Inhoud

Het Vlaams opleidingsverlof is een nieuwe maatregel van de Vlaamse overheid voor opleidingen die starten op en na 1 september 2019. Je vindt hier meer informatie over op deze pagina. Kort samengevat: Het houdt in dat je afwezig mag blijven op het werk om een opleiding te volgen of een examen af te leggen, terwijl je loon gewoon wordt doorbetaald. Je werkgever kan een compensatie van jouw loon aanvragen bij de overheid.
Opgelet: enkel contacturen (dus klassikale lessen) gelden als VOV-uren. Dit is niet het geval voor de uren in afstandsleren, noch bij individuele coaching.