De Leertijd bij Syntra AB werd een tijd geleden doorgelicht door de Onderwijsinspectie. Daaruit bleek dat onze leertijd voor verbetering vatbaar was.

Na vele uren hard werken, hebben we een verbeteringsplan klaar, waar we nu volop mee aan de slag zijn. In dit document staat wat we in de Leertijd allemaal moeten verbeteren, aanpassen en ontwikkelen om in orde te zijn voor de onderwijsinspectie.

Ja zeg, daar heb ik als docent toch niets mee te maken?

Toch wel, als we niet positief beoordeeld worden tijdens deze herkansing is het afgelopen met de Leertijd. Dan mogen we niet verder doen met wat we toch al jaren heel goed doen, sneuvelen er zeer veel jobs en kunnen we geen kansen meer bieden aan de jongeren.

Als het al jaren goed is, waarom moeten we dan verbeteren?

Omdat de wetgeving, de regels, de voorwaarden e.d. veranderen en we ons daar aan moeten aanpassen. En natuurlijk omdat alles altijd nog iets beter kan voor ons maar zeker ook voor onze leerjongeren.

Wat is er eigenlijk al mee gedaan?

  • De meesten docenten Leertijd hebben al kennis gemaakt met onze nieuwe manier van evalueren: o.a. permanente evaluatie door zowel de docent als de patroon, op digitale wijze in te vullen, nieuwe rapporten.
  • Het standaard gebruiken van de Kijkwijzers als handleiding en werkdocument voor je lessen.
  • We zorgen voor één dossier voor onze leerjongeren waar de leertijdverantwoordelijke en de trajectbegeleider samen voor zorgen en kunnen raadplegen. Dit zorgt voor een snellere en efficiëntere manier om de leerjongeren te helpen.
  • De lokalen werden nagekeken en de campusmanager heeft gezorgd dat de nodige materialen besteld werden en reparaties worden uitgevoerd.

Dit is slechts een deel van wat we samen al gedaan hebben, maar anders wordt de lijst veel te lang!

Gaat het lukken om alles rond te krijgen vóór de inspectie opnieuw komt?

Absoluut!

Maar alleen met jullie hulp en die van al mijn collega’s op alle niveaus natuurlijk.

Als iedereen zijn best doet om te doen wat er verwacht en gevraagd wordt, kan het niet anders dan een succes worden.

We willen de jeugd en adolescenten alle kansen blijven geven om te genieten van onze fantastische opleidingen in de Leertijd die later perfect in het Duaal leren zullen passen!

 

Tot later!
 

Mona Vandenberghe, Sectorconsulent Leertijd.

Als je later bloemen wil, plant ze dan vandaag.