Op 20 augustus bepaalde de Nationale Veiligheidsraad - in samenspraak met de onderwijskoepels - de specifieke Covid-19 maatregelen in de diverse onderwijsnetten. Met ingang van 1 september 2020 wordt gestart in code "geel" wat betekent dat alle leerlingen en cursisten de fysieke lessen kunnen bijwonen mits inachtneming van de vooropgestelde veiligheidsmaatregelen.

Heb je symptomen, ben je in quarantaine geplaatst door de dokter, ben je wachtende op je testresultaten of heb je deze al ontvangen?

Vul dan dit formulier in

UPDATE - 1 september 2020

De Nationale Veiligheidsraad van 20 augustus bepaalde de maatregelen en omstandigheden waaronder de diverse onderwijsnetten en -instellingen - de lessen met ingang van 1 september - terug konden opstarten.

Voor opleidingscentra zoals Syntra AB en Syntra Bizz blijven de richtlijnen inzake mondmaskerplicht binnen de campus, de leslokalen en alle andere openbare ruimten van kracht. Ook de inrichting en het verkeer van en op de campus blijft van toepassing. Dit is zowel het geval voor campus Antwerpen als voor onze campussen in Mechelen en Leuven, maar ook voor eventuele externe leslocaties.

Alle geplande opleidingen - die vanaf 1 september terug starten - gaan dus gewoon door mits toepassing en inachtneming van de bestaande richtlijnen. Lees ze zeker!

UPDATE - donderdag 28 mei 2020

De overheid versoepelt met ingang van 2 juni 2020 de veiligheidsmaatregelen voor het kleuter- en lager onderwijs. Deze richtlijnen beperken niet langer het aantal m² per leerling. Ook het dragen van een mondmasker door het onderwijzend personeel en de leerlingen is op dit niveau niet langer verplicht, maar wordt enkel nog aangeraden. Dit is niet het geval voor het secundair en het hoger onderwijs, waar de verplichting blijft. 

Deze nieuwe maatregel zorgt voor verwarring en wordt foutief geïnterpreteerd. De directie van Syntra AB en Syntra Bizz is hierin formeel: we houden ons aan de richtlijnen van de overkoepelende overheid. Een mondmasker blijft dus nog steeds verplicht van zodra men de campus binnenkomt, tijdens de lessen en alle verplaatsingen binnen de campus.

UPDATE - Dinsdag 5 mei 2020

Als voorbereiding maakte SYNTRA-AB de voorbije dagen een uitgebreide risicoanalyse en actieplan op voor de verschillende campussen, klaslokalen en ateliers. Onze focus lag daarbij op een veilige opstart met een beperkt en beheersbaar aantal cursisten. Tegelijk willen we ervoor zorgen dat elke cursist de aangevatte opleiding kan afmaken met een goede opleidingservaring en beperkte achterstand op het curriculum.

Daarom zullen de lessen die momenteel online doorgaan zoveel als mogelijk op deze manier verdergezet worden, zodat het aantal bezoekers op de campussen beperkt blijft. Opleidingen die nog niet aan de slag waren met online leren zullen het campusleren hervatten vanaf maandag 18 mei. Wat dit concreet betekent voor jouw opleiding, daar brengen we je zo snel mogelijk van op de hoogte via onze opleidingscoördinatoren.

Een beperkt aantal korte opleidingen - die onderbroken werden t.g.v. de lockdown - zullen evenwel reeds opstarten vanaf maandag 11 mei. Enkel de docenten en cursisten in deze opleidingen - die persoonlijk verwittigd zullen worden - krijgen toegang tot de campussen en deze lessen.

We begrijpen dat velen van jullie ondertussen hierbij heel wat vragen hebben, maar mogen we toch vragen om ons de nodige tijd te geven om dit achter de schermen grondig voor te bereiden en de gemiste en toekomstige lesmomenten te herplannen? Na deze oefening communiceren we hierover zo correct en volledig mogelijk.

De lessen zullen alleszins gefaseerd hervatten. We geven hierbij bijvoorbeeld voorrang aan "finaliteitsjaren", opleidingen waarvan cursisten op het einde van het cursusjaar een eindproef hebben en dus hun opleiding afronden. Ook praktijkgerichte opleidingen staan bovenaan de lijst. We proberen zoveel mogelijk lessen in te halen, wat de nodige flexibiliteit van jou als cursist, maar ook van jouw docent zal vragen.

Wat deze veiligheidsmaatregelen precies inhouden, dat kan je nalezen op deze webpagina. We willen je vragen deze goed na te lezen en ze samen met ons te respecteren.

