Heb je na het doornemen van deze reeks antwoorden nog vragen, dan kan je terecht bij onze campusmedewerkers. Zij zullen je met veel plezier verderhelpen. Of neem een kijkje op de uitgebreidere docentengids op Syntra Cloud met praktische informatie voor docenten die al actief zijn bij Syntra AB.

Naar de uitgebreide docentengids

Aan de slag als docent
Wat staat er in mijn contract?

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de tewerkstelling in gesubsidieerde opleidingen en de freelance opdrachten in niet-gesubsidieerde opleidingen.

 • Bij tewerkstelling in een gesubsidieerde opleiding (Syntra AB VZW) heb je als docent het statuut van werknemer via een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. In deze overeenkomst vind je alle details terug over de opleiding: de lesdata en –uren, de locatie, rechten en plichten en verwijzing naar geldende barema’s. Voor elke lesopdracht wordt een Dimona-aangifte bij de RSZ gedaan en wordt je loon maandelijks uitbetaald door VLAIO.
 • Docenten die een opdracht in een niet-gesubsideerde opleiding uitvoeren (Syntra Bizz), zullen bij aanvang van hun allereerste opdracht een raamcontract aangeboden krijgen dat digitaal dient ondertekend te worden. Deze schetst het wederkerig kader van rechten en plichten tussen beide partijen. Voor elke individuele lesopdracht wordt een bestelbon opgemaakt door onze boekhouding, die ook aan jou bezorgd wordt. Bij opmaak van jouw factuur dient het bestelbonnummer vermeld te worden.
Hoe gebeurt de loonverwerking?

Bij aanvang vul je een docentenfiche in die cruciale data bevat om een correcte loonsverwerking te garanderen. Wijzigingen in je persoonlijke gegevens (adres, burgerlijke staat, aantal personen ten laste, ...) geef je zo snel mogelijk door aan Ingrid Apers (ingrid.apers@syntra-ab.be), verantwoordelijk voor docentenloonadministratie. Verder bezorgen we jou na elke loonrun een loonfiche. Gelieve deze maandelijks na te kijken en in geval van fouten onmiddellijk contact op te nemen met Ingrid, zodat we samen kunnen bekijken waar het fout gelopen is en eventueel rechtzettingen dienen te gebeuren.

 

Wat met de bedrijfsvoorheffing?

Enkel voor docenten in gesubsidieerde opleidingen gebeurt een inhouding van de bedrijfsvoorheffing op hun loon. Bij de verwerking wordt steeds de wettelijke bedrijfsvoorheffing berekend. Je kan expliciet vragen om meer af te houden, als je wil vermijden dat je achteraf te veel moet bijbetalen. Dit kan een procentuele verhoging zijn, of een verhoging met een vast bedrag. Contacteer je productmanager of de opleidingscoördinator als je hier vragen over hebt.

Ben ik verzekerd?

Cursisten en docenten zijn verzekerd voor lichamelijke letsels tijdens en op weg naar de lessen. Ook tijdens externe lessen ben je verzekerd op voorwaarde dat je vooraf het adres hebt doorgegeven.

Uitzonderingen gelden bij dronkenschap of druggebruik, en ook voor stoffelijke schade gelden andere regels.

Diefstal is niet verzekerd. Iedereen is dus verantwoordelijk voor zijn spullen.

 

Het uittreksel van onze verzekeringsmakelaar kan je hieronder lezen.

Polis onderwijsinstellingen 31.726.441:

Wij verzekeren de aansprakelijkheid van de personeelsleden en aangestelden van de onderwijsinstelling. D.w.z. wij verzekeren niet enkel de aansprakelijkheid van de onderwijsinstelling, maar ook de persoonlijke aansprakelijkheid van de aangestelden (w.o. docenten en personeelsleden). Ook de aansprakelijkheid van de cursisten is verzekerd. Concreet: wanneer een docent persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld, voor een schadegeval toegebracht door één van de cursisten, is de docent verzekerd onder vermelde polis. Een bijkomende afzonderlijke verzekering heeft geen toegevoegde waarde voor de docent in kwestie. Dergelijke verzekering heeft slechts nut indien een docent activiteiten organiseert welke buiten het “schoolleven” vallen, dus niet in opdracht of niet georganiseerd door de onderwijsinstelling. Bv. een docent organiseert voor enkele studenten een uitstap, excursie, bedrijfsbezoek e.d.. Concreet: De aansprakelijkheid van de docenten is verzekerd. Enkel zij die nog activiteiten op eigen initiatief organiseren (dus niet vallen onder de organisatie van Syntra AB), hebben baat om een bijkomende verzekering af te sluiten.

