Je bent in het verleden jurylid geweest bij één of meerdere van onze eindproeven en we hopen dat je dit in de toekomst nog gaat doen. We willen je via deze weg op de hoogte brengen van enkele wijzigingen die zich in de vergoeding van de prestaties van juryleden voor eindproeven recent hebben voorgedaan.

Sinds 1/1/2018 zullen de uitbetalingen van de prestaties niet langer door Syntra Vlaanderen gebeuren, wel door Syntra AB zelf. Het tarief bedraagt 10 € / uur.

Om je prestaties te rechtvaardigen dien je tijdens de eindproef een debetnota in te vullen (persoonlijke gegevens + aantal gepresteerde uren) en ondertekenen.

Dit document geeft opdracht tot uitbetaling van je prestaties door onze boekhouding. Het is dan ook in ieders belang dat deze debetnota correct, volledig en tijdig wordt ingevuld en bezorgd aan de campusadministratie.

Een gevolg van deze door Syntra Vlaanderen opgelegde wijziging is dat docenten die minstens één dimona hebben in dit kalender- of cursusjaar - en dus een contract bepaalde duur - niet langer als jurylid mogen optreden.
Of anders gezegd: als je docent bent, kan je voortaan geen jurylid meer zijn.

Na afloop van het boekjaar ga je van Syntra-AB een fiche 281.50 ontvangen met als doel de belastingsadministratie een overzicht te bezorgen van de betreffende inkomsten. Onder de 125€ per jaar is een fiche opmaken en aangifte doen niet verplicht.

Wij zijn volop bezig met het plannen van onze eindproeven voor het einde van dit cursusjaar en hopen opnieuw op jouw beroep te mogen doen als jurylid bij één van onze eindproeven.
 
Tot gauw!