Wat betekent dit? Waar gaan we naartoe?

Tegen 1 januari 2021 zal er sprake zijn van een inkanteling van de taken van het Agentschap Syntra Vlaanderen binnen VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen), binnen het beleidsdomein WSE (voor de werk gerelateerde aspecten van duaal leren) en binnen VDAB (voor de taken m.b.t. de leertijd). Deze inkanteling moet bijdragen aan een vereenvoudiging en herstructurering van het overheidslandschap, met het oog op klantgerichtheid, efficiëntie, transparantie en homogene taakafbakening.

Concreet vallen we vanaf januari in een nieuwe subsidieregeling, worden alle lineaire opleidingstrajecten onder de loep genomen en maximaal gemodulariseerd.

 

Transitie SVL naar VLAIO