Wij kijken er alvast naar uit om onze deuren opnieuw te openen en samen met jullie dit cursusjaar op een positieve manier af te sluiten.

Tot slot willen we ons bij jou nog verontschuldigen voor de mogelijk onduidelijke of onvolledige communicatie in de voorbije weken.

Tot binnenkort!
 

Lees onze veiligheidsmaatregelen

Lees het coronacharter

UPDATE - Maandag 27 april 2020

De Nationale Veiligheidsraad bevestigde op vrijdag 24 april een gefaseerde versoepeling van de maatregelen vanaf 4 mei. Wij wachten op richtlijnen van de overheid voor het volwassenenonderwijs.

UPDATE - Donderdag 16 april 2020

De Nationale Veiligheidsraad bevestigde woensdag 15 april een verlenging van de maatregelen tot 3 mei. Alle lessen op de campussen blijven tot dan geschorst. We zoeken naar de beste oplossing om gemiste lessen, examens en eindproeven op te vangen. Wij trachten vanuit Syntra snel tot een digitale herstart te komen van jouw en onze meer dan 400 avondtrajecten, voltijdse dagopleidingen en professionele bijscholingen. Meer informatie hierover volgt later.

UPDATE - Zaterdag 4 april 2020

Ondernemerschapstrajecten, voltijdse dagopleidingen en professionele bijscholingen

Wat betekent dit voor onze lessen?

Alle lessen op de campussen blijven geschorst tot en met 19 april, mogelijks tot en met 3 mei. We begrijpen dat dit een vervelende situatie is maar we zoeken constant naar oplossingen. Daarom richten wij al onze pijlen op online leren voor onze lopende opleidingen. Onze docenten zetten zich maximaal in om zoveel mogelijk van de lopende lessen online aan te bieden. Cursisten die in aanmerking komen voor een online gedeelte van hun opleiding worden persoonlijk op de hoogte gehouden.

Op dit moment volgden al meer dan 150 docenten het webinar ‘Big Blue Button’ en geven nu verschillende lessen online. Er zijn ondertussen al meer dan 200 online lesmomenten doorgegaan verspreid over 50 verschillende opleidingen. In totaal volgden al meer dan 500 cursisten een online les.

Wanneer worden de lessen ingehaald?

Lessen die niet online kunnen doorgaan, worden uitgesteld tot na 19 april en mogelijks tot na 3 mei. We zoeken naar de beste oplossing om gemiste lessen op te vangen. Ook voor de organisatie van examens en eindproeven zoeken we naar oplossingen. Meer informatie hierover volgt later.

Volg je een stage (of start vóór 20 april)?

Alle stages blijven geschorst tot en met 19 april met een mogelijke verlenging tot en met 3 mei. Wij vragen jou dus om niet naar de les te komen en ook niet meer naar jouw stageplaats te gaan. Gelieve jouw stageplaats hiervan zelf op de hoogte te brengen.

Waar kan ik terecht voor dringende vragen?

We blijven steeds telefonisch beschikbaar voor vragen. Je kan ons contacteren van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 17u via het klantencentrum op telefoonnummer 0479 47 03 16 of klantencentrum@syntra-ab.be.

UPDATE - Maandag 30 maart 2020

Ondernemerschapstrajecten en Voltijdse dagopleidingen

De voorbije week werd er door het Syntra-team hard gewerkt aan het opleiden van onze docenten, coaches en medewerkers. Digitale lessen en streaming vereisen immers een heel andere aanpak dan de lessen die je tot nu toe vaak bij Syntra gewoon bent. Op korte tijd stoomden we zo al heel wat docenten klaar om mee de digitale versnelling te maken. Meermaals per dag organiseren we nu webinars om onze docenten op te leiden in het omvormen van hun lessen naar videostreaming.

Digitale lessen

 • Op technisch vlak werkten we hard aan ons Moodle-leerplatform Syntra Cloud en investeerden we in bijkomende servercapaciteit om een kwalitatieve leservaring mogelijk te maken. 
 • Op deze manier slaagden we in om meer dan 40 opleidingen voor meer dan 400 cursisten een digitale doorstart te geven en staan er nog meer opleidingen klaar om verder digitaal uit te rollen.  
 • Alle opleidingen heel snel op een kwalitatieve manier omvormen naar digitale opleidingen is echter op heel korte termijn niet mogelijk. Niet alle opleidingen of vakken lenen zich immers tot een digitale aanpak. Onze medewerkers bekijken daarom opleiding per opleiding en vak per vak of een snelle (gedeeltelijke) digitale doorstart mogelijk is. Of ook jouw opleiding hierbij is, hoor je zo snel mogelijk van onze campusmedewerkers. Mocht dit niet zo zijn, dan hopen we ook op jouw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Heropstart "fysieke" lessen

Voor het heropstarten van onze "fysieke" lessen wachten we voorlopig nog op bericht van de overheid. Afhankelijk van de timing (20 april, 4 mei of later) bekijken we nu samen met de overheid hoe de rest van het cursusjaar er uit zou kunnen zien. Enkele aspecten zijn al wel duidelijk en die geven we je graag hieronder mee.

