Lees de communicatie rond het coronavirus

Syntra staat voor praktijkgerichte vorming die elk jaar door meer dan duizend professionals zoals jij gegeven wordt aan enkele duizenden cursisten. Voor onze cursisten zijn de docenten mee het gezicht van Syntra. We vinden het daarom ook bijzonder fijn dat we op jouw medewerking mogen rekenen.

Vaak horen we dat Syntra AB groot en complex is. Daarom hebben we deze gids gemaakt. De gids wil een antwoord geven op de vele vragen die jij en je collega’s hebben; over wat we van jou verwachten en wat jij van ons mag verwachten. We willen immers alles in het werk stellen om jou op een goeie manier te ondersteunen.

Download de docentengids

Gratis bijscholingen voor docenten
Jaarlijks richt de docentencoach verschillende bijscholingen in. Gebruik deze kans om meer te leren over lesgeven en neem deel!
Wegwijs voor nieuwe docenten

De Wegwijs voor nieuwe docenten zijn 2 sessies die je op weg helpen in uw lesopdracht. In de eerste sessie maken we je wegwijs bij Syntra AB en de doelgroep, in de tweede sessie overlopen alle onderdelen van goed lesgeven in een notendop! 

Het lesmateriaal kan je hier downloaden: Wegwijs bij Syntra presentatie, Wegwijs in lesgeven deel 1 & deel 2 

Schrijf je in (of blijf op de hoogte)

Bijscholingen voor docenten
  • Feedback geven
  • Moodle training voor docenten
  • Sociale media in de klas
  • Wegwijs in evalueren
  • Activerende werkvormen in je les
  • Omgaan met taalverschillen en –achterstand
  • Spreken voor een groep

Schrijf je in (of blijf op de hoogte) 

Docentencoach Sanne helpt je verder
 

Het is goed mogelijk dat je nooit eerder voor de klas stond, want bij Syntra AB kiezen we in de eerste plaats voor vakspecialisten, mensen die in de praktijk staan. Lesgeven vraagt veel extra werk: lesvoorbereidingen, afwisseling zoeken, je persoonlijk optreden tegenover leerlingen, oefeningen ontwerpen, toepassingen zoeken, evalueren, omgaan met conflicten, het teamgebeuren … Voor de Eerste Hulp Bij Noodgevallen betreffende lesgeven, kan je de docentencoach contacteren. Maar ook bij je verdere competentieontwikkeling of interesse naar didactische tips staat ze jou bij.

In de transitie van de docenten in hun coachende rol is de opleiding freelance opleidingscoach ingericht. Deze opleiding geeft een training in coachende vaardigheden, ook e-leren en educatieve technieken. Daarnaast omvat het aanwervingsbeleid een ondersteuning voor docenten die coach, werkplekleren of e-leren in hun opdracht vervat hebben. Voor deze drie rollen zijn in aanvulling van hun eerdere verworven competenties of kwalificaties individuele trajecten voorzien. De docentcoach stelt hier een plan van aanpak voor op dat gebaseerd is op de checklist aanwerving en de observatiecriteria. Op het leerplatform staan verschillende leerpaden die de start van zo’n traject inhouden. 

Inhoud links

Nieuwsbrieven

In onze driemaandelijkse nieuwsbrief houden we je op de hoogte van het reilen en zeilen op de campussen. Lees de nieuwste nieuwsbrief hier!

Visie op opleiden

Het SYNTRA-netwerk wil bijdragen tot meer en beter ondernemen in Vlaanderen via arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van ondernemers, hun medewerkers en alle ondernemende volwassenen en jongeren die hun professionele competenties willen ontwikkelen.

De cursisten worden begeleid door een docent, die een professional is als leercoach en als competentiehouder in zijn vak. Het leerproces staat volledig in functie van de directe en concrete toepasbaarheid op de werkvloer, om beter te functioneren en te groeien in de concrete beroepsrealiteit. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van de cursist, de docent en het SYNTRA-netwerk.

Inhoud rechts

Digitaal leren & leerplatform

Syntra AB heeft een leerplatform en een e-coach. Samen met de andere Syntra werken we jaarlijks een aantal opleidingen uit waar digitaal leren in verwerkt zit. Ook wordt het leerplatform gebruikt om de lessen te ondersteunen en lesmateriaal uit te wisselen.

Wij kozen voor Moodle als ons LMS en Xerte als onze tool voor het maken van digitale leerpaden.

Docentenkaart

De docentenkaart wordt elk cursusjaar in november automatisch opgestuurd naar alle actieve docenten. Aanvragen is dus niet meer nodig. Meer informatie over alle voordelen vind je hier.

Ben je docent en heb je vragen over loonsadministratie?

Ingrid Apers is jouw aanspreekpunt.

  • Je kan haar tijdens de werkuren telefonisch contacteren op 078 15 99 99 (zonaal tarief)
  • of via e-mail: ingrid.apers@syntra-ab.be