Inhoud

Dit hangt af van de opleiding die je volgt.  

In opleidingen die leiden naar een getuigschrift ben je verplicht om 2/3de van de lessen bij te wonen om ingeschreven te blijven en deel te mogen nemen aan de examens. Ben je te vaak afwezig, dan stoppen we je opleiding. Je krijgt dan geen inschrijvingsgeld terug. 

In de korte opleidingen (bijscholingen) zijn er geen verplichte aanwezigheden. Natuurlijk is het wel het beste dat je alle lessen bijwoont, je betaalt er immers voor. Kan je een les niet bijwonen, maar een van je collega's wel? Dan mag hij/zij jouw plaats innemen.