Wellicht heb je in de wandelgangen al gehoord dat er fusiegesprekken gaande zijn tussen SYNTRA AB en SYNTRA Limburg. Dit willen we inderdaad ook graag officieel bevestigen.

Zeg binnenkort niet meer "Syntra AB"
maar wel "Syntra Limburg Antwerpen Brabant"

Sinds enkele jaren werken we operationeel reeds heel fijn samen met de Limburgse collega’s. Zo delen we onder andere hetzelfde IT-platform, hebben we nauw overleg over processen en procedures en kijken we op dezelfde manier naar de opleidingen van de toekomst in onze snel wijzigende omgeving. 

Die vlotte samenwerking en gedeelde visie deed onze raden van bestuur beslissen om verder te gaan. Samen opteren we ervoor om vanaf september 2020 met één gezamenlijk aanbod naar de klant te gaan. Dit zowel voor onze ondernemerschapstrajecten, duaal leren, korte opleidingen en maatopleidingen voor bedrijven. Het is dus geen kwestie van "moeten" uit financiële noodzaak. SYNTRA AB is immers een sterke organisatie die ook op eigen kracht nog een mooie toekomst kan hebben. Het is echter wel een kwestie van "heel graag willen" om verder te kunnen groeien door een 21-ste-eeuwse-aanpak en sterke, kwalitatieve en innovatieve opleidingen.
 

September 2020

Tegen september 2020 komen we ook naar buiten als "SYNTRA LIMBURG ANTWERPEN BRABANT" voor onze gesubsidieerde opleidingen. In de praktijk spreken we natuurlijk gewoon over "SYNTRA". Voor onze commerciële korte opleidingen en maatopleidingen voor bedrijven verlaten we "SYNTRA BIZZ" en zullen we onder de naam "FORTIO" verder gaan.

Onze gezamenlijke visie en strategie is reeds geschreven. De komende maanden werken we samen met alle collega’s aan de implementatie ervan om tegen september 2020 als nieuwe sterke organisatie van start te kunnen gaan. Naar onze medewerkers toe zijn de principes duidelijk: iedereen blijft aan boord en er wordt maximaal naar het behoud van de huidige functie gestreefd. Dit geldt ook voor onze docenten: iedereen blijft aan boord, in grote lijnen met dezelfde contracten en vergoedingen. Een groot gedeelte van onze organisatie wordt immers decretaal geregeld. 

Bij onze productmanagers komen er wel wijzigingen in de sectorverdeling. Zodra deze volledig gefinaliseerd is, laten we je zeker weten wie in de toekomst je aanspreekpunt wordt. De komende maanden zal je in de docentenmeetings regelmatig ook al wat "Limburgse" productmanagers kunnen ontmoeten. 

Er gaat dus wel wat veranderen/verbeteren in de praktische uitvoering en aanpak van onze opleidingen; steeds met de bedoeling om onze nieuwe organisatie op een hoger kwaliteitsniveau te brengen. Het spreekt voor zich dat er de komende maanden hard gewerkt gaat worden door alle collega’s aan deze grote uitdaging. Wij houden jullie zeker op de hoogte van de vooruitgang.

Download de presentatie

SYNTRA LAB wil dé toonaangevende opleidingspartner zijn in Vlaanderen voor mensen met professionele ambitie