thuiswerk

Meer inschrijvingen en meer afstandsleren in coronajaar bij Syntra AB

Wat is het effect van een pandemie op de inschrijvingen voor opleidingen?
De start van het cursusjaar 2020-2021 werd met argusogen gevolgd door directie, medewerkers en stakeholders. Na de opstartmaand september kunnen we – met een zucht van opluchting – stellen dat de terugval tijdens de eerste coronagolf dit voorjaar is gecounterd met een stevige relance.

We zien een groei in al onze gecertificeerde beroepsopleidingen (ondernemersopleidingen, voltijdse dagopleidingen en leertijd/duaal) tegenover het voorbije cursusjaar. Ook bedrijven en hun medewerkers vinden terug de weg naar Syntra Bizz om hun professionele skills te verbreden of uit te diepen. Business as usual dus, toch merken we een aantal trends en verschuivingen.

Ondanks of dankzij corona ?

Uit een bevraging van Stepstone dit voorjaar, bleek dat 1 op 5 een andere job in overweging nam. Mensen hebben de tijd gekregen om te reflecteren over hun huidige job, ook de aanpak van de coronacrisis door de werkgever is voor sommigen een drijfveer om van werk te willen veranderen. De economische crisis heeft bovendien een stimulerend effect op jongeren en professionals die skills willen aanleren die de arbeidsmarkt vraagt.
De groei zet zich sterk door in onze voltijdse dagopleidingen, het alternatief voor de hogeschool. Onze formule waarbij jongeren in een kort traject een beroep aanleren en worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt, is populair. Heel wat groepen zaten snel vol en hebben wachtlijsten.
De groei in avondopleidingen en werkplekleren is meer bescheiden, maar we zien een trendbreuk tegenover de voorbije jaren. Zo is de shift naar duaal leren goed ingezet: met 104 leerlingen is Syntra AB de koploper van alle scholen in Vlaanderen! Deze trajecten hebben een belangrijke maatschappelijke waarde want werkplekleren helpt vroegtijdige schooluitval zonder diploma te verminderen. Jongeren leren het vak al doende op de werkvloer en kunnen zo toch een diploma secundair onderwijs behalen.
De vraag naar opleidingen met een maximale praktijkinsteek (leertijd, duaal, vdo pact) is groeiend.

Telling op 1 oktober 2020 (groei t.o.v. cursusjaar 19-20 op 1 okt)

- voltijdse dagopleidingen: groei 15.05%
- ondernemersopleidingen: groei 2.26%
- werkplekleren (leertijd en duaal): groei 5.12%, duaal groei 42.46% - inschrijven kan ook tijdens het 
  schooljaar!
- korte cursussen en bedrijfstrainingen: sterke daling in het voorjaar door coronapiek maar relance is
  ingezet met focus op een sterk najaar 2020 / voorjaar 2021.

Welke sectoren doen het goed?

- Vastgoed:
  Syntra AB heeft een sterke reputatie in vastgoedopleidingen, met ook een breed pallet aan BIV-
  erkende bijscholingen.
- Informatica/grafisch & multimedia/digitale marketing:
  corona heeft de digitale versnelling aangewakkerd.
  Logisch dus dat de opleidingen die digitale kennis & vaardigheden aanleren, in de lift zitten.
- Bouw/Elektro/HVAC:
  de crisis in combi met de nood aan technische profielen op de arbeidsmarkt stuwt meer en meer
  mensen in deze richtingen. Syntra AB heeft dit cursusjaar een innovatief én breder aanbod
  in de markt gezet waarmee we inspelen op nieuwe en klimaatvriendelijke technologieën.

We werken anders. We leren anders.

We moeten door het virus meer digitaal leven en werken. Syntra AB zet sterk in op digitaal leren en we investeren in streaming. Tijdens de coronapiek dit voorjaar waren er 5000 cursisten per week op ons online platform. Ook de infomomenten verliepen dit jaar hoofdzakelijk online.
Veel van onze opleidingen combineren campusleren met online modules die men thuis op eigen tempo kan afwerken.
Op de campussen houden we ons aan de verplichte veiligheidsmaatregelen, aangevuld met extra maatregelen om onze medewerkers, docenten en cursisten te beschermen. Daarnaast hebben we een intern veiligheidsteam, geruggesteund door stewards, een tracing-team op de campussen en een externe preventie-arts in geval van nood.

Wij bij Syntra AB geloven dat deze crisis, net als elke crisis, ook opportuniteiten biedt.
Via opleiding, training en werkplekleren maak je werk van future  proof competenties.
Die leiden tot nieuwe inzichten, innovaties én kansen.

Syntra Blog

View the latest blog messages from Syntra AB

View all articles
Artikel

Ontmoet je docent: Steven Meel

Steven Meel gaat in zijn marketing- en salesopleidingen voor een praktijkgerichte aanpak en geeft zijn jarenlange ervaring in de reclame- en mediasector met veel passie door als consultant.

Sandra Deboes, HR consulent
Artikel

HR Officer - stoomcursus voor een efficiënt personeelsbeleid

Een performant HR-beleid is belangrijker dan ooit. Werknemers hechten veel belang aan een gezonde werkomgeving met kansen om zich te ontplooien. Sandra Deboes, docent van de opleiding HR-Officer en Employer branding, helpt KMO’s om hun personeelsbeleid efficiënter te maken. Zij ziet volgende trends in haar HR-consulting.

Klimaatneutrale opleidingen
Artikel

Klimaatneutraal ondernemen: de voordelen voor jouw bedrijf

Klimaatneutraal ondernemen is aan een forse opmars bezig. Veel bedrijven zijn al mee op de kar gesprongen en creëren gespecialiseerde functies om de overstap te maken.

syntra opleiding
Artikel

Opleidingen in coronatijden

Ondanks of dankzij (schrappen wat niet past) de coronacrisis lopen de inschrijvingen van onze gecertificeerde beroepsopleidingen (voltijds overdag of avond) als een trein. Heel wat groepen hebben laatste plaatsen of zijn zelfs volzet, andere hebben dan weer een uitgestelde startdatum gekregen. Wij lijsten deze laatste graag voor jou op: