Afgelopen vrijdag, 30 oktober, werden er door de overheid nieuwe verregaande maatregelen genomen om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. De Syntra schakelen over naar het Syntra-pandemiescenario ROOD.

Dit betekent concreet dat vanaf maandag 9 november

 • Zoveel mogelijk lessen in de virtuele klas zullen georganiseerd worden.
 • Enkel de lessen die niet online kunnen doorgaan, hoofdzakelijk praktijk, worden nog op de campus georganiseerd, in kleine groepen en onder strikte toepassing van de hygiënemaatregelen.  Het mondmasker blijft overal verplicht.
 • De praktijklessen voor contactberoepen (kapper/barbier, schoonheidsspecialist, pedicure, kunstnagelstylist, massagetechnieken) waarbij men oefent op een model of op elkaar worden voor onbepaalde tijd opgeschort.

Wat betekent dit voor jou?

De voorbije weken werden alle lessen herpland volgens de nieuwe maatregelen. Check daarom steeds de lessenrooster in je docentenportaal voor de laatste updates. Lesmomenten aangeduid met een videocamera-symbool gaan online door. Hiervoor dien je een Big Blue Button-sessie klaar te zetten in Moodle/Syntra-cloud.

Mogen we verder ook op jou blijven rekenen voor wat betreft de sensibilisering en handhaving van de veiligheidsmaatregelen op en rond de campus: dragen van mondmaskers, social distancing, collectieve beschermingsmaatregelen, ...?

Je geeft les in een opleiding voor één van de contactberoepen?

Er wordt onderzocht, mochten de huidige COVID-maatregelen lang van toepassing blijven, hoe in jouw opleidingen volwaardige praktijklessen kunnen georganiseerd worden, op een gezondheidsveilige manier.

Gaat de stage of het werkplekleren van de cursisten nog door?

Voorlopig kan het werkplekleren en de stages blijven lopen zoals voorheen. Belangrijk is natuurlijk dat de richtlijnen van de betreffende sector, werkplek of stagebedrijf gevolgd worden. Cursisten die niet meer terecht kunnen op hun werkplek of stagebedrijf, kunnen vanaf 9/11 contact opnemen met hun opleidingscoördinator.

Waar kan je terecht voor dringende vragen?

Vanaf 9/11 staat ons klantencentrum voor jou klaar van 8:00 tot 18:00 van maandag tot vrijdag, met uitzondering van woensdag 11/11. Je kan ons bereiken op 078 15 99 99.

Mogen we je bedanken voor je inspanningen en begrip? Hou het veilig voor jezelf en je familie. Het is in deze tijden belangrijker dan ooit om goed voor elkaar te zorgen.

Fijne herfstvakantie!

UPDATE - woensdag 28 oktober 2020

In het Ministerieel Besluit van 28 oktober pasten de diverse overheden de Covid-19- maatregelen en de bestaande draaiboeken voor de diverse onderwijsnetten aan. 

In aansluiting op dit Ministerieel Besluit schakelt Syntra AB vanaf maandag 9 november 2020 – na de herfstvakantie - over naar code “rood”, met volgende maatregelen:

  Voor de langlopende opleidingen en de voltijdse dagopleidingen:

  • Alle theorielessen gebeuren online;
  • Praktijklessen blijven doorgaan op de campussen met strikte toepassing van de social distance en de geldende veiligheidsmaatregelen.  Praktijklessen voor beroepen waar effectief contact is tussen cursisten, modellen of proefpersonen worden tijdelijk opgeschort. Praktijklessen voor contactberoepen waar gebruik kan gemaakt worden van simulaties (bv. een oefenhoofd bij kappers) kunnen eventueel wel doorgaan;
  • Werkplekleren en stages kunnen verder georganiseerd worden tenzij de sectorale draaiboeken dit niet langer toelaten (bv. horeca, fitness,…)

  Leertijd en duaal leren

  • Net als in het secundair onderwijs wordt ook voor dit opleidingstraject de herfstvakantie verlengd tot en met woensdag 11 november. De lessen van 9 en 10 november worden verplaatst naar een latere datum;
  • Voor de lessen na 11 november zullen de leertijdcoaches jou contacteren met betrekking tot het werkplekleren en de praktische aanpak van de theorielessen.

