We moedigen jullie dit jaar weer aan om zoveel mogelijk lesmateriaal op ons leerplatform Moodle (www.syntra-cloud.be/ab) te plaatsen. Cursisten kunnen zo nog een jaar na de opleiding op een overzichtelijke manier terugblikken naar jouw opleiding! Bovendien bespaart het ongelooflijk veel onnodige papierafdrukken.

Daarnaast is in het voorjaar gebleken dat online lesgeven in een webinar goed gesmaakt wordt door zowel cursisten als docenten! Zo’n webinar inrichten kan perfect via ons leerplatform.

Tot slot zullen we vanaf dit cursusjaar ook maximaal gebruik maken van Moodle bij het inleveren van de eindproeven. Ook hier worden dan vele stapels papier mee uitgespaard.

Hoe ga je van start?

Ga naar www.syntra-cloud.be/ab en geef aan de linkerkant je e-mailadres in bij gebruikersnaam (het e-mailadres waarop je alle officiële communicatie ontvangt van Syntra). 
Was je al eerder op het leerplatform? Dan gebruik je je vorige wachtwoord.
Is het de eerste keer op het leerplatform? Dan gebruik je wachtwoord "Syntra.1".
Lukt dit niet? Vraag dan met je e-mailadres een nieuw wachtwoord aan.

Daarna zie je bij “mijn startpagina” een overzicht van al je cursussen:

 • Bij archief kan je de opleidingen van vorige jaren nog steeds raadplegen. Je bent het materiaal nooit kwijt.
 • Bij toekomst & actief vind je de opleidingen van dit cursusjaar!
 • Klik op een cursus om erin aan de slag te gaan.  
 • Een medewerker, een collega of jij kan de onderwerpen structureren.
 • Je kan je lesmateriaal van vorig jaar importeren.
 • Of je kan opnieuw je lesmateriaal op de juiste plaats slepen. Klik op “zet wijzigen aan” en sleep het bestand naar keuze in de groep. Al je cursisten kunnen het nu downloaden waar & wanneer ze maar willen. (In deze video van slechts 14 seconden geven we een demonstratie: https://youtu.be/UVNwbM-reFA)
 • Je kan je leeractiviteiten tijdelijk verbergen voor cursisten (op “bewerken” klikken en dan op het oogje) en publiceren op het moment dat het beste uitkomt. 

Probeer zeker om dit jaar lesmateriaal uit te wisselen op het leerplatform, want ook de eindproeven zullen op het einde van het cursusjaar hierop worden ingediend en dus ook geraadpleegd worden door jullie.

Online lesgeven in een webinar

Tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 werden we gedwongen om plots op een creatieve manier heel wat van onze campuslessen om te vormen tot online lessen die van thuis uit opgezet en gevolgd konden worden.

Jullie als docenten hebben dat schitterend gedaan en hebben heel wat flexibiliteit getoond om dit samen met de medewerkers tot een goed einde te brengen!

De stappen die we gezet hebben in de richting van het digitale lesgeven willen we vanaf september 2020 niet voor niets laten zijn. Ook in het nieuwe cursusjaar zal er dus nog online les gegeven worden en veel van onze opleidingen zullen in een blended vorm worden aangeboden: er zullen dus zowel lesmomenten op de campus zijn, als online lessen in Big Blue Button.

Wil je zelf ook online lesgeven?

Zie je mogelijkheden om een aantal van jouw lessen op de digitale manier te geven? Spreek dan zeker je Productmanager en/of Opleidingscoördinator aan.

In een online sessie geven de docentencoaches je alle info om aan de slag te kunnen met de Big Blue Button-tool. De geplande sessies vind je hier terug: https://www.syntra-ab.be/opleidingen/online-les-geven-webinar-big-blue-button-op-moodle-enkel-voor-docenten-van-syntra.

Streaming

In de toekomst willen we bij Syntra AB blijven digitaliseren. Nog een vorm van dat digitaal lesgeven is lesgeven via streaming. Concreet wil dat zeggen dat je als docent fysiek aanwezig bent in je lokaal, maar dat (een deel van) je groep cursisten de les vanop afstand volgt. Vanuit Syntra AB voorzien we alle technologie zodat jij toch nog comfortabel én efficiënt kan lesgeven.