Hoe geef ik les?
Aan welke doelgroep geef ik les?

Onze verschillende kernactiviteiten en sectoren hebben elks andere doelgroepen. Je opleidingscoördinator zal je hiervan op voorhand op de hoogte brengen, zodat je het beginniveau kan inschatten. Onze opleidingen zijn gemaakt om levenslang te blijven leren als ondernemer. We zien ruwweg volgende leerlijn in onze opleidingen.

Doelgroepen

Onze opleidingen trekken een divers publiek aan. Vooral in de vooropleiding en schoolse ervaring zitten grote verschillen. Onze cursisten zijn vaak "doeners" die niet uit zichzelf beginnen noteren als je iets vertelt.

Hoe leren deze mensen? Dat is door te doen! De uitdaging in je lessen, zal zijn om praktijkkennis te laten inoefenen door levensechte situaties voor te leggen, te bespreken, te bediscussiëren, analyseren en daaruit dan samen … te leren!

Hoe bereid ik mijn lessen voor?

Hoe start je met je eerste lesvoorbereiding? De productmanager bezorgt jou het curriculum of leerplan. Voor elke gesubsidieerde opleiding bestaat er een programma opgemaakt door Syntra Vlaanderen in samenwerking met afgevaardigden van de Syntra’s en docenten. Voor de korte opleidingen wordt de inhoud door jou en/of Syntra samen besproken – eveneens met de productmanager. Het leerplan/curriculum is de minimumleerstof van je cursus. Zoek een evenwicht tussen de leerstof die vermeld staan in het programma en de noden van je cursisten. Respecteer de puntenverdeling die hierin staat.

Hoe bouw ik mijn cursus- en lesmateriaal op?

Duidelijk lesmateriaal is een voorwaarde om goed te leren. Soms is er een cursus die vroeger werd gebruikt, waarop je je kan baseren om je lessen te stroomlijnen. Vaak willen docenten hun cursisten zoveel mogelijk informatie geven. Veel, verouderd of andermans cursusmateriaal klakkeloos aan cursisten bezorgen, zorgt voor meer verwarring. De ervaring leert ons dat cursisten ook efficiënt studeren met een duidelijke inhoudstafel of PowerPoint-presentatie. Je wisselt de kennisinformatie af met voldoende oefeningen, cases, artikels, bronnen, samenvattingen van klasdiscussies, een lijst van vragen die gesteld werd in de klas ... 

Moedig cursisten aan om notities met elkaar te delen, foto’s te nemen van duidelijke (bord)-schema’s, enzoverder. Collectief leren is de sleutel tot efficiënt leren!

Om lesmateriaal te delen kan je gebruik maken van ons online leerplatform Syntra Cloud. Vermeld ook het logo van Syntra AB op de cursusteksten met in de voetnoot: Syntra AB, je naam en de datum. Je kan het logo downloaden op www.syntra-ab.be/logo.

Vijf aanbevelingen voor lesmateriaal

 1. maak een gestructureerde inhoudsopgave;
 2. voorzie bij elke les oefeningen en opdrachten;
 3. verantwoord aan het begin van elk hoofdstuk de relevantie of het nut;
 4. deel lesmateriaal met en tussen cursisten;
 5. voorzie tijd in de les voor discussies, samenvattingen & schema’s.
Hoe pak ik het eigenlijke lesgeven aan?

Bij je eerste les stel je jezelf, Syntra AB en jouw collega’s voor. Je benadrukt het doel van jouw les(-onderdeel) en focust op de meerwaarde die ze zal bieden in het (professionele) leven van de cursisten. Eindig je les altijd met een samenvatting en vooruitblik.

Op welke manier een docent in de klas staat, heeft veel invloed op de tevredenheid van de cursisten. Een tekst aflezen, kan iedereen. Inspirerend les geven, daarentegen is slechts weinigen gegeven. Onze opleidingen zijn gericht op het “onder de knie krijgen” van een beroep. De beste manier om een beroep aan te leren, is door je rol als leerkracht als orkestleider te zien. Een orkestleider praat weinig zelf, maar zorgt ervoor dat zijn orkest wel voortdurend aan het oefenen is. Zo zet jij als leerkracht ook je klas aan het werk met open denkvragen, persoonlijke meningsvragen, doe-opdrachten, groepswerken, demonstraties, testinstructies… De cursisten denken zo voortdurend na over wat ze in de praktijk zouden doen. Behapbare stukjes uit praktijkhandelingen uit het beroep zijn dus het vertrek- én eindpunt. Zet je cursisten aan tot kritisch nadenken over hun praktijk en laat ze zelf probleemoplossend denken.

