Videomarketing als promo voor je opleiding, docentenevaluaties door cursisten en het succes van het cursistenportaal.

Wil jij videomarketing maken als promo voor je opleiding?

Zet jouw opleiding in de kijker door een korte, wervende video te maken voor de social mediapagina’s van Syntra AB. Wat zijn de troeven van de opleiding, wat kan je er achteraf mee, hoe verlopen de lessen,..? Maak nieuwe cursisten in dertig seconden helemaal warm voor een professionele, praktijkgerichte opleiding bij Syntra.

Een voorbeeld: https://www.facebook.com/syntraab/videos/2691351584254477/
 

Feedback over de docentenevaluaties door cursisten

Zoals ISO het voorschrijft dienen we onze klanten en cursisten te bevragen op vlak van hun ervaringen met en tevredenheid omtrent de opleidingen die ze in onze organisatie volgen, zowel wat de organisatie van de opleiding zelf betreft als de docent die de lessen geeft. Op basis van die input worden actieplannen ter verbetering opgesteld om op die manier de kwaliteit van de opleiding te garanderen en verbeteren. Daar waar de klantenfeedback de docent aanbelangt, zal deze ook zeker met jou besproken worden.

  • De vraag om deze evaluaties in te vullen zal voortaan via een mail aan de cursist en pop-up in het cursistenportaal gebeuren.
  • Voor ondernemerschapstrajecten staat dit twee maal per cursusjaar gepland : een eerste keer in januari, een tweede keer in mei. Je zal als docent hiervan de dag voordien op de hoogte gebracht worden via een individuele mail. Mogen wij je vragen om dan het volgende lesmoment een kwartiertje van de tijd te besteden aan het invullen van deze evaluaties? Syntra Vlaanderen schrijft immers voor dat een responsgraad van 60% dient behaald te worden om de antwoorden als representatief te beschouwen. Campusmanagers zullen in die periode de responsgraad ook opvolgen.
     
  • In onze Leertijd/Duale opleidingen wordt slechts één afnamemoment voorzien in eind april, begin mei.
     
  • Voor onze niet gesubsidieerde of vrije markt opleidingen wordt deze vraag digitaal aan de cursist gesteld kort na het laatste lesmoment. Hiervoor verwachten we niet dat er tijd vrij gemaakt wordt tijdens de les, maar je mag klanten en cursisten altijd attent maken op het belang van hun feedback en hen alzo aanzetten tot het invullen van deze evaluaties.
Het cursistenportaal is een succes!

Vorig jaar aan het einde van het cursusjaar zijn we live gegaan met het Syntra-AB cursistenportaal. En mét succes! Als je weet dat we in mei 2019 2.354 kliks hadden en nu in oktober 2019 bijna 14.000 kliks registreerden, dan kan je wel stellen dat het cursistenportaal wel degelijk ingeburgerd is bij onze cursisten.

We blijven ook hameren op het belang van dit cursistenportaal. Via deze weg kunnen de cursisten immers steeds hun meest actuele lessenrooster raadplegen, de puntenverdeling en behaalde punten van hun opleiding consulteren, attesten downloaden, … Een duidelijk positieve vooruitgang in deze digitale maatschappij!