Inhoud

We hebben voor al onze opleidingen (uitgezonderd Leertijd) 1 basisvoorwaarde: minstens 18 jaar zijn of voldaan hebben aan de leerplicht.  

Voor sommige opleidingen die leiden naar een getuigschrift gelden er extra voorwaarden. Zo kan het zijn dat je moet beschikken over een diploma hoger secundair (6ASO, TSO, KSO en 7 BSO) of een diploma in een bepaalde richting. We kijken de diploma's na tijdens de eerste lesweken. Je zal een mailtje ontvangen van een campusmedewerker om een scan door te mailen of een kopietje binnen te brengen.

Wie een opleiding vastgoedmakelaar wil volgen maar niet over het juiste diploma beschikt, kan via EVC-EVK procedure toegelaten worden tot de opleiding. Dit dossier dien je ten laatste op 31 augustus door te mailen of binnen te brengen op de campus.