  Professionele bijscholingen en trainingen (kortlopende opleidingen)

  • De theoretische opleidingen, die reeds startten en nog verder doorgaan na de herfstvakantie, blijven doorlopen. Indien mogelijk wordt overgeschakeld naar online lessen. Indien dit niet mogelijk is gaan zij in fysieke en klassikale vorm door op de voorziene datum en campus. Uiteraard ook met strikte toepassing van de geldende veiligheidsmaatregelen;
  • Ook praktijklessen van de kortlopende opleidingen blijven doorgaan op de voorziene datum en campus. Een actieve IT- of grafische opleiding kan eventueel wel omschakelen naar online;
  • Opleidingen, met een startdatum tussen 9 en 21 november 2020, zullen indien mogelijk uitgesteld en opnieuw ingepland worden op een latere datum.

  Onze medewerkers zullen jou zoveel mogelijk  - via digitale kanalen of telefonisch – informeren wat er gebeurt met jouw specifieke opleiding. 

  Wij benadrukken dat alle veiligheidsvoorschriften en meer bepaald de richtlijnen en verordeningen inzake mondmaskerplicht binnen de campus, de leslokalen en alle andere openbare ruimten (ook de openbare weg binnen een straal van 200 meter van de campussen Antwerpen en Mechelen) van kracht blijven. 

  Ook de inrichting van en het circulatieplan op de campus blijft van toepassing. Dit is zowel het geval voor campus Antwerpen als voor onze campussen in Mechelen en Leuven, maar ook voor eventuele externe leslocaties.
   

  UPDATE - Dinsdag 5 mei 2020

  Als voorbereiding maakte SYNTRA-AB de voorbije dagen een uitgebreide risicoanalyse en actieplan op voor de verschillende campussen, klaslokalen en ateliers. Onze focus lag daarbij op een veilige opstart met een beperkt en beheersbaar aantal cursisten. Tegelijk willen we ervoor zorgen dat elke cursist de aangevatte opleiding kan afmaken met een goede opleidingservaring en beperkte achterstand op het curriculum.

  Daarom zullen de lessen die momenteel online doorgaan zoveel als mogelijk op deze manier verdergezet worden, zodat het aantal bezoekers op de campussen beperkt blijft. Opleidingen die nog niet aan de slag waren met online leren zullen het campusleren hervatten vanaf maandag 18 mei. Wat dit concreet betekent voor jouw opleiding, daar brengen we je zo snel als mogelijk van op de hoogte via onze opleidingscoördinatoren.

  We begrijpen dat velen van jullie ondertussen hierbij heel wat vragen hebben, maar mogen we toch vragen om ons de nodige tijd te geven om dit achter de schermen grondig voor te bereiden en de gemiste en toekomstige lesmomenten te herplannen? Na deze oefening communiceren we hierover zo correct en volledig mogelijk.

  De lessen zullen alleszins gefaseerd hervatten. We geven hierbij bijvoorbeeld voorrang aan "finaliteitsjaren", opleidingen waarvan cursisten op het einde van het cursusjaar een eindproef hebben en dus hun opleiding afronden. Ook praktijkgerichte opleidingen staan bovenaan de lijst. We proberen zoveel mogelijk lessen in te halen, wat de nodige flexibiliteit van jou als cursist, maar ook van jouw docent zal vragen.

  Gezien de drastisch gewijzigde omstandigheden, zijn we ook verplicht de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen. Wat deze precies inhouden, dat kan je nalezen op deze webpagina. We willen je vragen deze goed na te lezen en ze samen met ons te respecteren.

  Wij kijken er alvast naar uit om onze deuren opnieuw te openen en samen met jullie dit cursusjaar op een positieve manier af te sluiten.

  Tot slot willen we ons bij jou nog verontschuldigen voor de mogelijk onduidelijke of onvolledige communicatie in de voorbije weken.

  Tot binnenkort!

  Lees onze veiligheidsmaatregelen

  UPDATE - Maandag 27 april 2020

  De Nationale Veiligheidsraad bevestigde op vrijdag 24 april een gefaseerde versoepeling van de maatregelen vanaf 4 mei. Wij wachten op richtlijnen van de overheid voor het volwassenenonderwijs.

  UPDATE 4 april

  Deze maatregelen zijn natuurlijk ook van toepassing op Syntra AB. Dit betekent dat alle klassikale lesactiviteiten blijven geschorst tot en met zondag 19 april met een mogelijke verlenging tot en met zondag 3 mei. Alle SYNTRA-campussen blijven gesloten in deze periode voor klassikale lesactiviteiten en andere commerciële activiteiten.

  Wat betekent dit voor jouw lesopdracht?

