Inhoud

Wij streven permanent naar verbetering van onze klantvriendelijkheid en de kwaliteit van onze aangeboden producten en diensten. Mocht je suggesties ter verbetering hebben, dan horen wij dat graag. Onze medewerkers zijn een eerste aanspreekpunt en zullen je suggesties zeker en vast intern communiceren aan de bevoegde personen of werkgroep. In de mate van het mogelijke zijn wij steeds bereid te veranderen om te verbeteren.  

Ben je echt niet tevreden over de gang van zaken, de faciliteiten, de docent of de organisatie van je opleiding, dan signaleer je dit best zo snel mogelijk. Hoe sneller we iets weten, hoe sneller we actie kunnen ondernemen. In eerste instantie proberen we om samen met de campusassistent, docent en campusmanager een oplossing te zoeken. Zodat je je opleiding kan verderzetten en succesvol kan afronden. Als we er samen niet uit geraken kan je steeds een officiële klacht indienen bij onze ombudsdienst.