot na 4 april. We zoeken naar de beste oplossing om gemiste lessen op te vangen. Meer informatie hierover volgt later. 

  Gaat mijn stage of werkplekleren nog door? 

  UPDATE 17 MAART - Vanaf 18 maart worden ook alle stages geschorst tot 3 april. Wij vragen jou dus om niet naar de les te komen en ook niet meer naar jouw stageplaats te gaan.

  Wat gebeurt er met evenementen en andere activiteiten? 

  Alle evenementen, ook die georganiseerd door cursisten, worden afgelast tot na 4 april. Ook alle geplande bedrijfsbezoeken of uitstappen in kader van de opleiding worden afgelast tot na 4 april. 

  Je hebt je ingeschreven voor een korte of lange opleiding die start tussen 14 maart en 4 april?

  Wat betekent dit voor jouw inschrijving? 

  Alle opleidingen met een startdatum tussen nu en 4 april worden uitgesteld. Deze opleidingen zullen starten op een later moment, de precieze info hierover volgt later. Mocht de nieuwe datum je niet passen, kan je de opleiding kosteloos annuleren.  

  Je bent reeds gestart met een leertijdtraject?

  Alle lesactiviteiten worden geschorst tot en met 3 april. Alle SYNTRA-campussen sluiten in deze periode voor lesactiviteiten. We volgen de adviezen van de overheid nauw op en houden jullie op de hoogte.  

  Wat betekent dit voor jouw lessen? 

  Alle lessen worden geschorst tot en met 3 april. Dit geldt enkel voor de lessen op de campus, niet voor werkplekleren. In plaats van naar de les te komen, moet je naar de werkplek gaan.  

  Wat als ik niet terecht kan op mijn werkplek? 

  In de eerste plaats vragen wij jou om thuis te blijven. Indien dit niet mogelijk is, voorzien wij opvang in jouw campus op je normale lesdag. 

  Wanneer worden de lessen ingehaald? 

  Voorlopig worden alle lessen uitgesteld tot na 3 april. We zoeken naar de beste oplossing om gemiste lessen op te vangen. Meer informatie hierover volgt later. 

  Gaat het werkplekleren nog door? 

  UPDATE 19 MAART -  Alle overeenkomsten (tenzij uitzonderingen, zie verder) in alternerende opleidingen (OAO of DA) worden met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april.

  Wat gebeurt er met leerondernemingen, evenementen en andere activiteiten? 

  Alle evenementen, ook die georganiseerd door cursisten, worden afgelast of uitgesteld tot na 3 april. De activiteiten van leerondernemingen worden stopgezet tot en met 3 april samen met alle geplande bedrijfsbezoeken of uitstappen in kader van de opleiding.    

  Waar kan ik terecht voor dringende vragen? 

  • Ons klantencentrum staat voor jou klaar van 8:30 tot 18:00 van maandag tot vrijdag.  Je kan ons bereiken op 0479 47 03 16 of via klantencentrum@syntra-ab.be.   
  • Voor informatie en updates kan je ook steeds terecht op Facebook, LinkedIn of op deze webpagina. Voor meer informatie over het coronavirus zelf kan je terecht op www.info-coronavirus.be  
  • SYNTRA blijft actief communiceren over het coronavirus. Alle belangrijke updates delen wij steeds zo snel mogelijk mee via onze website, social media en ook per mail.

  Veelgestelde vragen