Om tot een correcte prestatievergoeding te komen, is een uitgebreide en complexe administratie, gegevensuitwisseling en -verwerking nodig, waarbij ook meerdere partijen betrokken zijn: onze productmanagers, opleidingscoördinatoren, de HR-dienst, ... Om dit goed te laten verlopen hebben we ook jouw hulp nodig! 

We geven vooraf enkele richtlijnen en afspraken mee, zodat jouw factuur steeds tijdig en correct kan betaald worden en rechtzettingen na de feiten kunnen vermeden worden.

Start samenwerking

Wanneer je voor de allereerste keer een samenwerking aangaat voor tewerkstelling in één van onze opleidingen, erkend door VLAIO, dient er door jou een freelance docentenfiche met persoonsgegevens en informatie ingevuld te worden. Deze fiche ontvang je per mail van je Productmanager bij aanwerving en dient zo snel mogelijk en ten laatste 7 dagen voor aanvang van je lesopdracht te worden ingevuld.

Op basis van de ingevulde gegevens word je als freelance docent aangemaakt in ons administratief pakket en kan je gekoppeld worden aan je lesmomenten die uiteindelijk dienen vergoed te worden. Op basis daarvan wordt dan éénmalig een raamcontract opgemaakt dat door beide partijen digitaal ondertekend dient te worden vóór aanvang van je lesopdracht.

De persoonsgegevens waarnaar in de docentenfiche gevraagd wordt spreken voor zich.  Graag geven we enkele verduidelijkingen mee voor wat betreft de bedrijfsgegevens:

 • LinkedIn-profiel: dit wordt vermeld op onze website om alzo de kwaliteit van onze docenten te promoten
 • Bankrekeningnummer: een correct IBAN-nummer is noodzakelijk om de uitbetalingen te kunnen doen. Gelieve dit in te vullen als BE gevolgd door 14 cijfers.
 • BTW-nummer: een correct BTW-nummer is noodzakelijk om aan de administratieve BTW-verplichtingen te kunnen voldoen. Gelieve dit in te vullen als BExxxx.xxx.xxx.
  Indien je niet over een BTW-nummer beschikt, dient hier het Ondernemingsnummer ingevuld te worden volgens hetzelfde formaat als hierboven beschreven voor BTW-nummer.
Wijzigingen Persoons- of Bedrijfsgegevens

Van zodra er zich énige wijziging voordoet in je persoons- of bedrijfsgegevens die je ons via de docentenfiche hebt bezorgd, dient je dit onmiddellijk te laten weten. Mogelijks heeft dit impact op de administratieve verwerking van je prestaties. Het is in ieders belang dat dit zo snel mogelijk wordt aangepast om retroactieve rechtzettingen of ongewenste neveneffecten te vermijden. Ook andere wijzigingen (mailadres, gsm-nummer, …) geef je ons door.

Raamcontracten

Bij het begin van je tewerkstelling wordt er éénmalig een raamcontract opgemaakt. Gelieve dit vóór aanvang van je eerste lesopdracht digitaal te ondertekenen. Zonder getekend raamcontract kan de samenwerking niet aanvatten.

Orderbevestiging

Opdrachtbevestigingen worden beschikbaar gesteld afhankelijk van je raamcontract.
In je docentenportaal onder de tab ‘Documenten’ wordt een overzicht gegeven in de pagina ‘Opdrachtbevestiging’ van je opdrachten binnen je raamcontract met Syntra AB.
Opdrachtbevestigingen van professionele bijscholingen (raamcontract Syntra Bizz) worden per mail uitgestuurd.

Prestatieverwerking

Na afloop van de prestatiemaand worden de door jou bij ons geleverde prestaties op werkdag 2 getoond in jouw docentenportaal onder de pagina ‘Facturen’, op voorwaarde dat je klasagenda en aanwezigheden in het docentenportaal definitief werden ingediend. Tijdelijk bewaren volstaat hier niet.

De gegeven lessen worden gegroepeerd per maand en per opleiding.

Gelieve deze prestaties na te kijken. Indien deze correct werden bevonden, kan je je factuur opmaken en ons digitaal bezorgen. Mocht er toch een foutje in geslopen zijn, dan kan je reageren via het potloodje, ten laatste tot werkdag 4. Je opmerkingen worden door onze HR-docentenlonen administratie verwerkt en teruggekoppeld.

Nadien worden de prestaties bevroren, het potloodje is dan vervangen door een oogje.

Geef je les in een beroepsopleiding (avond of overdag)?

Voor de opmaak van je factuur vragen we rekening te houden met volgende richtlijnen:

 • Gelieve ons één factuur per opleiding per maand te bezorgen
 • Je factuur dient steeds het Syntra AB referentienummer te vermelden
 • De bedragen in het portaal zijn steeds exclusief BTW
 • Het facturerend bedrijf is steeds het bedrijf zoals in het portaal vermeld
 • Bezorg ons je factuur digitaal via freelance-docenten@syntra-ab.be

Bij een correcte factuur streeft onze boekhouding ernaar de betaling zo snel mogelijk uit te voeren, uiterlijk 30 dagen na ontvangstdatum.

Onze facturatiegegevens zijn: Syntra AB, Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem, BTW BE0410.797.275

Geef je les in een professionele bijscholing (korte opleiding)?

Voor de opmaak van je factuur vragen we rekening te houden met volgende richtlijnen:

 • Gelieve ons één factuur per opleiding te bezorgen
 • Je factuur dient steeds het Syntra BIZZ ordernummer (BZIOR…) te vermelden
 • De bedragen op onze bestelbon zijn steeds exclusief BTW
 • Het facturerend bedrijf is steeds het bedrijf zoals op onze bestelbon vermeld
 • Bezorg ons je factuur digitaal via aankoopdienst@syntra-ab.be

Bij een correcte factuur streeft onze boekhouding ernaar de betaling zo snel mogelijk uit te voeren, uiterlijk 30 dagen na ontvangstdatum.

Onze facturatiegegevens zijn: Syntra BIZZ, Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem, BTW BE0505.678.915

Verder wensen we jou een fijne samenwerking en heel wat leuke lesopdrachten!

Vragen over loonadministratie?