  Alle lessen blijven geschorst tot en met 19 april. Dit betekent dat je arbeidsovereenkomst wordt geschorst voor deze periode en dat voor de betrokken lesmomenten die niet kunnen doorgaan, tijdelijke werkloosheid zal worden aangegeven.

  Kan er online lesgegeven worden?

  Op dit moment zijn al meer dan 150 docenten opgeleid en actief binnen ons e-learning team. Zij volgden de webinar ‘Big Blue Button’ en geven nu verschillende lessen online. Er zijn ondertussen al meer dan 200 online lesmomenten doorgegaan verspreid over 50 verschillende opleidingen. In totaal volgden al meer dan 500 cursisten een online les.

  Wij doen een warme oproep aan jou als docent om ook de overstap te maken naar online leren, indien mogelijk en opportuun. Wil jij meer informatie? Stuur dan een mail naar de business developer of de opleidingsverantwoordelijke van jouw sector.

  Voor de online lessen zal de gewone regeling van toepassing zijn en blijft de arbeidsovereenkomst behouden voor die lesmomenten.

  Wanneer worden de lessen ingehaald?

  Lessen die niet online kunnen doorgaan, worden uitgesteld tot na 19 april en mogelijks tot na 3 mei. We zoeken naar de beste oplossing om gemiste lessen op te vangen. Ook voor de organisatie van examens en eindproeven zoeken we naar oplossingen. Meer informatie hierover volgt later.

  Waar kan ik terecht met vragen?

  We blijven steeds telefonisch beschikbaar voor vragen. Je kan ons contacteren van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 17u via het klantencentrum op telefoonnummer 0479 47 03 16 of klantencentrum@syntra-ab.be.

  UPDATE - Woensdag 25 maart, 14u

  De overheid heeft onlangs beslist om de stelsel van "werkloosheid door overmacht" en "economische werkloosheid" samen te voegen. Bovendien werden er heel wat administratieve vereenvoudigingen gemaakt.

  Even de belangrijkste punten op een rij. Let wel dit zijn allemaal tijdelijke maatregelen, enkel geldend tijdens de coronacrisis

