Om tot een correcte docentenverloning te komen, is een uitgebreide en complexe loonadministratie, gegevensuitwisseling en -verwerking nodig, waarbij ook meerdere partijen betrokken zijn: onze opleidingscoördinatoren, cursistencoördinatoren, de HR-dienst en het sociaal secretariaat Liantis. Om dit goed te laten verlopen, hebben we ook jouw hulp nodig!

Afsprakenkader

We geven vooraf enkele richtlijnen en afspraken mee, zodat steeds tijdig correcte loondocumenten kunnen worden afgeleverd en rechtzettingen na de feiten kunnen vermeden worden.

Vragen over loonadministratie?