Sinds kort is het docentenportaal (reeds gekend bij docenten OT/VDO) ook opengesteld voor de docenten van OKT.

lessenrooster docenten

Via dit portaal kan je onmiddellijk je ingeplande lesmomenten raadplegen.

Specifiek voor docenten in OT/VDO willen we het belang van invullen van klasagenda en aanwezigheden in dit portaal nogmaals benadrukken.

Het invullen hiervan is immers rechtstreeks gekoppeld aan de verloning.
 

Bekijk de handleiding