Theorie? Dat is dus beperkt tot wat nodig is om die praktijkhandeling te begrijpen. Ideaal geef je vooraf een korte theoretische uitleg, zet je dan je cursisten aan het werk in verschillende oefeningen en besluit je op het einde opnieuw met een theoretische samenvatting.

Concrete tips voor je les

 • Laat cursisten zoveel mogelijk doen (bv. werkstuk, opzoeking, bereiding, montage, herstelling). Gebruik deze taak om zoveel mogelijk vragen te stellen aan de cursist. Geef een korte instructie, timing en doel van deze taak. Geef ook steeds feedback nadien.
 • Stel voortdurend vragen over begrippen uit het beroep: van grondstoffen en gereedschappen, de correcte professionele aanpak, opeenvolging van stappen, de veiligheidsvoorschriften, het hoe en waarom.
 • Stel open vragen in plaats van gesloten vragen (waar het antwoord “ja” of “nee” op is). Die beginnen met: waarom, hoe, op welke manier, waarvoor, wat gebeurt er precies, wat zou er gebeuren als…
 • Als cursisten vragen stellen, beantwoord ze niet zelf. Geef liever kleine hints, suggesties… Of speel hun antwoorden door (“Zou u hetzelfde zeggen? Wat denkt u?”) en laat cursisten elkaar aanvullen, corrigeren. Zorg voor een gevoel bij cursisten van “Dit hebben we nu zelf opgelost!”.
 • Wees geduldig met de moeite die sommige cursisten hebben om hun gedachten onder woorden te brengen, gun ze de nodige tijd, help ze discreet, moedig elke vorm van medewerking aan, moedig ook het stellen van vragen aan, beloon alle goede pogingen.
 • Wees flexibel. Lesgeven verloopt niet altijd zoals je verwacht. Soms komen vragen veel vroeger dan verwacht of stelt er onverwacht een leerrijk probleem. Dan speelt u daar soepel op in.
 • Trap niet in de val om steeds zelf te doceren of demonstreren (“Ik zal het eens voordoen en dan doen jullie het maar even mooi na!”).
 • Tot slot: anekdotes uit je eigen beroepservaring, blijven altijd hangen! Bouw je leerstof op rond zulke verhalen.
Hoe ga ik aan de slag met het online leerplatform Syntra Cloud?

Bij Syntra AB maken we gebruiken van het online leerplatform Syntra Cloud. Op de cursuspagina van jouw opleiding worden bij de start van het cursusjaar alle ingeschreven cursisten toegevoegd. De cursuspagina op Syntra Cloud gebruiken we als middel om cursusmateriaal te delen, te communiceren, digitaal les te geven en via die weg worden ook de eindproeven digitaal ingeleverd.

Cursusmateriaal opladen via Syntra Cloud is met een eenvoudig systeem van drag-and-drop op de cursuspagina. De Learning Developers geven regelmatig opleidingen waarin je leert werken met het leerplatform.

Een van de tools die je ook op de Syntra Cloud-cursuspagina’s kan installeren is een Big Blue Button. Dit is een webinar-ruimte of een virtueel klaslokaal waarin een aantal van je lessen online kunnen plaatsvinden. In een Big Blue Button heb je de mogelijkheid om een Powerpoint-presentatie te tonen, je scherm te delen, de groep in kleinere ruimtes in te delen voor een groepswerk, te chatten, filmpjes rechtstreeks van Youtube af te spelen en nog veel meer. De verdeling en planning van de online lessen gebeurt steeds in samenspraak met de opleidingscoördinator en/of productmanager. Indien je het als een mogelijkheid ziet om enkele van je lessen online te geven, spreek hen dan zeker even aan. De Learning Developers kunnen je op weg helpen bij het installeren en gebruiken van de Big Blue Button.

Op het einde van het cursusjaar moeten de cursisten hun eindproef ook inleveren via Syntra Cloud. Vervolgens kunnen de docenten en juryleden de bestanden raadplegen en downloaden.

Hulp nodig? Bijscholen als docent?