De eerste vaste en mobiele installaties zitten er aan te komen en deze gaan we spoedig uittesten op de campussen van Antwerpen en Mechelen.

Ook lessen of instructiefilmpjes opnemen met deze technologie zal mogelijk zijn. Wij kijken alvast uit naar wat de toekomst brengt!

Hulp nodig?

Geen probleem, voor vragen hierover kan je steeds terecht bij de docentencoaches (sanne.dupont@syntra-ab.be en anne.smit@syntra-ab.be) of bij de opleidingscoördinatoren.

Pedagogische sessies voor docenten

Wil je het leerplatform Moodle graag maximaal onder de knie krijgen? Heb je nood aan tips en tricks over het lesgeven in het algemeen?

De docentencoaches bieden in de loop van het cursusjaar verschillende pedagogische sessies aan voor de docenten. Neem zeker eens een kijkje – en schrijf je in – op onze website: https://www.syntra-ab.be/opleidingen?f%5B0%5D=sector%3A37 .

Deze sessies voor docenten zijn gratis en we blijven het aanbod updaten!

Taal- en leercoach voor cursisten

Ook onze cursisten willen we graag ondersteunen waar nodig. Merk je dat een cursist hulp kan gebruiken bij het verwerken van de leerstof, taal- of leermoeilijkheden heeft? Dan kan je de cursist doorverwijzen naar onze leercoach Myrthe Bleijerveld (leercoach@syntra-ab.be of 0492 23 89 49).

Docentenportaal

Via het docentenportaal kan je heel wat informatie invoeren en raadplegen, die gekoppeld is aan de opleidingen die je bij Syntra AB geeft. Denk maar aan:

 • de dagelijkse registratie van aanwezigheden
 • de ingave van de klasagenda elke les
 • de registratie van de punten na het examen
 • het raadplegen van jouw lessenrooster
 • het raadplegen van al jouw docentencontracten

Je vindt alles via deze link: https://docentenportaal.syntra-ab.be

Voor meer informatie hieromtrent kan je steeds bij je Opleidingscoördinator of Leertijdverantwoordelijke terecht.

Nog enkele instructies omtrent docentenverloning
 • Je contactpersoon omtrent je docentenloonadministratie (indien je lesgeeft binnen de gesubsidieerde opleidingen) is Ingrid Apers (ingrid.apers@syntra-ab.be).
 • Wijzigingen in je persoonlijke gegevens (adres, burgerlijke staat, aantal personen ten laste, ...) dien je altijd aan haar te melden.
 • Indien je geheel of gedeeltelijk werkloos bent, dien je dit elk jaar opnieuw bij aanvang van het cursusjaar te laten weten aan Ingrid, met vermelding van het feit of dit mét of zonder inkomensgarantie is. Zij zal er dan voor zorgen dat de documenten C4, C131A en C131B tijdig worden afgeleverd.
 • Elke maand waarin je overeenkomstig je contract prestaties geleverd hebt, zal je betaald worden. De betaling gebeurt uiterlijk de 10de van de maand volgend op de werkmaand. Je zal hiervoor een loonfiche ontvangen. We vragen je deze ook maandelijks na te kijken en in geval van fouten deze onmiddellijk te melden aan Ingrid, zodat we samen kunnen bekijken waar het fout gelopen is en eventueel rechtzettingen dienen te gebeuren.
 • Je contract wordt opgemaakt per module en dit vijf dagen voor de startdatum. Hiervoor ontvang je per mail de vraag om dit contract vóór aanvang van je lesopdracht digitaal te ondertekenen. Breng dit dan ook tijdig in orde, gelet op de wettelijke verplichtingen in het kader van je tewerkstelling.

Werkwijze om je contract digitaal te ondertekenen:

 • Open de link uit je mail
  Je wordt doorverwezen naar de webpagina van SignNow
  Het volledige contract is zichtbaar en met een gele pijl wordt aangeduid waar je handtekening kan plaatsen.
   
  verloning
 • Klik op het blauwe veld en plaats je handtekening
   
  verloning

   

 • Klik op ‘toevoegen’ om ondertekening af te ronden
 • Klik bovenaan rechts op ‘done’
  verloning