Inhoud

Syntra AB biedt 4 soorten opleidingen aan: ondernemerschapstrajecten (lange opleiding), korte opleidingen, bedrijfstrainingen en de Leertijd.

  • Ondernemerschapstrajecten

Dit noemen we ‘lange opleidingen’. De inhoud van deze cursussen is vastgelegd door Syntra Vlaanderen en de opleidingen zijn daardoor officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Na het succesvol afronden ontvang je een getuigschrift of diploma dat gecertificeerd is door Syntra Vlaanderen en erkend wordt door het Vlaams ministerie van Werk. Op dit ogenblik (1/12/2020) is gestart met de transitie van Syntra Vlaanderen naar VLAIO.

We richten onze pijlen met deze opleidingen op iedereen die professionele ambities heeft. De bedoeling is dan ook dat je na het volgen van een lange opleiding meteen aan de slag kan, in loondienst of als zelfstandige. De opleidingen duren 1, 2 of 3 jaar.

  • Korte opleidingen

Met dit aanbod richten wij ons in eerste instantie tot zelfstandigen en medewerkers in KMO’s. 
Het gaat meestal om opleidingen van korte duur. Na afloop krijgen de cursisten een attest van deelname.

  • Bijscholingen

Dit zijn korte opleidingen die erkend zijn als bijscholing door een Paritair Comité en/of een beroepsvereniging. Als voorbeeld: de bijscholingen voor schoonheidsspecialisten bij Syntra AB zijn erkend, cursisten ontvangen hiervoor zelfs een opleidingsvergoeding.

  • Bedrijfstrainingen en maatopleidingen

De accountmanager en de coördinator bedrijfstrainingen werken een programma uit op maat van een onderneming of afdeling. De opleiding vindt plaats in een Syntra-campus, in het bedrijf of op een locatie naar keuze. Ook de duur en de grootte van de groepen kan gekozen worden.

  • Leertijd

De leertijd, ook wel leercontract genoemd, is de ideale voorbereiding op een professionele loopbaan als werknemer of als ondernemer. Jongeren tussen 15 en 25 kunnen op deze manier een diploma secundair onderwijs halen én tegelijkertijd een beroep leren. 4 dagen per week gaan ze aan de slag bij een ‘patron’, 1 dag per week volgen ze les.

Deze diploma’s zijn erkend door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Meer info vind je op deze pagina en op de website van Leertijd.