Inhoud

Van zodra je geslaagd bent in het voorgaande jaar word je automatisch ingeschreven voor het vervolgjaar.
Cursisten ingeschreven voor een eerste jaar worden na slagen voor dit eerste jaar automatisch ingeschreven voor hun vervolgjaar.
Deze inschrijving is eveneens onderworpen aan de bovenvermelde annulatievoorwaarden.
Indien je wenst af te zien van de inschrijving voor de vervolgjaar laat je dit schriftelijk weten aan de campus voor 31/7.
Latere annulaties zijn nog mogelijk (zie annulatievoorwaarden)
Graag op voorhand laten weten aan de campus.