Inhoud

Alle lessen worden geschorst tot minstens 5 mei 2020. Je wordt hiervan ook persoonlijk op de hoogte gebracht. Wij zoeken naar de best mogelijke oplossing om de gemiste lessen opnieuw in te plannen in nauw overleg met overheid en docenten. Wij zullen jou verwittigen wanneer hier informatie over is.