Vrijdagavond 27 maart besliste de Nationale Veiligheidsraad om de coronamaatregelen nog aan te houden tot en met 19 april, het einde van de paasvakantie. Mogelijk komt er ook nog een verlenging tot 3 mei. Een mogelijke verlenging heeft uiteraard impact op je opleiding. Wij trachten vanuit Syntra echter snel tot een digitale herstart te komen van zoveel mogelijk van jouw en onze meer dan 400 avondtrajecten en voltijdse dagopleidingen. 

UPDATE - Maandag 30 maart 2020, 10u

Ondernemerschapstrajecten en Voltijdse dagopleidingen

De voorbije week werd er door het Syntra-team hard gewerkt aan het opleiden van onze docenten, coaches en medewerkers. Digitale lessen en streaming vereisen immers een heel andere aanpak dan de lessen die je tot nu toe vaak bij Syntra gewoon bent. Op korte tijd stoomden we zo al heel wat docenten klaar om mee de digitale versnelling te maken. Meermaals per dag organiseren we nu webinars om onze docenten op te leiden in het omvormen van hun lessen naar videostreaming.

Digitale lessen

 • Op technisch vlak werkten we hard aan ons Moodle-leerplatform Syntra Cloud en investeerden we in bijkomende servercapaciteit om een kwalitatieve leservaring mogelijk te maken. 
 • Op deze manier slaagden we er deze week al in om meer dan 40 opleidingen voor meer dan 400 cursisten een digitale doorstart te geven en staan er nog meer opleidingen klaar om verder digitaal uit te rollen.  
 • Alle opleidingen heel snel op een kwalitatieve manier omvormen naar digitale opleidingen is echter op heel korte termijn niet mogelijk. Niet alle opleidingen of vakken lenen zich immers tot een digitale aanpak. Onze medewerkers bekijken daarom opleiding per opleiding en vak per vak of een snelle (gedeeltelijke) digitale doorstart mogelijk is. Of ook jouw opleiding hierbij is, hoor je zo snel mogelijk van onze campusmedewerkers. Mocht dit niet zo zijn, dan hopen we ook op jouw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Heropstart "fysieke" lessen

Voor het heropstarten van onze "fysieke" lessen wachten we voorlopig nog op bericht van de overheid. Afhankelijk van de timing (20 april, 4 mei of later) bekijken we nu samen met de overheid hoe de rest van het cursusjaar er uit zou kunnen zien. Enkele aspecten zijn al wel duidelijk en die geven we je graag hieronder mee.

 • Afwezigheden
  Voor de periode van 14/3 tot 4/4, zeg maar de coronaperiode vóór de vakantie, werden de aanwezigheden van jouw lesmomenten op rechtmatig afwezig gezet. Dit betekent dat ze in positieve zin meetellen voor jouw 2/3de aanwezigheid. Heb je in die periode bepaalde lesmomenten online gevolgd via Moodle en Big Blue Button, dan werden deze lessen als aanwezig genoteerd. Allicht gaat deze regeling ook gelden als na de paasvakantie de lessen nog niet kunnen hervat worden.
   

 • Stages
  Ook werd in de voorbije weken je stage opgeschort, toen alvast tot 3 april. Deze maatregel wordt, gezien de verlening van de coronamaatregelen, ook verlengd. We brengen je uitdrukkelijk op de hoogte als de stages kunnen én mogen hervat worden.
   
 • Examens en eindproeven
  Verder voorziet de regelgeving dat examens van de verschillende modules en eindproeven dienen afgelegd te worden, maar mogelijks wel in een aangepast vorm en met een aangepaste timing. Van zodra we daar duidelijkheid over hebben, komen we snel bij jou terug. 

Mocht je hierover nog vragen of opmerkingen hebben,
neem dan zeker contact om met ons klantencentrum: tel 078 15 99 99 of klantencentrum@syntra-ab.be

UPDATE - Maandag 23 maart 2020, 12u30

Beste cursist, docent,

De afgelopen week zijn we hard aan het werk geweest om zo snel mogelijk een oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar de Corona-crisis ons voor stelt. We begrijpen dat dit voor jou een vervelende situatie is en we willen je dus alvast heel hard bedanken voor jullie begrip en geduld.

Omdat Syntra zich kenmerkt door praktijklessen, is het voor een groot deel van onze opleidingen niet evident om de volledige overstap naar e-learning te maken. Bovendien zijn er ook technische limieten aan onze mogelijkheden, zowel op het vlak van bandbreedte als ondersteuning.

Deze week starten we met het digitaal uitrollen van 12 Voltijdse Dagopleidingen. We kiezen er doelbewust voor om kleinschalig op te starten. Dit laat ons toe van bij te sturen en te kijken waar we nog verder moeten aanpassen. We proberen dit systeem zo snel mogelijk uit te breiden naar de rest van ons opleidingsaanbod.

We willen je nogmaals bedanken voor je geduld en hopen dat iedereen begrip kan opbrengen voor deze uitzonderlijke situatie.

Verder wensen we jou van het volledige Syntra-team goede moed in deze lastige periode. Samen komen we erdoor en we kunnen niet wachten om je terug te mogen verwelkomen in onze campussen.

