In heel wat van onze voltijdse dagopleidingen wordt er ook een traject bedrijfsbeheer voorzien in het lessenpakket. Wanneer de cursist zowel het traject beroepskennis als bedrijfsbeheer succesvol afrondt, worden de twee behaalde getuigschriften samengevoegd tot een diploma.

  • De voorgaande jaren heb je de cursisten misschien wel eens horen praten over bedrijfsbeheer, business skills of zelfs de haalbaarheidsstudie? Vanaf dit cursusjaar presenteren we dit traject in een nieuw jasje, met de naam "Ondernemerschap"; business skills is uitdovend en nog maar aan enkele opleidingen verbonden.
  • Bijgevolg heb je misschien ook al wat nieuwe collega-docenten op de campus gezien, die ingeschakeld worden voor deze lessen ondernemerschap. 
  • Het eindwerk voor bedrijfsbeheer noemen we in dit traject niet langer de haalbaarheidsstudie, maar wel het "Startkompas".

We willen je dan ook vragen om deze nieuwe terminologie zo goed mogelijk mee uit te dragen naar de cursisten toe.