In de loop van september en oktober start het merendeel van de lange, gesubsidieerde opleidingen op. Daarmee verwelkomen we weer heel wat nieuwe cursisten op onze campussen, die ook geïnformeerd moeten worden over het reilen en zeilen bij Syntra.

Vorig jaar waren we als gevolg van Corona genoodzaakt om onze opstartcommunicatie hoofdzakelijk via filmpjes te doen die getoond werden tijdens het eerste lesmoment. Gezien het succes daarvan en de mogelijkheid om deze ook later dan het eerste lesmoment te herbekijken, zullen we deze manier van communiceren ook verderzetten bij de start van dit cursusjaar.

De cursisten krijgen deze filmpjes ofwel via jullie om tijdens de eerste les te bekijken, ofwel achteraf in hun persoonlijke mailbox. Op deze manier kunnen we ook met hen de nodige praktische informatie maximaal delen.

Hieronder lichten we voor jullie, de docenten, alvast enkele praktische zaken toe.

FAQ’s en de Syntra-platformen

Het voorbije jaar hebben we gewerkt aan de verbetering van de communicatie naar onze potentiële en actieve cursisten voor ondernemerschapsopleidingen, die we hoofdzakelijk bereiken via onze website en het cursistenportaal. Cursisten vinden hierop een antwoord op veel gestelde vragen. Neem zeker als docent ook een kijkje op onze website, zodat je cursisten kan helpen bij het vinden van antwoorden op hun vele vragen. Je kan hen ook altijd doorverwijzen naar deze veel gestelde vragen en antwoorden in het cursistenportaal.

Naar de FAQ

Een nieuw, vereenvoudigd examenreglement

Naar aanleiding van de transitie van Syntra Vlaanderen naar Vlaio werd in overleg met de 5 SYNTRA een nieuw, vereenvoudigd examenreglement voor de ondernemersopleidingen opgesteld dat ingaat vanaf september 2021 voor alle opleidingsjaren. De belangrijkste wijzigingen en behouden elementen sommen we hier graag even voor je op.

Belangrijke data en lesvrije weken

De startmomenten zijn als volgt voorzien:

 • Maandag 13/9 Vervolgjaren
 • Maandag 20/9 Eerstejaars
 • VDO-Startdagen
  • Mechelen: vrijdag 24/9
  • Antwerpen: maandag 27/9
  • Leuven: dinsdag 28/9

Herexamens cursusjaar 2021 vinden plaats op volgende data:

 • OT-opleidingen: dinsdag 16 augustus 2022
 • VDO-opleidingen: donderdag 18 augustus 2022
 • Pitch Ondernemerschap voor VDO-opleidingen: dinsdag 23 augustus 2022

Lesvrije Weken

Onze lesvrije periodes lopen hoofdzakelijk samen met het gewone onderwijs. We sommen ze graag even op:

 • Herfstvakantie: maandag 1/11/2021 tem zondag 7/11/2021
 • Wapenstilstand: donderdag 11/11/2021 tem zondag 14/11/2021
 • Kerstvakantie: vrijdag 24/12/2021 tem zondag 8/1/2022
 • Krokusvakantie: maandag 28/2/2022 tem zondag 6/3/2022
 • Paasvakantie: maandag 4/4/2022 tem zondag 18/4/2022
 • Hemelvaart: donderdag 26/5/2022 tem zondag 29/5/2022

In uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken worden, maar steeds in overleg met docent en cursisten.

HR-Docentenverloning

In navolging van de eerdere bevraging, zal het vanaf 01/01/2022 effectief mogelijk zijn om bij ons te werken via een zelfstandigenstatuut.

Meer informatie volgt uiteraard, we kunnen alvast meegeven dat we samen met onze partner Liantis tijdens het najaar een aantal (online) infosessies zullen organiseren (waarvoor je je zal dienen in te schrijven), teneinde jullie zeer duidelijk te informeren over dit zelfstandigen statuut en wij aansluitend achter de schermen administratief alles kunnen voorbereiden.

Ondertussen blijft jullie aanspreekpunt omtrent verloning Ingrid Apers.

Nieuwe sectorverdeling medewerkers

De sectoren voor de ondernemerschapsopleidingen werden voor cursusjaar 2021 als volgt onder de medewerkers verdeeld: Sectorverdeling CJ2021.

En tot slot...

Herinneren we je aan volgende zaken:

 • Gebruik steeds de Syntra-huisstijl om je cursusmateriaal vorm te geven.

Powerpoint en Word-sjablonen kan je vinden via https://www.syntra-ab.be/logo

 • Stel zoveel als mogelijk het cursusmateriaal ter beschikking via Syntra Cloud, de nieuwe naam voor Moodle.
 • Geef je voor bepaalde onderdelen toch de voorkeur aan een papieren versie, bezorg deze dan minstens 7 dagen vooraf digitaal aan de algemene e-mailadressen van de campus zodat we de nodige tijd hebben om dit te kopiëren. Vermeld ook duidelijk het gewenste aantal en de specifieke vereisten. Het algemene e-mailadres ziet er zo uit: balie.<campus>@syntra-ab.be. Haal achteraf ook altijd je gevraagde exemplaren op
 • Vul elke les je klasagenda en aanwezigheden in via het docentenportaal. Ook melding van defecten kan via deze weg gebeuren.
 • Heb jij of een cursist EHBO-verzorging nodig op de campus? Spreek gerust de medewerkers aan. Weet ook dat er bij elke verzorging een registratieformulier ingevuld moet worden, zodat we kunnen bijhouden welke verzorgingen er zijn gebeurd. Op elke campus zijn goed gevulde EHBO-koffers aanwezig. Als je merkt dat er toch iets van materiaal ontbreekt, mag je dit steeds melden aan onze medewerkers. Maar vooral: stay safe!