Het is mogelijk dat je nooit eerder voor de klas stond, want bij Syntra AB kiezen we in de eerste plaats voor mensen uit de praktijk. Wil je graag meer weten over lesgeven? Volg dan het aanbod gratis trainingen voor docenten op https://www.syntra-ab.be/sector/pedagogische-sessies-voor-docenten of neem contact op met onze docentencoach.

In het open aanbod van de opleidingen van Syntra AB krijg je als docent een korting van 300 EUR per kalenderjaar. De meerkost en grondstoffen betaal je zelf. Hoe kan je een opleiding volgen als docent?

 • Zoek een interessante opleiding op onze website.
 • Schrijf in via onze website.
 • Gebruik de kortingscode "docent".
 • Laat daarna schriftelijk (via mail) aan je verantwoordelijke/opleidingscoördinator weten dat je deze opleiding zal volgen.
 • Zij zorgen ervoor dat de korting (max 300 EUR) automatisch in mindering wordt gebracht.

Onze docentencoaches hebben verschillende korte leertrajecten klaargemaakt die je online kan doen. Deze online leerpaden staan op de docentenacademie op Syntra Cloud. Daarvoor krijg je een account van zodra je lessen zijn ingepland.

Hoe word ik als docent geëvalueerd?

Samenwerken met Syntra AB betekent dat je aan een aantal criteria voldoet. Open communicatie en kwaliteitsverbetering staan daarbij centraal. Cursisten vullen een (digitaal) evaluatieformulier in. De vragen gaan o.a. over de informatie die ze ontvingen, de motivatie en keuze vóór de opleiding. De docent wordt geëvalueerd op o.a. de inhoud van de opleiding, de structuur, en hoe je inspeelt op de praktijk en vragen van cursisten.  

De productmanager koppelt deze resultaten terug in een gesprek met jou. Dit gesprek verloopt steeds in een positieve/constructieve geest. Deze feedback is een extra dienstverlening aan onze docenten. Ontvang je geen terugkoppeling over de resultaten, dan mag je daar steeds bij je productmanager of opleidingscoördinator naar vragen.

Op welke manier kan ik mijn opleiding (en breder Syntra AB) promoten?

Als docent ben je ambassadeur van onze organisatie en opleidingen. Maak in je eerste les meteen duidelijke afspraken met de cursisten. Volwassenen hebben graag (het gevoel van) inspraak. De gedachte achter afspraken en regels is: "Gedraag je naar het beroep dat je (aan-)leert." Je bent ons uithangbord! Promoot je opleiding en verdedig je collega’s. Wees onafhankelijk in negatieve verhalen en verwijs cursisten door naar onze medewerkers bij frustraties.  

Tijdens het cursusjaar kan je engagement gevraagd worden

 • welke investeringen van materialen en uitrusting je wenst;
 • de evaluatieformulieren in te vullen van cursisten die niet slagen voor jouw examens;
 • bedrijfsbezoeken voor te bereiden;
 • planningen te maken en bespreken met productmanager en opleidingscoördinator;
 • gegevens en resultaten van cursisten bij te houden;
 • problemen tijdig te signaleren;
 • deel te nemen aan docentenvergaderingen, infomomenten, proclamatie, opleidings- of sectorvergaderingen.

Verder kan je je opleiding mee promoten door marketingmateriaal mee te verspreiden. De gedrukte gids is beschikbaar op elke campus. Je mag de gids en/of flyers meenemen zoveel je wil om te verspreiden binnen je netwerk (druk bezochte plaatsen, beroeps- en netwerkorganisaties...), je eigen zaak..

Laat weten dat je docent bent bij Syntra AB. Connecteer je met Syntra AB via LinkedIn, Facebook, Twitter of Instagram. Via deze netwerken blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes in onze organisatie. Deel regelmatig een post in je eigen netwerk en laat weten dat je bij Syntra AB werkzaam bent als docent.

Kom naar de infomomenten. Laat aan de campus weten dat je mee je opleiding komt verkopen op het infomoment. Toekomstige cursisten worden steevast overtuigd door experten zoals jij. Meer info vind je op www.syntra-ab.be/infomoment.

Promoot jouw opleiding met leuke content. Heb je leuke foto’s van een praktijkles? Heeft één van je cursisten een uitzonderlijke prestatie neergezet ? Wil je geïnteresseerden inlichten over nieuwe info/trends over jouw opleiding/sector? Heb je een bondige presentatie over je cursus (max 15 slides)? Stuur het door naar marketing@syntra-ab.be!

