Inhoud

Jongeren in de Leertijd kunnen een getuigschrift (6de jaar) of een diploma (7de jaar) van het secundair onderwijs behalen. Dit diploma is erkend door het Ministerie van Onderwijs.
 
Volg je een beroepsopleiding in een lang avondtraject of voltijds overdag, dan krijg je een getuigschrift erkend door het Vlaams Ministerie van Werk. Je bewijst hiermee dat je over de juiste beroepskennis beschikt. Voltijdse dagopleidingen die naast beroepskennis ook een module bedrijfsbeheer omvatten leiden tot een diploma.

Volg je een korte opleiding (bijscholing) dan krijg je na het volgen van de opleiding een lesvolgingsattest.