Vanaf september 2021 kunnen we met z’n allen weer vaker en in grotere getalen naar de campussen. Sommigen onder jullie staan waarschijnlijk te popelen om de cursisten weer in een echte, fysieke klas te verwelkomen.

Toch willen we de ervaring van de afgelopen periode met online en blended leren niet zomaar weg gooien.

Op al onze campussen zijn er ondertussen enkele lokalen waar er een smartboard ter beschikking is, en in sommige gevallen bijkomend ook nog een streaming-installatie.

Heb je interesse om hiermee aan de slag te gaan? Informeer je dan bij de opleidingscoördinator van jouw opleiding.

Extra tip

Voor zulk een smartboard is een heldere, goed gestructureerde presentatie natuurlijk onontbeerlijk!

Hiervoor (en ook voor alle andere gevallen waar je een Powerpoint-presentatie wil gebruiken) geven Sanne, Anne en Kaat jullie wat tips aan de hand van een leerpad: Lesgeven met Powerpoint.

Veel lees- en leerplezier!