Inhoud

We hebben voor al onze opleidingen (uitgezonderd Leertijd) 1 basisvoorwaarde: minstens 18 jaar zijn of voldaan hebben aan de leerplicht.  

Voor sommige opleidingen die leiden naar een getuigschrift gelden er extra voorwaarden.
Zo kan het zijn dat je moet beschikken over een diploma hoger secundair (6ASO, TSO, KSO en 7 BSO) of een diploma in een bepaalde richting.
De voorwaarden staan bij elke opleiding vermeld op de webpagina.

Je kan je diploma's of getuigschriften doormailen via de webpagina van de opleiding.

De medewerkers op de campus behandelen in het begin van het cursusjaar je aanvraag.
Je krijgt dan van hen te horen of je toegelaten wordt tot de opleiding of niet.