Dat het geen gemakkelijk cursusjaar was, zal niemand ontkennen. Een jaar van online leren, praktijksplitsingen, mondmaskers, regelmatig ontsmetten, quarantaines, ... Bedankt om hier samen met ons continu aandacht aan te besteden!

De impact van Corona

Impact corona

Binnen Syntra AB blijven we, tot nader order, doorgaan onder pandemiescenario rood. Dat betekent concreet dat we blijven inzetten op de virtuele klas en online lessen. Uitzondering hierop zijn essentiële praktijklessen, die onder strikte veiligheidsvoorschriften doorgaan.

Sowieso zetten we alles op alles om ook dit cursusjaar in schoonheid af te ronden en tegen eind juni af te sluiten. Echter, de verstrengde maatregelen om een derde golf te vermijden, maken mogelijks dat niet alle lesuren kunnen gegeven worden. Indien van toepassing voor jouw opleiding, zal je productmanager of opleidingscoördinator je hiervan op de hoogte brengen. Tracht er wel voor te zorgen dat alle te verwerven competenties behaald kunnen worden.

In de beperkte gevallen waar afronden tegen eind juni niet mogelijk is, voorziet onze regelgeving dat het cursusjaar kan verlengd worden. Dit speelt voornamelijk bij de contactberoepen. Ook daarover zal je door onze organisatie tijdig geïnformeerd worden.

Examens en eindproeven

Nu is het voor onze cursisten een kwestie van volhouden en vooral ook om deel te nemen aan de examens. Voor onze cursisten de laatste sprint, voor jou als docent de kers op de taart waar cursisten bewijzen dat ze de opgedane leerstof beheersen.

Respecteer ook volgende afspraken rond examens
Gebruik de Syntra-huisstijl om je examen in op te maken

Te vinden op https://www.syntra-ab.be/logo, Sjabloon Word (cursusmateriaal – examens)

Dien minstens 7 dagen op voorhand je blanco examenexemplaar in zodat we voldoende tijd hebben om dit in veelvoud te produceren tegen de examendatum
Zorg bij een praktisch, mondeling of online examen steeds voor een schriftelijke neerslag.
Geef de punten zo snel als mogelijk in via het docentenportaal. Zo kan onze administratie alles tijdig verwerken tegen de deliberatie.
Vul een deliberatieformulier in voor cursisten die niet geslaagd zijn. Zorg voor een duidelijk punt en heldere motivatie. Dit formulier vind je terug op je docentenportaal en bezorg je per mail aan onze administratie.
Deel zelf geen punten met je cursisten; deze worden na deliberatie via het cursistenportaal gecommuniceerd.
Bezorg je verbeterde examens zo snel als mogelijk aan ons terug. Cursisten kunnen deze namelijk komen inkijken.

Onze laatstejaars bereiden naast hun examens uiteraard ook hun eindproef voor.

Respecteer voor eindproeven volgende afspraken
Coach & begeleid je cursisten zo goed als mogelijk als voorbereiding op hun eindproef.
Voor start van de eindproef, ontvang je een eindproefmapje met alle nodige documenten. Draag er dus zorg voor dat alles ingevuld & gehandtekend wordt. Na afloop van de eindproef bezorg je dit volledige mapje terug aan de balie.
Eindproeven worden op 400 gequoteerd en worden niet gedelibereerd.
Zorg daarom samen met de jury altijd voor een duidelijk punt & motivatie;  indien de cursist de materie onvoldoende beheerst, dan is 190/400 geen duidelijk niet geslaagd punt.

Stel deze in overleg dan ook bij, zodat hier achteraf geen discussie of klacht over ontstaat.

In de aanloop naar de examens, vragen we je ook uitdrukkelijk om altijd nauwkeurig de aanwezigheden en klasagenda van al je lessen in te vullen.