dag van de oudere voet

Dag van de voet

Het thema voor dag van de voet is dit jaar 'de oudere voet'. We bekijken fysiologische en fysieke veranderingen van de voet maar ook de mentale problemen zoals dementie.

Deze vraag staat centraal op de komende Dag van de Voet op zaterdag 8 december in het auditorium van Syntra AB in Antwerpen.

Ouderenzorg

Ouder worden lijkt leuk wordt wel gezegd maar oud zijn is andere koek. De vergrijzingsgolf die over West-Europa trekt heeft vele gevolgen, o.a. voor de zorg. 
Sommige delen van onze goed georganiseerde zorg blijken ineens geen antwoord meer te hebben op de zorgvragen die door deze steeds groter wordende groep van de samenleving gesteld worden. Sinds kort krijgen we te maken met geheel nieuwe zorgberoepen die speciaal kunnen omgaan met de complexe zorg die ouderen in de gelegenheid stellen deel te blijven nemen aan onze samenleving.

Denk daarbij aan huisartsen speciaal opgeleid in de geriatrie, geriatrisch kinesiologen , geriatrisch verpleegkundigen, artsen voor ouderenzorg en zelfs in de farmacologie is er ineens weer volop belangstelling voor ouderen. Onze ouderen waren nl. niet geïncludeerd in wetenschappelijk onderzoek naar de werkzaamheid van geneesmiddelen en wat blijkt?
Geneesmiddelen kunnen op patiënten van boven de 65 zowel een sterkere als minder sterke uitwerking hebben of zelfs helemaal geen uitwerking! Er verandert nl. fysiologisch veel bij de ouder wordende mens. Om je uit te dagen hoe ver je competentie nu al reikt stel ik je een casus voor die in zijn geheel niet uitzonderlijk is:

Iemand van 80 jaar komt in je praktijk op voorschrift van de huisarts. Hij wil graag dat haar voeten goed verzorgd worden want er is bij haar diabetes 2 vastgesteld en ze is 4 jaar geleden behandeld voor borstkanker. Je hebt wel de brief van de huisarts met een aantal aanwijzingen en je hebt de afspraak telefonisch tot stand gebracht. Maar nu komt mevrouw op de afgesproken tijd niet opdagen.  Een half uur na de afgesproken tijd gaat de bel en staat mevrouw een beetje verward voor de deur.
Wat ga je doen?

In deze vragen wordt een heftig beroep gedaan op je competenties. Het geven van veilige en effectieve zorg is in deze casus niet heel gemakkelijk. Het is zelfs dermate gecompliceerd, dat specialisten (zoals bv. de diabetoloog of oncoloog) hun verantwoordelijkheid moeten delen met de geriater die de uiteindelijke behandelingsbeslissing neemt.

Op de Dag van de Voet delen we het programma niet voor niets in de volgende delen op:

1.    De ouder wordende voet - het fysieke deel
2.    De ouder wordende voet - het mentale deel

Voor beide delen hebben we een specialist die de presentatie op zich zal nemen. De genoemde casus zal een verder gaande rol spelen tijdens de Dag van de Voet.

Deze opleiding is erkend door de Belgische Vereniging voor Gespecialiseerde voetverzorgers. 
Je krijgt 20 punten per gevolgde sessie. 

Schrijf je nu in

Syntra Blog

View the latest blog messages from Syntra AB

View all articles
pedicure
Artikel

Werk genoeg voor gespecialiseerde voetverzorgers

Podologe Chris Peetermans, is één van de ervaren docenten in onze opleiding Gespecialiseerd voetverzorger. Wij vroegen haar wat het beroep precies inhoudt en wat de mogelijkheden zijn na afstuderen.

beroepskosten zelfstandige
Artikel

Beroepskosten zelfstandige: welke zijn fiscaal aftrekbaar?

Beroepskosten voor zelfstandigen zijn legitiem en essentieel om de hoge belastingsdruk in ons land enigszins te verminderen. Als zelfstandige betaal je immers belasting op je winst, niet op de beroepskosten die je maakt om winst te realiseren. Wij checkten met Peter Maginelle, docent en financieel expert enkele 'indianenverhalen' rond beroepskosten.

Copywriting opleiding: stimuleer je schrijfvaardigheden

Weinig is zo efficiënt in marketing als goede copy. In onze interactieve copywriting opleiding word je begeleid door ervaren schrijfcoaches met tips, tricks en schrijfopdrachten. Al doende leer je betere (online) copy te maken voor de verschillende media.

Artikel

Ontmoet je docent: Steven Meel

Steven Meel gaat in zijn marketing- en salesopleidingen voor een praktijkgerichte aanpak en geeft zijn jarenlange ervaring in de reclame- en mediasector met veel passie door als consultant.