Een aantal belangrijke data, meer info over les- en pauzemomenten, een opfrissing van de campusafspraken, nieuwe sectorverdeling onder de campusmedewerkers en nieuwe namen en gezichten bij Syntra AB.

Belangrijke data
 

September

 • Start leertijd/duaal leren: 7 september
 • Start vervolgjaren: week van 14 september
 • Start eerstejaars: week van 21 september
 • Startdagen voltijdse dagopleidingen
  28 september in Berchem
  29 september in Mechelen en Leuven
  De startdagen zullen nog concreet vorm krijgen, we wachten de opstart van het schooljaar in het onderwijs af. Tegen het einde van de maand september is er mogelijks al nieuwe info omtrent lokale kleuraanpassingen.

Voorjaar 2021

 • Start jaaroverschrijdende eerstejaars: week van 8 februari
 • Start jaaroverschrijdende voltijdse dagopleidingen: week van 1 februari

Einde cursusjaar

 • 22 juni: laatste lesdag
 • 25 juni: centrale deliberatie
 • 16 augustus: herexamens

Lesvrije weken

 • Herfstvakantie: 02/11/2020 - 08/11/2020
 • Kerstvakantie: 21/12/2020 - 03/01/2021
 • Krokusvakantie: 15/02/2021 - 21/02/2021
 • Paasvakantie: 05/04/2021 - 18/04/2021
 • Hemelvaart: 13/05/2021 - 16/05/2021

Er is nooit les tijdens de schoolvakanties en wettelijke feestdagen.

Les- en pauzemomenten
 

Uren lange opleidingen avond + overdag 

Opgelet: de lestijden van de voltijdse dagopleidingen wijzigen!

 • VM: 9u-12u30 
 • NM: 12u30-16u30 
 • AV: 18u45-22u15  

Uren zaterdag

 • VM: 8u30-12u00 

Uren korte opleidingen

 • VM: 9u-12u  
 • NM: 13u-16u 
 • AV: 19u-22u
Opfrissing van de campusafspraken
 
 • Corona is de wereld nog niet uit en vraagt inspanningen van ons allemaal. Hierbij kunnen we jouw hulp ook goed gebruiken. Mogen we je vragen de cursisten …

  ... te sensibiliseren voor het dragen van mondmaskers en het respecteren van de social distance. Dit zowel binnen je eigen klasgroep als naar cursisten die je ziet in de lift of de wandelgangen en die onveilig gedrag vertonen.

  … te wijzen op het belang van het cursistenportaal als communicatiekanaal voor de meest recente lessenroosters (on campus, online, streaming, ...).

  … te informeren omtrent het belang van aanwezigheid in de lessen en de impact op de 2/3de aanwezigheid die deelname aan de examens, financiering en attestering in het gedrang kan brengen.

 • Verder worden er sprays en gels voorzien aan de balie die je voor je lesopdracht kan ophalen. Mogelijks ligt er ook opnieuw een sleutel van het leslokaal klaar, zodat je je lokaal kan afsluiten tijdens de pauze. Deze kunnen achteraf makkelijk ontsmet worden. Om die reden voorzien we dit jaar geen lesmapjes.
 • De Corona-richtlijnen kunnen onderweg ook bijgestuurd worden. Hou er ook rekening mee dat de pauzes en lunch mogelijk in het leslokaal zelf dienen door te gaan.
 • Mogen we je vanaf de eerste les vragen om opnieuw de klasagenda en aanwezigheden te noteren via het docentenportaal? Beide elementen zijn essentieel voor het verkrijgen van onze subsidies.
 • Punten, behalve deze van eindproeven, worden ook via het docentenportaal door jou ingediend binnen de zeven dagen na het examen. Daarbij vragen we je ook om het verbeterde exemplaren onmiddellijk aan de campus te bezorgen zodat cursisten deze kunnen komen inkijken. Voor cursisten die niet geslaagd zijn vragen we je ook om digitaal een deliberatieformulier in te vullen waarin je je advies formuleert en argumenteert omtrent al dan niet delibereren. Wanneer cursisten aan jou vragen wat hun punten zijn, mag je hen steeds doorverwijzen naar de Syntra-medewerkers; je deelt dus zelf geen punten mee aan de cursisten.
 • In geval van ziekte of vertraging onderweg vragen we je ook om zo snel als mogelijk de campus te verwittigen via het algemeen nummer, zodat zij op hun beurt onmiddellijk de cursisten kunnen verwittigen dat de les niet doorgaat of later start. Waar nodig zal je opleidingscoördinator samen met jou de inhaalles(sen) plannen.
 • Heb je kopieën nodig? Mail je documenten dan naar de algemene e-mailadressen van de balie. Dat mailadres ziet er zo uit: balie.<campus>@syntra-ab.be . Vermeld duidelijk het aantal en specifieke vereisten. Doe dit bij voorkeur minstens zeven dagen op voorhand, op die manier hebben wij jouw materiaal zeker tijdig klaar. Bovenal vragen we natuurlijk om het papierverbruik zoveel mogelijk te beperken en je cursusmateriaal digitaal met de cursisten te delen via Moodle.
 • EHBO op de campus? Heb jij of een cursist EHBO-verzorging nodig op de campus? Spreek gerust de medewerkers aan. Weet ook dat er bij elke verzorging een registratieformulier ingevuld moet worden. Op die manier kunnen wij bijhouden welke verzorgingen zijn gebeurd. Op elke campus zijn goed gevulde EHBO-koffers aanwezig. Als je merkt dat er toch iets van materiaal ontbreekt, mag je dit steeds melden aan de Syntra-medewerkers. Maar vooral: be safe!
Nieuwe sectorverdeling onder de campusmedewerkers

We hebben de afgelopen maanden niet stil gezeten bij Syntra AB. De verdeling van de sectoren van de lange opleidingen werd grondig hertekend.
 

Nieuwe sectorverdeling
Nieuwe namen en gezichten

 

Campus Antwerpen

Dennis Van Hoof vervoegde recent het team als Opleidingscoördinator, net als Sharon Van Lancker in de functie van Administratief medewerker.

Campus Mechelen

Bij het begin van de zomer startte ook een nieuwe Campus manager: Katrien De Corte. Tegelijkertijd kwam ook Sandrine Loontjens in dienst als nieuwe Opleidingscoördinator. 

Campus Leuven

Stien Lefever maakte een interne overstap en is opnieuw Opleidingscoördinator in Leuven. Kato Nevens vervoegt het team van de Administratieve medewerkers.

Hoofdkantoor

Sinds enige tijd is Kristof Meeus, voormalig Campus manager van Mechelen, doorgeschoven naar de functie van Directeur Ondernemerschapstrajecten & Duaal Leren.
Zoals je hierboven al kon lezen, werd de verdeling van onze opleidingssectoren in de lange opleidingen grondig gewijzigd. Veerle Van der Velde (eerder al aan het werk bij Syntra Bizz) en Amy Gille vervoegen het team van Productmanagers.