Een aantal belangrijke data, Moodle, cursisten- en docentenportaal en docentenverloning.

Belangrijke datum

Datum herexamens AJ 2019 : maandag 17 augustus 2020.

Vergeet ook niet onze andere uren

Uren lange opleidingen avond + overdag 

VM: 8u45-12u15
NM: 12u45-16u15 
AV: 18u45-22u15 

Uren zaterdag

VM: 8u30-12u00 

Uren korte opleidingen

VM: 9u-12u
NM: 13u-16u 
AV: 19u-22u 

Leerplatform - Moodle

We moedigen jullie dit jaar weer aan om zoveel mogelijk lesmateriaal op ons leerplatform moodle (www.syntra-cloud.be/ab) te plaatsen. Cursisten kunnen zo nog een jaar na de opleiding op een overzichtelijke manier terugblikken naar jouw opleiding! Bovendien bespaart het ongelooflijk veel onnodige papierafdrukken.

Hoe ga je concreet aan de slag? 

 • Ga naar www.syntra-cloud.be/ab en geef rechtsboven je e-mailadres in bij gebruikersnaam (het e-mailadres waarop je alle officiële communicatie ontvangt van Syntra). 
  . Was je al eerder op het leerplatform? Dan gebruik je je vorige wachtwoord
  . Is het de eerste keer op het leerplatform? Dan gebruik je wachtwoord Syntra123!
  . Lukt dit niet? Vraag dan met je e-mailadres een nieuw wachtwoord aan

Daarna zie je bij “mijn startpagina” een overzicht van al je cursussen:

 • Bij archief kan je de opleidingen van vorige jaren nog steeds raadplegen. Niets is nooit kwijt.
 • Bij toekomst & actief vind je de opleidingen van dit cursusjaar!
 • Klik op een cursus om erin aan de slag te gaan.  
 • Een medewerker, een collega of jij kan de onderwerpen structureren. 
 • Je kan je lesmateriaal van vorig jaar importeren.
 • Of je kan opnieuw je lesmateriaal op de juiste plaats slepen. Klik op “zet wijzigingen aan” en sleep het bestand naar keuze in de groep. Al je cursisten kunnen het nu downloaden waar & wanneer ze maar willen. In deze video van slechts 14 seconden geven we een demonstratie: https://youtu.be/UVNwbM-reFA.
 • Je kan je leeractiviteiten tijdelijk verbergen voor cursisten (op “bewerken” klikken en dan op het oogje) en publiceren op het moment dat het beste uitkomt. 

Probeer zeker om dit jaar lesmateriaal uit te wisselen op het leerplatform, want ook de eindproeven zullen op het einde van het schooljaar hierop worden ingediend en dus ook geraadpleegd worden door jullie. 

Opgelet: we zijn deze week nog volop aan het werken aan het leerplatform. Nog niet alle docenten zijn gelinkt aan de juiste opleidingen. Panikeer dus niet meteen als je niet alles kan zien. Er verschijnt nog veel in de loop van de week!

Hulp?
Kan je bekomen bij de opleidingscoördinatoren, aan de balie of bij mij (sanne.dupont@syntra-ab.be

PS: Was dit Chinees? Maar wil je ook graag je lesmateriaal kunnen delen met cursisten op een ecologische manier? Check hier het gratis aanbod trainingen of mail Sanne! 

 

Docentenportaal

Via het docentenportaal kan je heel wat informatie invoeren en raadplegen, die gekoppeld is aan de opleidingen die je bij Syntra-AB geeft. Denk maar aan 

 • de dagelijkse registratie van aanwezigheden
 • de ingave van de klasagenda elke les
 • de registratie van de punten na het examen
 • het raadplegen van jouw lessenrooster
 • consultatie van wie is wie in onze organisatie
 • het raadplegen van al jouw docentencontracten

Nieuw vanaf dit cursusjaar is ook 

 • de publicatie van de docentengids
 • de mogelijkheid om ook de klasagenda van jouw docent-collega’s te raadplegen die in deze opleiding les geven

Voor meer informatie hieromtrent kan je steeds bij je opleidingscoördinator of leertijdverantwoordelijke terecht.

