Bij de loonverwerking van de prestaties van de lesgevers wordt steeds de wettelijke BV berekend. Er is geen mogelijkheid om minder BV af te houden dan wettelijk voorzien. Wel bestaat er wettelijk de mogelijkheid om meer BV te laten afhouden om te vermijden dat men achteraf teveel zou moeten bijbetalen.

Lesgevers die wensen dat er meer BV wordt afgehouden, hebben 3 mogelijkheden:

  • Zelf de nodige voorzieningen treffen.
  • Vragen om het wettelijk BV-bedrag te verhogen met een percentage op dat wettelijk BV-bedrag.
  • Vragen om het wettelijk BV-bedrag te verhogen met een vast bedrag.

Zelf de nodige voorzieningen treffen

Lesgevers die verwachten dat ze achteraf BV zullen moeten bijbetalen en dit willen voorkomen, kunnen zelf hiervoor reserves aanleggen.

Eventueel kunnen ze ook vrijwillig voorafbetalingen doen.

Voordeel : lesgevers kunnen dit heel flexibel aanpassen.
Nadeel : voorafbetalingen leveren geen intrest op.

Vragen om het wettelijke BV-bedrag te verhogen met een percentage op dat wettelijk BV-bedrag

Wanneer een lesgever meer BV wenst te betalen dan wettelijk voorzien dan bestaat er de mogelijkheid om een percentage op te geven waarmee het wettelijk BV-bedrag wordt verhoogd.

Voordeel: door het percentage wijzigt het aanvullend bedrag in dezelfde verhouding mee met de wettelijke BV.

Nadeel: wanneer het belastbaar bedrag waarop de wettelijke BV wordt berekend, zo klein is dat er geen wettelijke BV wordt voorzien, dan zal er ook geen aanvullende BV zijn.

Vragen om het wettelijk BV-bedrag te verhogen met een vast bedrag

Wanneer een vast bedrag werd opgegeven wordt dit bovenop het bedrag wettelijke BV maar het is wel geplafonneerd tot het belastbaar bedrag.

Voorbeeld met 600 euro loon en 200 euro opgegeven bedrag BV: een lesgever heeft in een maand een belastbaar bedrag van 400,00 euro en er is geen wettelijke BV verplicht. In de loonverwerking zal 200,00 euro BV worden weerhouden omdat de lesgever wenst dat er toch BV wordt afgehouden ook al is dat wettelijk niet verplicht. De lesgever ontvangt dan 400,00 euro (600,00 – 200,00).

Voorbeeld: diezelfde lesgever heeft in nog een andere maand een belastbaar bedrag van 180,00 euro en er is geen wettelijke BV verplicht. In de loonverwerking zal 180,00 euro BV worden weerhouden omdat de lesgever wenst dat er toch BV wordt afgehouden ook al is dat wettelijk niet verplicht maar geplafonneerd tot het belastbaar bedrag. De lesgever ontvangt dan 0,00 euro (180,00 – 180,00).

Voordeel: er kan inhouding gebeuren ook al is er wettelijk geen BV verschuldigd.
Nadeel: het is zeer moeilijk om een vast bedrag op te geven om zo meer BV te betalen omdat de prestaties per maand soms sterk kunnen verschillen vanwege onder andere de schoolvakanties.