De opvolging van de uitstroom van leerlingen uit de Leertijd en Duaal Leren binnen Syntra AB wordt sinds 2019 doorlopend in kaart gebracht, beginnend bij academiejaar 2016–2017. Zo wil Syntra AB een beter beeld krijgen van de aansluiting bij de arbeidsmarkt en vervolgonderwijs en, dankzij de input van oud-studenten, nieuwe studenten adviseren over hun studiekeuze.

Leertijd - Duaal Leren

Van de jongeren die in 2019 afstudeerden ging 62% onmiddellijk aan het werk, in 2020 daalde dat naar 47%. In vergelijking met de 68% van 2017 en 2018 samengenomen zien we dus jaarlijks een daling in de rechtstreekse doorstroming naar de arbeidsmarkt.

Het aantal jongeren dat vast wordt aangenomen bij de eigen leerwerkplek is wel gestegen. Maar liefst 58% kon in 2019 aan de slag bij de eigen leerwerkplek, in 2020 was dat zelfs 83%. In vergelijking met de 48% in 2017 en 2018 merken we dus een jaarlijkse stijging.

33% van de afgestudeerden in 2019 ten slotte koos voor een vervolgopleiding, in 2020 stijgt dat naar 41,67%. De jongeren kozen trouwens vooral voor een vervolgopleiding binnen Syntra AB.

Het werkplekleren en de omkadering van Syntra AB werpen dus zeker hun vruchten af!