Online infoweek

Marketing zocht naar een alternatief voor het tanend aantal bezoekers op het infomoment in mei op de campussen. De digitale (r)evolutie trekken we door naar de organisatie van een online infoweek van 22 tot 25 mei. Op dit platform zetten we onze beroepsopleidingen van het cursusjaar 18-19 (avond & voltijds overdag) in de kijker met focus op awareness, “gericht” informeren en oriënteren en kwalitatief inschrijven. In die week maximaliseren we ook het contact van de bezoekers met ons klantencentrum via chat, telefoon en mail. Er wordt ook een mogelijkheid tot afspraak voorzien bijvoorbeeld voor een bezoek op de campus.

Op 27 augustus organiseren we dan opnieuw een infomoment op de campussen zelf.
 

Werkplekleren

Werkplekleren wordt steeds populairder en Syntra AB speelt hierin een voortrekkersrol. Jongeren die graag al doende leren op de werkvloer zijn bij ons dan ook aan het juiste adres. In deze opleidingen gaan cursisten aan de slag in een leerbedrijf, aangevuld met lessen op onze campus. Zo kunnen ze na de opleiding meteen starten met een pak praktijkervaring op zak. 

Werkplekleren kan bij Syntra AB in drie verschillende vormen: via Leertijd, Duaal Leren en VDO PACT. Check zeker onze handige landingspagina voor een overzicht.

 

Syntra Bizz, een nieuw merk en een nieuwe website

Uit diverse enquêtes en gesprekken met bedrijfsleiders of HR-managers bleek dat zij op de bestaande website van Syntra AB niet onmiddellijk vonden wat zij zochten. Ook de afdeling "Bedrijfstrainingen op maat" kwam op deze site té weinig aan bod. Daarom werd beslist om beide websites "uit te splitsen" en werd het merk Syntra Bizz gelanceerd. 

Alle opleidingen - zowel de verkorte dagopleidingen, de kort- en langlopende opleidingen als het werkplekleren - worden zoals vroeger, uitgebreid gepromoot op de bestaande website van Syntra AB.

Op de nieuwe website van Syntra Bizz focussen we ons enkel op de bedrijfsopleidingen op maat en alle kortlopende opleidingen die relevant en interessant zijn voor de bedrijfsleider zelf, manager of hun medewerkers.

De nadruk ligt hier op drie pijlers: kant-en-klare opleidingen, maatopleidingen en samenwerkingen met externe instanties of sectorfondsen.

Beide websites behouden hun klantvriendelijke aanpak en hebben als doel het opleidingsvraagstuk van de specifieke doelgroepen op te lossen.

Ook bij andere marketingacties (direct marketing, social media, printmedia, events enz.) zal de aanpak verschillend zijn, afhankelijk van de doelgroep van beide merken.

Wij doen hierbij ook nog een warme oproep naar alle docenten om hun foto aan te leveren (danny.vanbroeck@syntra-bizz.be) en/of hun LinkedIn profiel te actualiseren. Wij willen immers de uitstraling van onze docenten nog sterker in de verf zetten bij de promotie van de door jullie gegeven opleidingen.