 • Afwezigheden
  Voor de periode van 14/3 tot 4/4, zeg maar de coronaperiode vóór de vakantie, werden de aanwezigheden van jouw lesmomenten op rechtmatig afwezig gezet. Dit betekent dat ze in positieve zin meetellen voor jouw 2/3de aanwezigheid. Heb je in die periode bepaalde lesmomenten online gevolgd via Moodle en Big Blue Button, dan werden deze lessen als aanwezig genoteerd. Allicht gaat deze regeling ook gelden als na de paasvakantie de lessen nog niet kunnen hervat worden.
   

 • Stages
  Ook werd in de voorbije weken je stage opgeschort, toen alvast tot 3 april. Deze maatregel wordt, gezien de verlening van de coronamaatregelen, ook verlengd. We brengen je uitdrukkelijk op de hoogte als de stages kunnen én mogen hervat worden.
   
 • Examens en eindproeven
  Verder voorziet de regelgeving dat examens van de verschillende modules en eindproeven dienen afgelegd te worden, maar mogelijks wel in een aangepast vorm en met een aangepaste timing. Van zodra we daar duidelijkheid over hebben, komen we snel bij jou terug. 

Mocht je hierover nog vragen of opmerkingen hebben,
neem dan zeker contact om met ons klantencentrum: tel 0479 47 03 16 of klantencentrum@syntra-ab.be

UPDATE - Maandag 23 maart 2020, 12u30

Beste cursist, docent,

De afgelopen week zijn we hard aan het werk geweest om zo snel mogelijk een oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar de Corona-crisis ons voor stelt. We begrijpen dat dit voor jou een vervelende situatie is en we willen je dus alvast heel hard bedanken voor jullie begrip en geduld.

Omdat Syntra zich kenmerkt door praktijklessen, is het voor een groot deel van onze opleidingen niet evident om de volledige overstap naar e-learning te maken. Bovendien zijn er ook technische limieten aan onze mogelijkheden, zowel op het vlak van bandbreedte als ondersteuning.

Deze week starten we met het digitaal uitrollen van 12 Voltijdse Dagopleidingen. We kiezen er doelbewust voor om kleinschalig op te starten. Dit laat ons toe van bij te sturen en te kijken waar we nog verder moeten aanpassen. We proberen dit systeem zo snel mogelijk uit te breiden naar de rest van ons opleidingsaanbod.

We willen je nogmaals bedanken voor je geduld en hopen dat iedereen begrip kan opbrengen voor deze uitzonderlijke situatie.

Verder wensen we jou van het volledige Syntra-team goede moed in deze lastige periode. Samen komen we erdoor en we kunnen niet wachten om je terug te mogen verwelkomen in onze campussen.

UPDATE - Donderdag 19 maart 2020, 11u30

Leertijd en Duaal leren

Alle overeenkomsten (tenzij uitzonderingen, zie verder) in alternerende opleidingen (OAO of DA) worden met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april. De overeenkomst wordt volledig geschorst wegens overmacht, er is geen leervergoeding verschuldigd. Dit wil zeggen dat je, voorlopig, tijdelijk niet mag gaan werken tot en met 5 april.

Een uitzondering wordt enkel toegestaan als jij als leerling opgeleid wordt in een cruciale sector en essentiële dienst. Het gaat dan om de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de natie en de behoeften van de bevolking.

Lees hier wat we van jullie verwachten

UPDATE - Dinsdag 17 maart 2020, 15 uur

Stages worden geschorst

Cursisten die een stage volgen, vragen we om niet meer naar de stageplaats te gaan, tot en met 3 april.

Virtueel kantoor

We blijven al onze middelen inzetten om ons door deze ongeziene situatie te loodsen. Ieders gezondheid staat voorop en daarom hebben wij besloten om over te schakelen op een virtueel kantoor. Onze medewerkers werken vanaf morgen, woensdag 18 maart, zo veel mogelijk van thuis uit. 