Over Syntra
Wie is Syntra AB

Syntra AB staat voor Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant. Wij organiseren elk jaar een reeks praktijkgerichte vakopleidingen binnen een 20-tal sectoren, dankzij de inzet van zo’n 850 docenten. Jaarlijks volgen 6.000 cursisten een lange opleiding bij ons, en kiezen bijna 5.000 mensen voor een korte, gespecialiseerde cursus. 

Naast een aanbod met honderden avond- en dagcursussen bieden wij ook bedrijfstrainingen op maat. Syntra AB is eveneens het grootste opleidingsinstituut voor de Leertijd. Jonge mensen (tot 25 jaar) leren een vak bij een ondernemer-opleider en volgen (slechts) één dag per week les. Syntra AB heeft een LMS (Learning Management System) en een werkgroep rond e-leren. Bovendien zijn we een pionier in werkplekleren en werden we als eerste partner aangetrokken voor het project Duaal Leren van de Vlaamse overheid. Ben je werkzoekend of deeltijds werkend? Droom je van een eigen zaak? Stap dan in het project "Maak werk van je zaak".

Syntra AB telt ongeveer 85 werknemers. Je vindt onze campussen in Antwerpen (Berchem), Leuven en Mechelen.

Onze vzw valt onder het Ministerie van Werk en Economie. Voor het gedeelte Leertijd valt Syntra AB onder het Ministerie van Onderwijs.

Wat is onze missie?

Onze biotoop is het bedrijfsleven. Als vakgerelateerd vormingscentrum zijn wij een duurzame partner voor kwalitatief ondernemen in Vlaanderen.

Economische emancipatie is ons doel: mensen helpen om meer en beter te ondernemen en hun marktgerichte competenties te ondersteunen en ontwikkelen.

Wij werken samen met ervaren docenten die zorgen voor een realistische omkadering. KMO-ondernemers, medewerkers en alle volwassenen en jongeren die hun professionele competenties willen ontplooien, vinden bij ons hun goesting.  

Wij zijn gelukkig als

 • we de professionele verwachtingen van onze cursisten inlossen;
 • onze docenten zich als Syntra-ambassadeurs voelen;
 • onze medewerkers fier zijn over wat we samen realiseren;
 • het vertrouwen van onze stakeholders nog verder groeit.
Wat zijn onze kernactiviteiten?

De kernactiviteiten van Syntra AB zijn

 • nuttige, bruikbare en praktijkgerichte opleidingen aanbieden
 • voor de ontwikkeling van professionele competenties bij ondernemers en ondernemende mensen
 • door ervaren docenten en coaches
 • in een professionele en aangename leeromgeving
 • met een correcte verhouding prijs/kwaliteit
 • in het kader van levenslang en levensbreed leren

Het concept van Syntra is eenvoudig en doeltreffend: je leert een vak van specialisten. Anders dan in het klassieke onderwijs staan de docenten dag in dag uit in de praktijk. De focus ligt op overdracht van direct bruikbare kennis en vaardigheden.  

Dit zijn onze kernactiviteiten

 • Ondernemersopleidingen* en bijscholingen
  *met getuigschrift of erkend diploma van de Vlaamse overheid
 • Duaal leren (werkplekleren)
 • Leertijd (tot 25 jaar)
 • Bedrijfsgerichte trainingen op maat
 • Jumpstarters (i.s.m. VDAB)
 • Start Me Up
 • Ter beschikkingstelling van les-, praktijk- en vergaderlokalen voor bedrijven en organisaties
Wie zit in onze directie?
 • Peter Aerts, Directeur-Afgevaardigd Bestuurder
 • Kristof Meeus, Directeur Duaal Leren en Ondernemerschapstrajecten
 • Joost Van de Vijver, Directeur Marketing en Business Development
 • Els Peeters, Operationeel Directeur
 • Petra Ceulemans, Financieel Directeur
 • Katrien De Cocker, Directeur HR
Wat is het verschil tussen Syntra AB, de andere koepels en Syntrum?

Syntra AB is een van de vijf regionale Syntra-vestigingen, die onafhankelijk van elkaar werken. Dit zijn de koepels:

 • Syntra AB vzw
 • Syntra Limburg vzw
 • Syntra Midden-Vlaanderen vzw
 • Syntra West vzw
 • Syntra Brussel vzw

Tot voor kort was Syntra Vlaanderen een overkoepelende organisatie voor deze 5 Syntra's. Syntra Vlaanderen besliste in 2016 om enkel nog controlerend/subsidiërend de Syntra's bij te staan en ook andere organisatie en scholen te ondersteunen die ondernemerschap & duaal leren promoten.

