Inhoud

Voor alle lange opleidingen die erkend zijn voor opleidingscheques, heb je recht op Betaald educatief verlof. Je werkgever kan je dit niet weigeren, maar je moet wel overeenkomen wanneer je dit verlof opneemt.  

Onze opleidingen zijn 'middenstandsopleidingen' en vallen voor het educatief verlof onder de 'beroepsopleidingen'.  

Je kan verlof opnemen voor het aantal uren dat je opleiding volgt, met een maximum van 100 uur (of per uitzondering 120 uur) per jaar. Je dient wel 90% van de lessen aanwezig te zijn om je recht op verlof te behouden. Alle informatie over de opleidingen vind je op www.werk.be/online-diensten/betaald-educatief-verlof

Wat moet je doen?  

  1. Bij de start van je opleiding vraag je aan de balie een formulier voor Betaald educatief verlof. Je vult dit in en bezorgt dit voor lesweek 4 terug aan de balie. Stap je later in, dan moet je bij je werkgever een attest vragen waarin hij verklaart dat je toestemming hebt om educatief verlof aan te vragen. 
  2. Wij verwerken je aanvraag en sturen per post een bevestiging op naar jou. Dit formulier breng je binnen bij je werkgever, zodat hij/zij dit kan doorgeven aan de uitbetalingsinstelling.  
  3. Wij maken elk trimester een attest op van regelmatige inschrijving waar we je aan- en afwezigheden en gevolgde uren doorgeven. Dit sturen we per post naar jouw adres. Je bezorgt dit aan je werkgever.