We blijven nog steeds beschikbaar voor vragen. Je kan ons klantencentrum contacteren

 • van maandag tot en met vrijdag tussen 9u en 17u
 • via chat, mail
 • of telefonisch op 0479 47 03 16.

UPDATE - Vrijdag 13 maart 2020, 14.30 uur

Alle lesactiviteiten worden vanaf zaterdag 14 maart geschorst tot en met 4 april. Alle SYNTRA-campussen sluiten in deze periode voor lesactiviteiten en andere commerciële activiteiten. Deze datum leggen we vast op basis van het huidig advies en kan verlengd worden indien nodig. We volgen de ontwikkelingen van het virus nauw op, samen met de adviezen van de overheid.

Je bent reeds gestart met een korte of lange opleiding of een voltijdse dagopleiding en er zijn les- of stagemomenten gepland in de periode van 14 maart tot en met 4 april?

Wat betekent dit voor onze lessen? 

Alle lessen worden geschorst tot minstens 4 april.  

Wanneer worden de lessen ingehaald? 

Voorlopig worden alle lessen uitgesteld tot na 4 april. We zoeken naar de beste oplossing om gemiste lessen op te vangen. Meer informatie hierover volgt later. 

Gaat mijn stage of werkplekleren nog door? 

UPDATE 17 MAART - Vanaf 18 maart worden ook alle stages geschorst tot 3 april. Wij vragen jou dus om niet naar de les te komen en ook niet meer naar jouw stageplaats te gaan.

Wat gebeurt er met evenementen en andere activiteiten? 

Alle evenementen, ook die georganiseerd door cursisten, worden afgelast tot na 4 april. Ook alle geplande bedrijfsbezoeken of uitstappen in kader van de opleiding worden afgelast tot na 4 april. 

Je hebt je ingeschreven voor een korte of lange opleiding die start tussen 14 maart en 4 april?

Wat betekent dit voor jouw inschrijving? 

Alle opleidingen met een startdatum tussen nu en 4 april worden uitgesteld. Deze opleidingen zullen starten op een later moment, de precieze info hierover volgt later. Mocht de nieuwe datum je niet passen, kan je de opleiding kosteloos annuleren.  

Je bent reeds gestart met een leertijdtraject?

Alle lesactiviteiten worden geschorst tot en met 3 april. Alle SYNTRA-campussen sluiten in deze periode voor lesactiviteiten. We volgen de adviezen van de overheid nauw op en houden jullie op de hoogte.  

Wat betekent dit voor jouw lessen? 

Alle lessen worden geschorst tot en met 3 april. Dit geldt enkel voor de lessen op de campus, niet voor werkplekleren. In plaats van naar de les te komen, moet je naar de werkplek gaan.  

Wat als ik niet terecht kan op mijn werkplek? 

In de eerste plaats vragen wij jou om thuis te blijven. Indien dit niet mogelijk is, voorzien wij opvang in jouw campus op je normale lesdag. 

Wanneer worden de lessen ingehaald? 

Voorlopig worden alle lessen uitgesteld tot na 3 april. We zoeken naar de beste oplossing om gemiste lessen op te vangen. Meer informatie hierover volgt later. 

Gaat het werkplekleren nog door? 

UPDATE 19 MAART -  Alle overeenkomsten (tenzij uitzonderingen, zie verder) in alternerende opleidingen (OAO of DA) worden met onmiddellijke ingang tijdelijk geschorst. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 5 april.

Wat gebeurt er met leerondernemingen, evenementen en andere activiteiten? 

Alle evenementen, ook die georganiseerd door cursisten, worden afgelast of uitgesteld tot na 3 april. De activiteiten van leerondernemingen worden stopgezet tot en met 3 april samen met alle geplande bedrijfsbezoeken of uitstappen in kader van de opleiding.    

Waar kan ik terecht voor dringende vragen? 

 • Ons klantencentrum staat voor jou klaar van 8:30 tot 18:00 van maandag tot vrijdag.  Je kan ons bereiken op 0479 47 03 16 of via klantencentrum@syntra-ab.be.   
 • Voor informatie en updates kan je ook steeds terecht op Facebook, LinkedIn of op deze webpagina. Voor meer informatie over het coronavirus zelf kan je terecht op www.info-coronavirus.be  
 • SYNTRA blijft actief communiceren over het coronavirus. Alle belangrijke updates delen wij steeds zo snel mogelijk mee via onze website, social media en ook per mail.

Frequently asked questions