UPDATE - Donderdag 19 maart 2020, 11u30

Leertijd en Duaal leren

Alle overeenkomsten (tenzij uitzonderingen, zie verder) in alternerende opleidingen (OAO of DA) worden met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april. De overeenkomst wordt volledig geschorst wegens overmacht, er is geen leervergoeding verschuldigd. Dit wil zeggen dat je, voorlopig, tijdelijk niet mag gaan werken tot en met 5 april.

Een uitzondering wordt enkel toegestaan als jij als leerling opgeleid wordt in een cruciale sector en essentiële dienst. Het gaat dan om de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking.

Lees hier wat we van jullie verwachten

UPDATE - Dinsdag 17 maart 2020, 15 uur

Stages worden geschorst

Cursisten die een stage volgen, vragen we om niet meer naar de stageplaats te gaan, tot en met 3 april.

Virtueel kantoor

We blijven al onze middelen inzetten om ons door deze ongeziene situatie te loodsen. Ieders gezondheid staat voorop en daarom hebben wij besloten om over te schakelen op een virtueel kantoor. Onze medewerkers werken vanaf morgen, woensdag 18 maart, zo veel mogelijk van thuis uit. 

We blijven nog steeds beschikbaar voor vragen. Je kan ons klantencentrum contacteren

 • van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 17u
 • via chat, mail
 • of telefonisch op 0479 47 03 16.

UPDATE - Vrijdag 13 maart 2020, 14.30 uur

Alle lesactiviteiten worden vanaf zaterdag 14 maart geschorst tot en met 4 april. Alle SYNTRA-campussen sluiten in deze periode voor lesactiviteiten en andere commerciële activiteiten. Deze datum leggen we vast op basis van het huidig advies en kan verlengd worden indien nodig. We volgen de ontwikkelingen van het virus nauw op, samen met de adviezen van de overheid.

Je bent reeds gestart met een korte of lange opleiding of een voltijdse dagopleiding en er zijn les- of stagemomenten gepland in de periode van 14 maart tot en met 4 april?

Wat betekent dit voor onze lessen? 

Alle lessen worden geschorst tot minstens 4 april.  

Wanneer worden de lessen ingehaald? 

Voorlopig worden alle lessen uitgesteld tot na 4 april. We zoeken naar de beste oplossing om gemiste lessen op te vangen. Meer informatie hierover volgt later. 

Gaat mijn stage of werkplekleren nog door? 

UPDATE 17 MAART - Vanaf 18 maart worden ook alle stages geschorst tot 3 april. Wij vragen jou dus om niet naar de les te komen en ook niet meer naar jouw stageplaats te gaan.

Wat gebeurt er met evenementen en andere activiteiten? 

Alle evenementen, ook die georganiseerd door cursisten, worden afgelast tot na 4 april. Ook alle geplande bedrijfsbezoeken of uitstappen in kader van de opleiding worden afgelast tot na 4 april. 

Je hebt je ingeschreven voor een korte of lange opleiding die start tussen 14 maart en 4 april?

Wat betekent dit voor jouw inschrijving? 

Alle opleidingen met een startdatum tussen nu en 4 april worden uitgesteld. Deze opleidingen zullen starten op een later moment, de precieze info hierover volgt later. Mocht de nieuwe datum je niet passen, kan je de opleiding kosteloos annuleren.  

Je bent reeds gestart met een leertijdtraject?

Alle lesactiviteiten worden geschorst tot en met 3 april. Alle SYNTRA-campussen sluiten in deze periode voor lesactiviteiten. We volgen de adviezen van de overheid nauw op en houden jullie op de hoogte.  

Wat betekent dit voor jouw lessen? 

Alle lessen worden geschorst tot en met 3 april. Dit geldt enkel voor de lessen op de campus, niet voor werkplekleren. In plaats van naar de les te komen, moet je naar de werkplek gaan.  

Wat als ik niet terecht kan op mijn werkplek? 

In de eerste plaats vragen wij jou om thuis te blijven. Indien dit niet mogelijk is, voorzien wij opvang in jouw campus op je normale lesdag. 

Wanneer worden de lessen ingehaald? 

Voorlopig worden alle lessen uitgesteld tot na 3 april. We zoeken naar de beste oplossing om gemiste lessen op te vangen. Meer informatie hierover volgt later. 

Gaat het werkplekleren nog door? 

UPDATE 19 MAART -  Alle overeenkomsten (tenzij uitzonderingen, zie verder) in alternerende opleidingen (OAO of DA) worden met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april.

Wat gebeurt er met leerondernemingen, evenementen en andere activiteiten? 

Alle evenementen, ook die georganiseerd door cursisten, worden afgelast of uitgesteld tot na 3 april. De activiteiten van leerondernemingen worden stopgezet tot en met 3 april samen met alle geplande bedrijfsbezoeken of uitstappen in kader van de opleiding.    

Waar kan ik terecht voor dringende vragen? 

 • Ons klantencentrum staat voor jou klaar van 8:30 tot 18:00 van maandag tot vrijdag.  Je kan ons bereiken op 0479 47 03 16 of via klantencentrum@syntra-ab.be.   
 • Voor informatie en updates kan je ook steeds terecht op Facebook, LinkedIn of op deze webpagina. Voor meer informatie over het coronavirus zelf kan je terecht op www.info-coronavirus.be  
 • SYNTRA blijft actief communiceren over het coronavirus. Alle belangrijke updates delen wij steeds zo snel mogelijk mee via onze website, social media en ook per mail.