SYNTRUM is de overkoepelende holding van het SYNTRA-netwerk, dat uit vijf opleidingscentra bestaat en vierentwintig SYNTRA-campussen heeft in Vlaanderen en Brussel.

Hoe bewaakt Syntra AB de kwaliteit van zijn dienstverlening?
Kiwa gecertificeerd

Syntra AB behaalde in 2019 het ISO 9001 kwaliteitslabel. Dit betekent dat we de kwaliteit van onze dienstverlening goed bewaken.

We stellen de klant-cursist centraal en geven elke cursist dezelfde optimale dienstverlening ongeacht, waar, hoe en hoeveel opleiding gevolgd wordt. Om dit te realiseren leggen we de lat ook hoog voor onze medewerkers en zetten in op:  

 • het streven naar een optimale klantentevredenheid
 • het streven naar een optimale kwaliteit en dienstverlening
 • het voortdurend optimaliseren van de interne processen
 • het permanent streven naar een optimale organisatiestructuur met duidelijke, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • het uitvoeren van periodieke controles, interne audits en beoordelingen met als doel het continu verbeteren van de bedrijfsprocessen
 • het selecteren van leveranciers en onderaannemers op basis van vooraf gedefinieerde eisen en verwachtingen
 • het bevorderen van het welzijn van onze medewerkers, cursisten en docenten  

Als docent ben je een sleutelfiguur in de kwaliteitservaring van onze cursisten. We hopen dat we op jou mogen rekenen om mee te mogen werken aan een optimale klantentevredenheid. Wil je meer lezen over ons kwaliteitsbeleid? We verwijzen je graag naar onze website.

Waar vind je onze campussen en hoe bereik je onze medewerkers?

Campus Antwerpen (Hoofdkantoor)  

 • Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem  
 • T 078 15 99 99, antwerpen@syntra-ab.be  
 • Campusmanager: Sofie Van Wesepoel  

Campus Leuven  

 • Geldenaaksebaan 327, 3001 Leuven  
 • T 078 15 99 99, leuven@syntra-ab.be  
 • Campusmanager: Cynthia Liekens  

Campus Mechelen  

 • Oude Baan 2, 2800 Mechelen  
 • T 078 15 99 99, mechelen@syntra-ab.be  
 • Campusmanager: Katrien De Corte 

De productmanagers zijn voor alle campussen samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleidingen. Concreet houden zij zich bezig met:  

 • nieuwe opleidingen en docenten;  
 • jaarplanning en curriculum opleidingen;  
 • grote investeringen. 

Voor de gesubsidieerde trajecten is de verdeling van sectoren onder productmanagers als volgt:

 • Nils Meyntjens
  Administratie & Onthaal, Financiën, Management, Talen en Redactie, Vastgoed, Ondernemerschap, Sales, Marketing en Communicatie
   
 • Ingrid Devaux
  Beauty & Wellness, Dieren, Sport en Zorgverlening
   
 • Ken Leemans
  Elektro & Techniek, Bouw, Transport & Logistiek, Voertuigen & Metaal, Energie & HVAC, Veiligheid, Preventie & Milieu, Beroepsduiker en Drones
   
 • Veerle Van der Velde
  Interieur, Groenverzorging, Horeca & Voeding, Mode & Kledij, Toerisme, Kunst, Antiek & Creatief design
   
 • Stefan Van de Velde
  Grafisch & Multimedia, Informatica

 

Voor de niet-gesubsideerde trajecten is de verdeling van sectoren onder productmanagers als volgt:

 • Jeroen Dutoy
  Administratie & Onthaal, Financiën, Management, Talen en Redactie, Vastgoed, Ondernemerschap, Sales, Marketing en Communicatie
   
 • Ingrid Devaux
  Beauty & Wellness, Dieren, Sport en Zorgverlening
   
 • Jan Leys
  Elektro & Techniek, Bouw, Groenverzorging, Transport & Logistiek, Voertuigen & Metaal, Energie & HVAC, Veiligheid, Preventie & Milieu
   
 • Maarten Gorissen
  Grafisch & Multimedia, Informatica
   
 • Veerle Van der Velde
  Horeca & Voeding, Mode & Kledij, Toerisme, Kunst, Antiek & Creatief design

Bekijk zeker ook onze pagina met vacatures voor docenten (lesgeven zonder lerarendiploma).