  Wat moet je doen om gebruik te maken van de werkloosheidsvergoeding?
  • Het staat je als docent vrij om gebruik te maken van het werkloosheidsstelsel. Dit is een persoonlijke keuze. Wil je hiervan gebruik maken, dien je je aan te sluiten bij een uitbetalingsinstelling (hulpkas HWV of vakbond)
  • De klassieke wachttijd is niet van toepassing. Je kan dus vanaf je eerste dag werkloosheid een vergoeding krijgen.
  • De dagen dat je geen (online) les bij ons geeft, geven we automatisch de code voor werkloosheid mee aan Liantis, het sociaal secretariaat dat de loonberekening uitvoert. Wij zorgen ook voor de aangifte sociaal risicio’s (ASR5).
  • Je mag werken en werkloosheid combineren.  En dat kan dag om dag.  Je kan dus niet op éénzelfde dag én werken en werkloosheid combineren.  Zo kan je bijvoorbeeld op maandag digitaal lesgeven waarvoor je de normale lesvergoeding ontvangt terwijl je op dinsdag geen les kan geven in een zeer praktijkgerichte opleiding. In dit geval kan je voor dinsdag wel werkloosheid aanvragen.
  • Wil je gebruik maken van de werkloosheidsuitkering, dien je je bij je uitbetalingsinstelling te melden samen met het formulier C3.2. Dit formulier vindt je op de website van de RVA:  https://www.rva.be/sites/default/files/assets/formulaires/C3_2_werknemer_corona/19-03-2020_C3_2_werknemer_corona_NL.pdf. De meeste uitbetalingsinstellingen hebben hiervoor ook een eenvoudig webformulier op de website staan.
  • Alle andere formaliteiten en papierwerk vervallen. Zo is het ook niet meer nodig dat we je maandelijks nog C3.2A formulieren bezorgen.
  Hoeveel zal de werkloosheidsvergoeding bedragen?
  • De werkloosheidsuitkering bedraagt 70 % van je huidig loon, maar je huidig loon wordt beperkt tot 2754.76 € (per maand) en er wordt een bedrijfsvoorheffing afgehouden van 26.75 %. Deze bedragen zijn richttinggevend en worden ook weer beïnvloed door je volledige arbeidssituatie. Om een duidelijk beeld te krijgen voor wat dit voor jou betekent, wend je je best ook weer tot je uitbetalingsinstelling.
  • Per werkloosheidsdag is er een automatische en bijkomende bijpassing van 5,63 € voorzien, die eveneens door RVA zal vergoed worden. Op dit moment is het niet duidelijk of dit bedrag eveneens onderworpen is aan dezelfde bedrijfsvoorheffing als de werkloosheidsuitkering maar hier gaan we wel van uit.
  Wat als ik ergens anders ook nog een arbeidscontract of een pensioen heb?
  • Vanuit de Syntra hebben we geen zicht op je totale “arbeidssituatie”, vraag daarom zeker bij  je uitbetalingsinstelling advies over jouw specifieke situatie.
  Wat als ik ziek ben of word?
  • Docenten die ziek zijn vanaf of na 16/03/2020 moeten dit melden aan de mutualiteit en krijgen ziektevergoeding vanaf de datum van ziekte ipv werkloosheidsuitkering. Bij voorkeur bezorg je ons ook digitaal een copie van je doktersbriefje
  • Docenten die reeds vóór de aanvang van de werkloosheid ziek waren dienen zich eveneens aan te bieden bij de mutualiteit indien de ziekte doorloopt na 16/03. Hier geldt niet het normale principe van ‘de eerste afwezigheid telt’; en valt de docent eveneens op mutualiteit ipv werkloosheidsuitkering. Bij voorkeur bezorg je ons ook digitaal een copie van je doktersbriefje. Op de loonbrief komt de code : 0758 voor de ziekte tijdens werkloosheid.
  Ik ben zelfstandige. Kan ik beroep doen op het overbruggingsrecht en daarnaast ook nog (digitaal) lesgeven of werkloos zijn?
  • Dit kan zeker maar hier dien je wel rekening te houden met enkele belangrijke elementen:
  • Elke zelfstandige in hoofdberoep die zijn activiteit gedurende minimaal 7 dagen stopt nav corona, kan het overbruggingskrediet aanvragen
  • Docenten die naast een hoofdactiviteit als zelfstandige een “kleine” loontrekkende activiteit hebben, hebben ook recht hebben op het overbruggingskrediet.
  • Een “kleine” activiteit is minder dan een halftijdse betrekking in loondienst; dus maximaal 19u week. Als je in meerdere Syntra lesgeeft of meerdere andere loontrekkende activiteiten hebt, dien je dus zelf de som van je arbeidsuren te maken en te bewaken. Vanuit de Syntra hebben we immers geen zicht op je totale beroepsactiviteiten.
  • Indien je meer dan een halftijdse loontrekkende activiteit hebt, word je beschouwd als zelfstandige in bijberoep en kan je geen gebruik maken van het overbruggingsrecht.
  • Voor alle vragen hierover neem je best contact op met je eigen sociaal verzekeringsfonds. De aanvraag dient bij hen te gebeuren.
  • Conclusie: docenten kunnen dus op een beperkte manier zeker (digitaal) les blijven geven bij ons zonder dat hun recht op het overbruggingskrediet vervalt. Over de combinatie van werkloosheid voor je docentenopdracht en het overbruggingsrecht, hebben we op dit ogenblik zelf geen duidelijkheid. Wellicht kan je sociaalverzekeringsfonds hierover wel uitsluitsel geven.
  • Wil je meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus
  Zijn er nog andere maatregelen waarvan ik kan genieten?

  De overheid heeft nog andere maatregelen genomen die interessant kunnen zijn: zie

  We wensen jullie opnieuw heel veel moed en succes, samen kunnen we deze moeilijke periode overbruggen.
   

  Syntra AB en digitaal leren: we hopen op jou te mogen blijven rekenen

  UPDATE - Donderdag 19 maart

  Vrijdag 13 maart ontving je van ons reeds een mail over de tijdelijke stopzetting van onze lessen naar aanleiding van het coronavirus. We lieten je toen al weten dat alle lessen tot en met 4 april worden geschorst . Graag bezorgen we je vandaag dan ook nog wat meer informatie over de impact hiervan op “je contract” met ons.

  Er doen zich verschillende scenario’s voor die we je graag even verduidelijken:

  Je kan geen lessen meer geven tot en met 4 april

  In dit geval is de uitvoering van je lesopdracht tijdelijk geschorst door overmacht. Wij kunnen je als gevolg hiervan geen loon uitbetalen. Wij bieden je als organisatie wel de mogelijkheid om gebruik te maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid. Dit houdt geen verplichting in voor jou om dit ook effectief te doen. Of je er al dan niet gebruik van maakt, is je persoonlijke keuze.

