GDPR

We kunnen er niet meer omheen: op 25 mei 2018 treedt de General Data Protection Regulation (GDPR) in werking. Deze nieuwe (Europese) privacywetgeving is van toepassing op alle lidstaten van de Europese Unie en zal als vervanging dienen voor nationale wetten zoals de Belgische Privacywet van 8 december 1992. In België spreken we in kader van GDPR ook wel over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Deze verordening is bedoeld om burgers (terug) controle te geven over hun data en de gegevensuitwisseling ervan, maar brengt ook allerlei nieuwe verplichtingen voor organisaties met zich mee. Er zal na 25 mei ook strenger toegekeken worden op de naleving ervan.

Ook Syntra is momenteel ijverig aan de slag om aan de opgelegde verplichtingen en procedures te voldoen. Hier en daar zal je zeker merken dat een aantal documenten worden aangepast, denk maar aan je arbeidsovereenkomst.
We houden jullie hieromtrent in de volgende weken en maanden verder op de hoogte.