Start and duration
 • 2 jaar
 • This couse has been started, but there are still places available!
Location
 • Campus Antwerpen
Type of training
 • Professional education
 • Certificate

 • Vlaams opleidingsverlof

Save money on your schooling
 • KMO Wallet
 • Training vouchers

Apotheekassistent (Farmaceutisch-technisch assistent): why follow this course?

De farmaceutische industrie is een interessante sector. En als apotheekassistent sta je in het bruisende centrum.

Je takenpakket is boeiend en gevarieerd. Je bent het aanspreekpunt van klanten. Je assisteert de apotheker bij de bereiding van zalven en andere farmaceutische producten. En je bent verantwoordelijk voor bestellingen van klanten en het contact met leveranciers.

De opleiding farmaceutisch-technisch assistent – apotheekassistent brengt je alle kennis bij die nodig is om als assistent bij een apotheker aan het werk te gaan.

Deze professionele opleiding, die in overeenstemming is met het KB van 5 februari 1997 van het Ministerie van Volksgezondheid, werd ontwikkeld in samenwerking met diverse apothekersverenigingen.

De apotheekassistent, onmisbare schakel in de moderne apotheek

Een moderne apotheek kan niet zonder een goede assistent. En als apotheekassistent ben je meer dan alleen een farmaceutisch technisch assistent. Dankzij je grondige kennis over farmacologie, toxicologie, fysiologie en scheikunde, kan je de apotheker perfect bijstaan bij het bereiden van zalven en andere medicatie of verzorgingsproducten.

Daarnaast adviseer je de klanten en raad je hen de juiste producten aan. Je volgt bestellingen op en neemt contact met leveranciers om de status van dringende leveringen te controleren.

Een apotheekassistent bezit de nodige kennis over de farmaceutische wetenschappen en industrie maar is ook sociaal vaardig en discreet.

Over de opleiding farmaceutisch technisch assistent – apotheekassistent

De opleiding farmaceutisch technisch assistent – apotheekassistent is een intense beroepsopleiding van twee jaar. Je krijgt heel wat theoretische kennis te verwerken over farmacologie, fysiologie, anatomie, galenica, scheikunde, toxicologie en plantkunde.

Daarnaast volg je 300 uren stage in een zelfstandige apotheek en een ziekenhuisapotheek, waar je alle farmaceutische kennis kan gebruiken en aanscherpen met ervaringen uit de praktijk. 100 uren daarvan, presteer je in het eerste jaar. De overige 200 uren in het 2de jaar. 

Er is ook ruimte voor de basisaspecten van communicatie, toegespitst op de omgang met klanten en leveranciers.

Program

1ste jaar Farmaceutisch technisch assistent

 • Fysica (3 sessies)
 • Fysiologie en anatomie (e-leren)
 • Biologie (3 sessies)
 • Galenica theorie (8 sessies)
 • Galenica praktijk (6 sessies)
 • Farmacologie (9 sessies)
 • Deontologie en wetgeving (3 sessies)
 • Scheikunde (6 sessies)
 • Parafarmacie (4 sessies)
 • Communicatie (1 sessie)
 • Stage- en eindwerkbegeleiding (1 sessie)
 • Stage (100 u.)
 • Examens (5 sessies)

2de jaar Farmaceutisch-technisch assistent

 • Galenica theorie (12 sessies)
 • Galenica praktijk (8 sessies)
 • Farmacologie (14 sessies)
 • Toxicologie (2 sessies)
 • Plantkunde (3 sessies)
 • Communicatie (2 sessies)
 • Stage- en eindwerkbegeleiding (3 sessies)
 • Examens (3 sessies)
 • Stage (200 u.)
 • Eindproef - verdediging eindwerk voor een jury (1 sessie)

Flexibel traject

Deze opleiding is een flexibel traject met onderstaande kenmerken:

Flexibel leren

Deze formule vergemakkelijkt de combinatie met werk of gezinsleven. Informeer bij de campus naar vrijstellingen van leermodules op basis van verworven competenties en kwalificaties.

Digitaal kennisplatform

In het online cursistenplatform Moodle stellen we maatgerichte en ondersteunende kennis beschikbaar in de vorm van oefencases, studiedossiers en werktools. Op deze wijze kan je op jouw eigen tempo activerend, probleemgestuurd en onderzoekend bijleren. Sommige trajecten bevatten één of meerdere e-modules waardoor je thuis vanachter je PC op een zelfstandige manier de lesmodule(s) kan instuderen. Je kan daarbij rekenen op e-coaching.

Werkplekleren bij werkgevers

Werkplekleren betekent dat je in praktijk leert in een erkend leerbedrijf. Wat je moet kennen en kunnen, ga je dus vooral leren van een praktijkopleider in een bedrijf, uiteraard onder onze begeleiding.

Begeleiding op de campus

Onze docenten ondersteunen je individueel tijdens de ingeplande begeleidingssessies, oefeningen en projectcases.

Aanvullende info omtrent het programma

Deze opleiding loopt deels online.

Een aantal lessen volg je van thuis uit, een ander gedeelte vindt plaats op de campus. Deze mix biedt je enerzijds het comfort van kennisverwerving vanuit je zetel en anderzijds de dynamiek van leren op de campus. Daar stuwt de groep gepassioneerde medecursisten en het professionele docententeam je vooruit.

De lessen die je van thuis uit volgt, lopen ofwel via een virtual classroom ofwel via zelfstudie van online lesinhoud. Een laptop/PC/tablet, een webcam en een internetverbinding is het enige dat je hiervoor nodig hebt.

For who

Target audience

De opleiding richt zich tot ieder die dit beroep wil aanleren of reeds in een apotheek werkt maar nog niet voldoet aan de verplichting omtrent opleiding en stage.

Deze cursus mag je volgen als je minstens 18 jaar bent of als je voldaan hebt aan de leerplicht.

Acceptance criteria

Je dient in het bezit te zijn van een diploma Hoger Secundair Onderwijs. Ook interesse in farmacie, fysica en scheikunde zijn onontbeerlijk. Sociale vaardigheden: omgaan met klanten, discretie en zwijgplicht.

Om een kopie van je behaalde diploma HSO door te sturen klik hier.

Locations and start data

First year Start End Durarion
dinsdag 18:45 22:15 1 jaar
donderdag 18:45 22:15 1 jaar

This info is purely informative and can change. Contact your campus if you have any question.

 • € 684.00
 • 2 jaar

Teachers

Elke Flies
Liesbeth Boriau
Marc Dooms
Rik Schrooten
Anne Dorssemont

Price

Excl Incl
Signup fee for this course (first year only) €565.29 €684.00

Save on your eduction

 • KMO Wallet
 • Training vouchers

We hebben alle kortingen en voordelen gebundeld op één handige pagina. Ga naar overzicht.

KMO Wallet

Licensed service provider
MO* KO**
€452.23 €395.70

* Middelgrote onderneming

** Kleine onderneming

Meer info vind je op onze pagina van de kmo-portefeuille.

 • Transport Academy Mechelen - Castelein
 • Or on your location
€193.60 €160.00