Een jaar geleden had niemand er al ooit van gehoord, maar sinds het voorjaar van 2020 is de hele wereld in de ban van Covid-19. Hoewel het leven in België geleidelijk aan terugkeert naar de normaliteit, kunnen we de risico’s van het virus zeker niet zomaar naast ons neerleggen.

De overkoepelende overheid heeft ons code "geel" gegeven bij de start van het schooljaar. Dat wil zeggen dat we onze opleidingen mogen opstarten op volle capaciteit. Toch moeten er nog veiligheids- en hygiënemaatregelen getroffen worden voor het cursusjaar 2020-2021. Het zijn niet de meest leuke maatregelen, maar ze zorgen ervoor dat iedereen zich kan thuis voelen op een veilige campus.

De belangrijkste maatregelen zijn:

  • Draag steeds je mondmasker
  • Respecteer 1.5 meter afstand, ook al draag je een mondmasker
  • Was en ontsmet regelmatig je handen; ontsmet ook regelmatig je zit- of werkplek
  • Verlucht frequent je leslokaal
  • Respecteer de looprichtingen en houd ook in de gemeenschappelijke ruimtes voldoende afstand van elkaar

Bekijk hier de veiligheidsmaatregelen

 

We willen ook van onze docenten vragen om mee te sensibiliseren op onze campussen. Indien je dus opmerkt dat iemand anders de maatregelen niet correct opvolgt, mag je hem/haar hier zeker over aanspreken. Meld dit zeker ook bij de Syntra-medewerkers (bijvoorbeeld aan de balie), wij zullen dit op gepaste wijze mee opvolgen.

De meest actuele info over de Covid-19-maatregelen vind je steeds in detail op onze website.

In functie van de uitzonderlijke omstandigheden, werd er vanuit de overkoepelende organisaties opnieuw een Addendum voor ons les- en examenreglement goedgekeurd. Dit addendum aan ons huidige les- en examenreglement stelt ons in de mogelijkheid om aanpassingen te doen aan de organisatie van de lessen, examens en eindproeven wanneer noodzakelijk (in geval van overmacht). Het volledige addendum kan je hier nalezen.

Daarnaast werden op overkoepelend niveau verschillende kleurcodes bepaald en werden de scenario’s daarvoor opgesteld. We starten het jaar met kleurcode geel, een evolutie naar oranje of rood is mogelijk (al hopen we natuurlijk van niet). In het kort samengevat zou zulke evolutie willen zeggen dat de activiteiten op de campus opnieuw worden beperkt en dat we opnieuw omschakelen naar een vorm van leren op afstand.