Syntra AB is erkend voor het functiecomplement, zowel voor de basisopleiding als de permanente vormingen. Hieronder vind je een overzicht van onze erkende opleidingen en het programma voor het voorjaar 2017. Past deze programmatie jou niet ? Contacteer Debbie of Kim en informeer naar een traject op maat van je verzorginstelling.

Schrijf je in

Burn-out preventie

Inhoud

Zijn je werknemers afwezig omwille van stress en burn-out? Of merk je een stijging van ziekteverzuim? Voel je de onrust en wil je proactief inspelen op de stijgende werkdruk? Vind je het belangrijk om zorg te dragen voor het menselijk kapitaal? En wil je leren hoe je werknemers, teamleden en/of personeel kan begeleiden i.f.v. het verminderen van werkstress? Wil je werken naar meer werkvreugde (ook voor jezelf).

Dan is deze cursus iets voor jou.

Programma

 • Wat is stress, angst, burnout, veerkracht, bevlogenheid? En wat zijn de signalen?
 • Wat zijn de signalen bij werknemers?
 • Hoe kan je ze herkennen?
 • Werkstructuur en informatie om medewerkers te sensibiliseren en informeren in functie van stress en burnout.
 • Medewerkers leren werken met zelfzorg.
 • Leidraad om werknemers te begeleiden.
 • Wat kan je in-company doen en wanneer moet je doorverwijzen?
 • Hoe kan je vroegtijdig helpen die negatieve spiraal doorbreken?
 • Concrete tips, oefeningen en handvaten die bijdragen tot het voorkomen van stress en burnout en het stimuleren van werkvreugde 

Duur

 • Een volledige dag van 8:30u tot 17:00u

Omgaan met veranderingen

Programma

Organisatieveranderingen brengen steeds tegenstand met zich mee. Of het nu om mergers en acquisitions gaat of om implementatie van nieuwe ICT-systemen, veranderingen stuiten op weerstand. Er bestaan diverse strategieën, technieken (tools) en vaardigheden om met veranderingen om te gaan. Maar hoe vaak wordt er niet een uitgebreid rapport voorgelegd waarin de verschillende te ondernemen stappen schitterend worden beschreven? Om dan, wanneer het traject gestart is, vast te stellen dat het in de praktijk niet werkt. Dit heeft vaak te maken met een te beperkt draagvlak, belangrijke sleutelfiguren die de verandering nog onvoldoende geaccepteerd hebben, een onvoldoende inschatting van de hindernissen op de werkplek en/of een gebrekkige globale communicatie rond het veranderingstraject.

Onderwerpen

 • Soorten weerstanden?
 • Omgaan met deze weerstanden.
 • Wat na de verandering? 

Duur

 • Een volledige dag van 8:30u tot 17:00u

Constructief samenwerken met vakbonden

Doelstellingen

Vakbonden worden vaak gezien als een noodzakelijk kwaad binnen de organisatie. Een constructieve samenwerking kan echter ook voordelig zijn voor jouw bedrijf. Via deze sessie leer je waarom vakbonden ontstaan en hoe je er constructief mee om kan gaan.

Inhoud

 • Ontstaan vakbonden
 • Verschillende organen
 • Hoe omgaan met vakbonden?
 • Eerste stappen naar constructief overleg 

Duur

 • Een volledige dag van 8:30u tot 17:00u

Diversiteit op de werkvloer

Inhoud

De dag van vandaag heerst er een grote diversiteit op de werkvloer: werknemers en patiënten van verschillende nationaliteiten, jong en oud, man en vrouw, …. Soms leidt dit tot conflicten en onbegrip, maar vaak hangt dit samen met een onwetendheid voor de andere cultuur, visie, … Deze cursus opent de ogen en laat zien dat diversiteit iets moois kan zijn binnen je organisatie.

Programma

 • Sensibiliseren van de deelnemers mbt het thema diversiteit in de ruime zin: jong en oud, man en vrouw, verschillende nationaliteiten, …
 • Bewustwording van stereotypering en de rol hierin van de eigen kaart en cultuur.
 • De deelnemers laten reflecteren en reageren samen met collega's.
 • Reglementair kader aanhalen, doch geen detailinformatie.

Duur

 • Een volledige dag van 8:30u tot 17:00u

Timemanagement

Doelgroep 

Deze cursus is voor jou bedoeld als je …

 • je tijd beter wil beheren;
 • slimmer in plaats van harder wilt werken. 

Doelstellingen 

 • Welke zijn je ‘drivers’ en welke impact hebben ze op je tijdsbesteding?
 • Welke invloed heeft je werkomgeving op jouw efficiëntie?
 • Hoe kan je jezelf en je omgeving organiseren?
 • Hoe plan je jouw activiteiten, in functie van welke prioriteiten?
 • Hoe verwerk je opdrachten en vragen?

Programma

Analyse en diagnose van je individueel tijdgebruik:

 • identificeren van tijdrovende bezigheden en zoeken naar oplossingen.

Optimaliseren van je werkdag:

 • prioriteiten uitwerken volgens uw doelstellingen: wat zijn belangrijke en dringende taken?
 • tijdsbestekken reserveren (zonder door iemand gestoord te worden);
 • onverwachte vragen en onderbrekingen verwerken;
 • plannen en groeperen van activiteiten; organiseren van terugkerende taken.

Efficiënt management:

 • e-mails;
 • telefoons.
 • U maakt voor jezelf een actieplan om meer te doen in minder tijd.

Duur

 • Een volledige dag van 8:30u tot 17:00u

Functionerings- en evaluatiegesprekken

Inhoud

Via evaluatie- en functioneringsgesprekken kan je als bedrijf heel wat nuttige informatie krijgen van uw werknemers. Ontdek wat hen bezighoudt, waarin ze willen groeien, waarover ze ontevreden zijn, …. Via deze cursus leer je het verschil tussen evaluatie- en functioneringsgesprekken en leer je hoe je deze efficiënt kan voeren.

Programma

 • waarom een functionerings- en/of beoordelingsgesprek houden?
 • beoordelingssystemen
 • veel voorkomende beoordelingsfouten
 • de gespreksmethoden – SMART principe
 • inhoud, frequentie en aandachtspunten
 • luisteren
 • opstellen van formulieren en criteria
 • inoefenen van de theoretische materie

Inhoud

 • Een volledige dag van 8:30u tot 17:00u

Deze opleiding bij jou in het bedrijf (op maat)?
Debbie en Kim helpen je graag verder.