  Als je voor de eerste keer tijdelijk werkloos wordt gesteld, contacteer je best zo snel mogelijk een uitbetalingsinstelling (HVW “De Hulpkas”, ACLVB, ACV, ABVV) om een dossier samen te stellen dat bij de RVA moet ingediend worden.

  Wij bezorgen je binnenkort (maandelijks) per post het document C3.2A. Dit formulier breng je binnen bij je  uitbetalingsinstelling. Let wel: door de specifieke situatie van de coronacrisis, waarbij veel werknemers en werkgevers voor het eerst met tijdelijke werkloosheid geconfronteerd worden en er mogelijk een gebrek aan C3.2A-formulieren is, kan het zijn dat de afgifte daarvan in praktijk met enige vertraging gebeurt.

  Wij doen op onze beurt maandelijks bij de RVA een aangifte van het aantal uren dat je werkloos bent geweest. Deze aangifte wordt door de RVA automatisch aan jouw uitbetalingsinstelling bezorgd.

  Of je al dan niet recht hebt op een werkloosheidsvergoeding en de hoogte van de vergoeding hangt af van je arbeidssituatie. Dit is iets waar we vanuit Syntra geen zicht op hebben. Dit is een beslissing van de RVA. Je kan hierover zeker terecht bij je uitbetalingsinstelling.

  Wil je meer weten, kan je altijd terecht op de websites van de RVA:

  Mocht je hierover nog vragen of opmerkingen hebben dan kan je steeds terecht bij Ingrid Apers, HRO docenten, ingrid.apers@syntra-ab.be, tel 03 451 99 11

  Je geeft je lessen digitaal

  Wij krijgen hier van jullie heel wat vragen over. De verschillende Syntra koepels werken op dit ogenblik hard aan een degelijke oplossing om in bepaalde gevallen de lessen toch via de Syntra-Cloud (of andere platformen) te laten doorgaan.

  Mocht je al actief op Moodle/Syntra Cloud zijn, is dit het ogenblik om dit platform nog meer te gaan gebruiken. Het staat je uiteraard vrij om via dit platform je cursisten extra oefeningen of opdrachten aan te bieden.

  Onze specialisten bekijken op dit ogenblik hoe we dit platform ook  op een kwaliteitsvolle manier kunnen inzetten voor e-learning en video-conferencing. We komen hier later zeker op terug. Voorlopig vragen we je wel om buiten het gebruik van Moodle/Syntra-Cloud geen andere persoonlijke initiatieven hierrond te nemen.

  Als je lessen geeft via deze digitale platformen, tellen deze als een gewone les waarvoor je dus ook je gewone loon ontvangt.

  Je krijgt een pedagogische opdracht

  In bepaalde gevallen is het mogelijk dat aan docenten specifieke opdrachten worden gegeven, bijvoorbeeld het bijwerken van syllabi, het uitwerken van lespakketten en didactisch materiaal.... Deze situatie doet zich vooral voor bij onze docenten leertijd en duaal leren.

  Als je van je coördinator een pedagogische opdracht krijgt, vervangt deze je lesopdracht en wordt je loon dus ook gewoon doorbetaald.

  Voor meer informatie hierover kan je terecht bij Inneke Schoeters, inneke.schoeters@syntra-ab.be, 0495 32 87 22

  Je bezoekt stageplaatsen en werkplekken

  Werkplekbezoeken voor de niet-bezoldigde vormen van werkplekleren (PACT-opleidingen) worden vanaf morgen geannuleerd.

  Werkplekbezoeken bij de bezoldigde vormen van werkplekleren (OAO en stageovereenkomst) kunnen voorlopig nog blijven doorlopen. Je ontvangt hiervoor ook de afgesproken vergoeding. Deze maatregel kan herroepen worden bij eventuele verdere “lockdown” maatregelen. In dit geval krijg je van ons zeker nog bericht.   

  Voor meer informatie hierover kan je terecht bij Inneke Schoeters, inneke.schoeters@syntra-ab.be, 0495 32 87 22

  Deze uitzonderlijke tijden vragen van elk van ons uitzonderlijke inspanningen, vaak ook veel improvisatie en creativiteit. Hierdoor lijkt mogelijk niet alles even vlot vanaf dag één. We hopen ook op jouw begrip hiervoor.
   

  Met collegiale groeten,

   

  Peter Aerts

  Peter Aerts, Directeur - Afgevaardigd Bestuurder