Syntra AB is voortaan trotse houder van het ISO9001:2015 certificaat, nieuws over Duaal leren / Leertijd, onderzoek naar de uitstroom en alles over de samenwerking met Thomas More (Geel).

Syntra AB voert een actief beleid inzake integrale kwaliteitszorg

De inzet van onze kwaliteitscoördinator en alle medewerkers resulteerde in het behalen van het felbegeerde ISO9001:2015 certificaat.

Syntra AB streeft naar een coherent kwaliteitsbeleid. Dit beleid werpt ook zijn vruchten af. Sinds 2010 waren Syntra AB en Syntra Bizz al de trotse houder van het ESF kwaliteitslabel. Het label wordt toegekend op basis van een beoordeling door onafhankelijke experten.

Sinds begin juli 2019 kunnen Syntra AB en Syntra Bizz nog een nieuwe pluim op hun hoed steken. Het certificatiebureau Kiwa kende immers het felbegeerde ISO9001-label toe aan beide organisaties. Ook al werkten we reeds volgens de normen hiervan, toch is het een opsteker voor alle medewerkers, de docenten en ook de cursisten dat dit officieel bekrachtigd werd in de vorm van een certificaat.

In ons kwaliteitssysteem stellen we enkele doelstellingen voorop:

  • In onze organisatie stellen we de klant (cursist) centraal.
  • In al onze campussen willen de we klant steeds dezelfde kwalitatieve opleidingservaring bieden ongeacht waar, hoe en hoeveel opleiding de cursist volgt.
  • Dit vereist natuurlijk dat elke medewerker en docent weet wat van hem/haar verwacht wordt
  • En streven we zoveel mogelijk naar een uniforme aanpak bij onze docenten en medewerkers over de campussen heen.
  • Om deze ambities waar te maken, vragen we ook aan iedereen om actief mee te werken aan onze kwaliteit. Met twee eenvoudige zaken komen we al een heel eind: kom de gemaakte afspraken na en signaleer ons waar we beter kunnen doen

Is het werk nu af? Absoluut niet, want om eerlijk te zijn, er waren enkele puntjes die voor verbetering vatbaar waren. Deze opmerkingen situeerden zich rond o.a. de registratie en validatie van proeflessen, goedkeuring en versiebeheer van het cursusmateriaal en enkele administratieve procedures rond de administratieve opvolging van leertijddossiers. 
We maken ons sterk dat we deze actiepunten samen met jullie, de productmanagers en opleidingscoördinatoren weg zullen werken tegen eind november 2019.
Mocht je vragen hebben over ons ISO-systeem kan je steeds terecht bij onze kwaliteitsmanager Brigitte Wauters (brigitte.wauters@syntra-ab.be, tel 032867740)
Wil jij ook helemaal in orde zijn? Gebruik dan onze sjablonen voor je presentaties & cursusteksten. Cruciaal daarbij is de datum te vermelden in de voettekst van je lesmateriaal. Je vindt het hier: https://www.syntra-ab.be/logo

