Inhoud

Overgangsregeling tussen het Betaald Educatief Verlof en het Vlaams Opleidingsverlof

Startte je in het school- of cursusjaar 2018-2019 een opleiding en maak je hiervoor gebruik van Betaald Educatief Verlof (BEV)? Dan kan je diezelfde opleiding vanaf 1 september 2019 probleemloos verderzetten onder het stelsel van Betaald Educatief Verlof (BEV). De administratieve procedure (o.a. papieren attesten) wordt dus gewoon verlengd. Deze verlenging is mogelijk tot en met 31 december 2021.

Het Vlaams opleidingsverlof

Van toepassing voor alle cursisten die inschrijven in een nieuw opleidingstraject dat start na 1 september 2019.

Dit stelsel vervangt dus het Betaald Educatief Verlof (zie boven).

Het Vlaams opleidingsverlof houdt in dat je afwezig mag blijven op het werk om een opleiding te volgen of een examen af te leggen, terwijl je loon gewoon wordt doorbetaald. Je werkgever kan een compensatie van jouw loon aanvragen bij de overheid.

Er zijn wel enkele voorwaarden:

  • je werkt in een privé-onderneming (minstens aan 50% van de normale arbeidsprestaties) die haar vestigingseenheid heeft in het Vlaamse Gewest (het adres zoals vermeld op het arbeidscontract) of
  • je wil een arbeidsmarktgerichte opleiding volgen (minstens 32 contacturen/klassikale lessen, geen afstandsleren of individuele coaching). Welke opleidingen dit zijn vind je terug in de lijst in de databank van de Vlaamse overheid. Het kan ook zijn dat bepaalde opleidingen pas in aanmerking komen als ze leiden naar een eerste diploma van een bepaald niveau. Deze info vind je ook in de databank bij de desbetreffende opleiding bij de knop "voorwaarden". Om het je nog gemakkelijker te maken hebben wij een lijst gemaakt met daarin alle opleidingen die Syntra AB in het cursusjaar 2019-2020 organiseert en die in aanmerking komen* voor het Vlaams opleidingsverlof. Je kan deze lijst hier bekijken.
  • je wil een loopbaangerichte opleiding volgen. Dit is een opleiding die wordt aangeraden in het persoonlijk ontwikkelingsplan naar aanleiding van een loopbaanbegeleidingstraject). Het loopbaancentrum geeft hiervoor een 'attest loopbaanbegeleiding' af.
  • je wil een examen afleggen voor een arbeidsmarktgerichte opleiding of
  • je wil een examen afleggen bij de Vlaamse examencommissie of
  • je wil een examen afleggen om een ervaringsbewijs te behalen

Hoeveel uren opleidingsverlof je krijgt hangt af van het tewerkstellingspercentage en het type van de opleiding die je wil volgen of het type van het examen dat je wil afleggen. Ben je voltijdse werknemer dan heb je tot 125 u recht op VOV (Vlaams opleidingsverlof).

Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid.

*de informatie op deze lijst werd verstrekt door de Vlaamse Overheid. 

Betaald Educatief Verlof

voor cursisten die ingeschreven zijn voor een opleiding die start voor 1 september 2019.

Voor alle lange opleidingen die erkend zijn voor opleidingscheques, heb je recht op Betaald educatief verlof. Je werkgever kan je dit niet weigeren, maar je moet wel overeenkomen wanneer je dit verlof opneemt.  

Onze opleidingen zijn 'middenstandsopleidingen' en vallen voor het educatief verlof onder de 'beroepsopleidingen'.  

Je kan verlof opnemen voor het aantal uren dat je opleiding volgt, met een maximum van 100 uur (of per uitzondering 120 uur) per jaar. Je dient wel 90% van de lessen aanwezig te zijn om je recht op verlof te behouden. Alle informatie over de opleidingen vind je op https://www.vlaanderen.be/betaald-educatief-verlof

Wat moet je doen?  

  • Bij de start van je opleiding vraag je aan de balie een formulier voor Betaald Educatief Verlof (BEV). Je vult dit in en bezorgt dit voor lesweek 4 terug aan de balie. Stap je later in, dan moet je bij je werkgever een attest vragen waarin hij verklaart dat je toestemming hebt om educatief verlof aan te vragen. 
  • Wij verwerken je aanvraag en sturen per post een bevestiging op naar jou. Dit formulier breng je binnen bij je werkgever, zodat hij/zij dit kan doorgeven aan de uitbetalingsinstelling.  
  • Wij maken elk trimester een attest op van regelmatige inschrijving waar we je aan- en afwezigheden en gevolgde uren doorgeven. Dit sturen we per post naar jouw adres. Je bezorgt dit aan je werkgever.