https://docentenportaal.syntra-ab.be
 

Cursistenportaal

Er is nu ook een cursistenportaal! Via deze weg krijgen zij toegang tot

 • Lessenrooster
  Hier vinden ze een overzicht van alle geplande lessen waarvoor de cursist is ingeschreven.
 • Punten
  . Hier vinden ze hun puntenoverzicht terug alsook hun behaalde punten.
  . Belangrijk om te weten: (1) van zodra jij als docent je punten ingeeft in ADX, komen deze ook in het cursistenportaal. (2) tot op heden kregen ze enkel te weten ‘geslaagd’ of ‘niet geslaagd’. Dat zal dus nu wijzigen. Ook de punten van hun vorige examens kunnen ze daar terugvinden.
 • Algemene en opleidingsspecifieke documenten
  Bij documenten kunnen zij hun behaalde attesten raadplegen en vinden ze nog een aantal nuttige documenten gelinkt aan hun opleiding.
 • Waar kunnen ze het cursistenportaal vinden?
  . surf naar de website van syntra-ab.be en meld je aan via "MijnSyntra" 
  . zoek vervolgens in de navigatie naar "Cursistenportaal"
   
Docentenverloning

Om tot een correcte docentenverloning voor ondernemersopleidingen en opleidingen leertijd/duaal te komen, is een uitgebreide en complexe loonadministratie, gegevensuitwisseling en -verwerking nodig, waarbij meerdere partijen betrokken zijn: onze administratieve medewerkers, Syntra Vlaanderen, Liantis, ... Iedereen doet zijn uiterste best om elke voor Syntra AB geleverde prestatie correct op jouw rekening te vergoeden. Maar om dit correct te laten verlopen, hebben we ook jouw hulp nodig en willen we enkele richtlijnen en afspraken opfrissen, zodat steeds tijdig correcte loondocumenten kunnen worden afgeleverd en rechtzettingen na de feiten kunnen vermeden worden.

Enkele dagen voor de start van de opleiding ontvang je een mail met een beveiligde link voor ondertekening van je contract. Dit contract dient vóór de startdatum door jou digitaal getekend te worden.

Werkwijze

 • Open de link uit je mail
 • Je wordt doorverwezen naar de webpagina van SignNow
 • Het volledige contract is zichtbaar en met een gele pijl wordt aangeduid waar je handtekening kan plaatsen.
 • Klik op het blauwe veld en plaats je handtekening
 • Klik op "toevoegen" om ondertekening af te ronden
 • Klik bovenaan rechts op "done"
   

Van zodra er zich énige wijziging voordoet in je persoonlijke gegevens, dien je dit onmiddellijk te laten weten. De kans is reëel dat dit een impact heeft op de loonsadministratie en / of -berekening. Het is in ieders belang dat dit zo snel mogelijk wordt aangepast om retro-actieve rechtzettingen of ongewenste neveneffecten te vermijden.

Belangrijk hierin zijn

 • Adres, waarnaar je loonfiche zal verstuurd worden
 • Vast en mobiel telefoonnummer waarop de campusmedewerkers je kunnen bereiken
 • Burgerlijke Staat
 • Bankrekeningnummer
 • Invaliditeit docent of partner
 • Aantal personen ten laste

Deze wijzigingen dien je dus zo snel mogelijk via mail te melden aan je opleidingscoördinator, leertijdverantwoordelijke of rechtstreeks aan Anny Pollet, anny.pollet@syntra-ab.be.

Indien je geheel of gedeeltelijk werkloos bent, dien je dit elk jaar opnieuw bij aanvang van een nieuw cursusjaar aan Anny Pollet te laten weten, met vermelding van het feit of dit mét of zonder inkomensgarantie is. Zij zal er dan voor zorgen dat ook voor C4-, C131A- en C131B-attesten tijdig worden afgeleverd.

Elke maand waarin je volgens je contract prestaties geleverd hebt, zal je betaald worden. De betaling gebeurt uiterlijk de 10de van de maand volgend op de werkmaand. Je zal hiervoor ook een loonfiche ontvangen. Indien er volgens jou prestaties op deze loonfiche ontbreken of niet correct zijn, dan dien je dit ten laatste de maand volgend op de prestaties aan ons te laten weten. Hiervoor neem je contact op met je opleidingscoördinator of leertijdverantwoordelijke. Voor een vlotte afhandeling vragen we je ook om steeds de betreffende loonfiche toe te voegen, met aanduiding van de prestaties die fout zouden zijn en / of toevoeging van ontbrekende prestaties. Opleidingscoördinator of leertijdverantwoordelijke nemen dit dan verder intern op.