Duaal & leertijd: al het nieuws, nieuw en nog meer in de Leertijd/Duaal leren

Maandag 2 september werd het startschot gegeven van het nieuwe schooljaar voor onze jongeren in de Leertijd/Duaal leren.
Een spannende dag omwille van vele redenen.
Eerst en vooral zijn er heel veel nieuwe gezichten bij onze docenten. Voor onze Algemene Vorming startten er niet minder dan 6 nieuwe docenten! Tijdens de vakantie hebben deze nieuwe docenten en onze AV-anciens al behoorlijk veel uurtjes samengezeten en heel hard gewerkt, het was voor ons geweldig om te zien met welk enthousiasme zij aan de slag gingen om een aantal nieuwe zaken uit te werken. 
Maar ook bij onze beroepsgerichte vorming starten er een heel aantal nieuwe docenten, voor hen begint het cursusjaar op maandag 16 september.
En dan zijn er nog een aantal veranderingen, nieuwigheden waar we dit jaar mee van start gegaan zijn. Zo zijn we dit schooljaar gestart met 2 volledige projectdagen georganiseerd door onze docenten Algemene Vorming (met assistentie van een aantal vakdocenten). Bedoeling van deze dagen was om een band te creëren met onze jongeren, een band tussen jongeren onderling, jongeren en hun docenten en jongeren en de campus. Uit onderzoek blijkt dat jongeren in een systeem van leren en werken vaak afhaken omdat ze geen binding hebben met de school/campus. Door de organisatie van deze projectdagen bij de opstart hopen we dus verbinding te maken en zo onze jongeren maximale kansen geven om hun opleiding bij ons te vervolmaken en hen zo de kans geven op een mooie toekomst. Bijkomend maar zeker niet onbelangrijk is dat door het samenwerken aan deze projectdagen er ook een enorme mooie band gecreëerd tussen de docenten, het is fijn om hen samen aan de slag te zien. 
Ander nieuwigheid dit jaar is dat we twee voltijdse docenten Engels hebben aangeworven, zij gaan gedurende heel het schooljaar lesgeven aan al onze jongeren. Wij hopen op deze manier de leerlijnen voor onze jongeren te maximaliseren.
Tot slot starten er dit schooljaar ook weer een heleboel opleidingen binnen het Duaal leren op. Zo zijn er nieuwe duale opleidingen  o.a. bij de kappers, in de Horeca en bij onze bouwopleidingen. Onze trajectbegeleiders zijn dan ook nog steeds superhard aan het werk met intakegesprekken met jongeren. En wat onze trajectbegeleiders betreft zijn we dit jaar kunnen starten met een volledig, superteam. 
Het was dus (en is) een flitsende, boeiende en uitdagende start van een nieuw schooljaar!

Onderzoek over uitstroom

Het zit er op, wat nu?

Waar komen Leertijd-jongeren terecht na het afstuderen? Is er veel werkzekerheid? Kiezen veel jongeren voor een vervolgopleiding? Syntra AB wil een beter zicht krijgen op de uitstroom van Leertijd en zo een antwoord kunnen bieden op vergelijkbare vragen van leerlingen en ouders. Daarom bevroegen we deze zomer 150 jongeren die afstudeerden tussen 2017 en 2019. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat 65% onmiddellijk aan de slag kon na het ontvangen van hun diploma. 58% van de jongeren kregen zelfs een vast contract bij hun Leertijd-werkgever. Leerlingen die niet onmiddellijk werk vonden waren gemiddeld 2 maanden werkloos. 23% van de afgestudeerden koos dan weer voor een vervolgopleiding in een Hogeschool, een CVO, bij VDAB of bij Syntra zelf. 
De tevredenheid van de afgestudeerden is grotendeels positief. Veel van de jongeren gaven aan dat Leertijd een goed alternatief is voor school en dat ze veel leerden van de praktijk.

Deze oud-Podiumtechnieker vat het zo samen:
"Met de juiste motivatie en inzet kan je zeer veel bereiken binnen de leertijd op Syntra. Hopelijk is een leertijd opleiding later bij mijn kinderen niet de laatste stap maar één van hun eerste."

 

 
 

Samenwerking met Thomas More

Syntra Antwerpen - Vlaams-Brabant en Thomas More Geel slaan de handen in elkaar. Beide spelers zetten sterk in op professionele beroepsopleidingen en korte trainingen in IT en Grafische vormgeving die tegemoet komen aan de digitale noden op de werkvloer. Vandaag en morgen.

"Met de eerdere sluiting van campus Turnhout, hadden wij geen opleidingsaanbod meer in de regio Kempen. Door de samenwerking met Thomas More vergroten wij opnieuw ons actieterrein en kunnen we aan cursisten in de Kempen de professionele context en infrastructuur van de Thomas More Hogeschool aanbieden."

Stefan Van de Velde, Productmanager Informatica – Syntra AB

Alle opleidingen in Geel: syntra.nu/opleidingenGeel