Je weet uit eerste hand dat we, zoals zovele organisaties, erg geïmpacteerd zijn door de Corona-maatregelen. Nu we geen fysieke lessen meer kunnen organiseren in onze drie campussen, kregen we van velen onder jullie de vraag hoe het zit met digitaal leren binnen Syntra AB, of we er niet snel mee kunnen starten want met skype is dat toch zo gemakkelijk, of we het niet op dezelfde manier als de universiteiten kunnen aanpakken, ….

Allemaal zeer terechte vragen en opmerkingen. Ik licht in deze mail daarom graag even toe wat we doen en wat onze plannen zijn.

Ons DNA bestaat vooral uit praktijkgerichte opleidingen die gegeven worden door docenten-experten uit de praktijk. Deze opleidingen lenen zich niet altijd even goed tot digitaliseren. We kozen daarom 3 jaar geleden resoluut voor “blended learning” als methodiek. Dit is de combinatie van digitaal voorbereiden/oefenen en een “fysieke les” door onze docenten op de campus. Digitale tools en platformen zoals Moodle/Syntra Cloud zijn hierbij ondersteunend. Hier hebben samen met velen onder jullie al heel hard aan gewerkt. Daardoor hebben we op dit ogenblik nu al meer dan 4000 cursisten op ons leermanagementsysteem Moodle dat intensief gebruikt wordt voor blended learning in een 400-tal opleidingen.

Kortom, dat we meer dan klaar zijn voor “blended learning” bewijzen jullie als docent wekelijks. Door de Corona-crisis moeten we echter op enkele dagen tijd onze ganse organisatie en al onze processen omschakelen van een “organisatie voor campusleren” naar een “organisatie voor afstandsleren”. Dit gaat dus nog heel wat verder dan het loutere “blended learning”. Om de omschakeling van blended naar zuiver digitaal afstandsleren te maken, moeten we nog enkele versnellingen schakelen.

Wij zijn er van overtuigd dat we deze omschakeling zo snel mogelijk moeten maken in het belang van onze cursisten.  We willen hierbij echter zeker zijn dat we ook een kwalitatieve opleidingservaring kunnen aanbieden.

Deze omschakeling vereist volgende complexe ingrediënten

De juiste technische infrastructuur

Enkele minuten streamen via whatsapp, facetime,… is nog iets anders dan kwalitatief en gestructureerd digitaal lesgeven. We opteren ervoor om ons Moodle Platform verder uit te bouwen met betere streamingfunctionaliteit via “Big Blue Button”. We merken nu dat kwalitatief streamen zorgt voor bandbreedteproblemen en haperende sessies. Deze week worden er reeds bijkomende servers geplaatst om dit euvel op te lossen. Deze uitdrukkelijke keuze voor één beproefd en in Moodle ingebed systeem zorgt er ook voor dat we steeds de gepaste ondersteuning kunnen voorzien.

Betrokken, digitaal geletterde en goed opgeleide docenten

Digitaal lesgeven, sessies voorbereiden, kunnen tussenkomen bij technische moeilijkheden,….. het is niet zomaar iedereen gegeven. Dit vereist ook goed opgeleide docenten. We hebben de voorbij 2 weken al heel erg ingezet op het opleiden van groepjes docenten en medewerkers via webinars. Via “train-the-trainer” kunnen onze medewerkers nu snel nieuwe groepjes docenten opleiden om verder te werken aan deze digitale omslag.

Opleidingen die zich lenen tot deze omschakeling

Niet elke opleiding komt in aanmerking voor streaming en afstandsleren. Opleidingen waarbij het werken/opleiden in het atelier centraal staat, zijn vaak al uitgesloten. We kozen er voor om te starten met de opleidingen die zich het makkelijkst lenen tot deze omslag: grafisch vormgever, full stack developer, fotograaf, marketing- en eventmanager, data-analist, modevormgever, farmaceutisch technisch assistent, kinderopvang,…

Voldoende ondersteuning en wendbaarheid vanuit de organisatie

Het maken van een digitale omslag vereist heel wat inzet van onze medewerkers om docenten en cursisten veel intenser te ondersteunen, een snelle aanpassing van onze bedrijfsprocessen, zorgen voor technische ondersteuning tijdens de opleidingen,… Kortom: er komt heel wat bij kijken dat voor veel cursisten en docenten onder de radar blijft. We hebben meer dan 20 van onze medewerkers ingeschakeld in een projectteam om deze grote omslag zo goed mogelijk mee te ondersteunen. Samen met de andere Syntra engageerden we ook een bijkomende coördinator voor ons Moodle Platform.

Naspeurbaarheid

Zowel vanuit Syntra Vlaanderen als in ons kwaliteitssysteem is “naspeurbaarheid” als een uitdrukkelijke eis opgelegd. We moeten dus kunnen traceren wat we doen en hoe we dit hebben gedaan. Hierdoor willen we ook enkel gebruik maken van ons Syntra Cloud Moodle-platform en Big Blue Button. Het inschakelen van heel wat andere platformen en streamingdiensten, kan deze naspeurbaarheid alleen maar complexer maken.

(Financiële) Middelen

Wij maakten de voorbije weken heel wat middelen vrij om deze digitale omslag te maken en spraken met Syntra Vlaanderen ook al een gepast verloningskader voor onze “digitale docenten” af.

Ik hoop dat deze toelichting duidelijk maakt, dat we niet stilletjes blijven wachten tot we uit lockdown kunnen

De voorbije twee weken losten we reeds heel wat complexe problemen op. Hierdoor zijn we deze week dan ook gestart met het zuiver digitaal opleiden van 400 cursisten in 35 ondernemerschapsopleidingen.

We blijven echter niet op onze lauweren rusten. Er is immers nog heel veel groeimarge. We bereiden ons voor om nieuwe groepen opleidingen op te starten na de paasvakantie. Wil je ook “digitaal” gaan en denk je dat dit kan in jouw opleiding of voor jouw vak, laat het dan ook zeker weten aan je campusmanager:

Beste docent, in de eerste corona-dagen was het voor ons alle hens aan denk om georganiseerd te geraken. Ik ben me er heel erg van bewust dat we in deze nieuwe, ongeziene situatie af en toe wel niet altijd met de gepaste snelheid hebben kunnen communiceren naar jullie. Hierdoor gaven we mogelijk de indruk dat we wat afzijdig blijven als het ging om digitaal leren en het snel terug oppikken van onze opleidingen. Ik hoop dat het met deze toelichting duidelijk is, dat we niet zomaar stilletjes blijven wachten tot we uit lockdown kunnen maar wel dat er al heel wat werk verzet is rond digitaal leren en dat we nu klaar zijn om een volgende versnelling te maken.

Wij hopen in ieder geval op jou te mogen blijven rekenen.

Met collegiale groeten,

 

Peter Aerts

Peter Aerts, Directeur - Afgevaardigd Bestuurder