Ontdek het belang van de aanwezigheidsregistratie en hoe het docentenportaal jou (en ons) hierbij helpt. Verdere topics: retentie, kopieën aanvragen, loonidexatie en het cursistenportaal. 

Kopieën tijdig aanvragen

Om het probleem van late leveringen op te lossen, zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de levering van kopieën. Deze zullen nog sneller geleverd worden. Daar tegenover staat dat we voor korte bestellingen (1 dag), een stevige meerkost zullen betalen per transport. Last minute kopieën maken op de campus is ook niet altijd mogelijk gezien de drukte. Een goede lesplanning en –voorbereiding houdt dus ook het tijdig aanvragen van kopieën in.

Docentenportaal

Ondertussen werd ook het docentenportaal verder opgetuigd. Voortaan kan je hier je lessenrooster consulteren, je docentencontract digitaal ondertekenen, de examenpunten (uitgezonderd eindproeven) noteren maar ook de klasagenda en aanwezigheden registreren. Doe dit elke les, want van groot belang voor de 2/3de aanwezigheid en de administratieve verplichtingen opgelegd door Syntra Vlaanderen die maken dat we voor onze activiteiten gesubsidieerd worden. Het ondertekenen van je contract gebeurt via een gepersonaliseerde link.
 

Indexatie lonen OT/LT

In augustus 2018 werd de spilindex opnieuw overschreden. De lonen van de SYNTRA lesgevers worden daarom vanaf 1 oktober 2018 aangepast aan de nieuwe index. Meer informatie over de berekening, alsook de geïndexeerde barema’s kunnen jullie bekomen bij anny.pollet@syntra-ab.be. Deze wijzigingen worden automatisch toegepast door Liantis.

Retentie

Om recht te geven op subsidies dienen onze cursisten in gesubsidieerde opleidingen voor elke module 2/3de aanwezig te zijn geweest en deelgenomen te hebben aan de examens.
Vandaar het belang van een correcte en tijdige aanwezigheidsregistratie door jou als docent via het docentenportaal. Een onnauwkeurigheid kan immers ernstige gevolgen zoals uitsluiting van examens hebben.

Cursisten die afwezig zijn, kunnen steeds hun afwezigheden wettigen via een doktersattest, attest van de werkgever of attest van klein verlet. Deze attesten dienen binnen de week na afwezigheid afgegeven te worden aan de balie van de campus. Afwezigheden die gewettigd worden, worden in de berekening van de 2/3de aanwezigheid meegeteld als aanwezig.

Daarnaast dienen de cursisten ook deelgenomen te hebben aan de examens, slagen is echter niet noodzakelijk. Het is dus van groot belang dat de cursisten aanwezig zijn tijdens de eerste examenkans of tijdens de herexamens. Hiervoor rekenen we ook op jouw inzet en overtuigingskracht zodat we onze subsidies kunnen maximaliseren.

Cursistenportaal

Na het docentenportaal zal er in 2019 ook een cursistenportaal opgetuigd worden. In eerste instantie zullen via deze weg de cursisten hun lessenrooster kunnen consulteren. Later zal dit uitgebreid worden zodat ook de puntenuitwisseling via deze weg kan gebeuren.
Op naar verdere digitalisering van onze organisatie!