Syntra Antwerpen en Vlaams Brabant werd in 2002, na de fusie van CMO Antwerpen, CMO Kempen, CMO Leuven, CMO Mechelen en ACEBE, in het leven geroepen. Deze samenwerking liet ons toe de dienstverlening aan onze klanten nog te verbeteren. Onze dienstverlening is gebaseerd op volgende uitgangspunten:

Voor onze klanten

 • Bij Syntra AB en Syntra Bizz staat de klant centraal en niet de administratie.
 • Elke klant krijgt dezelfde behandeling ongeacht waar, hoe en hoeveel hij opleiding volgt.

Voor onze medewerkers

 • Elke medewerker weet wat hij/zij moet doen.
 • Alle medewerkers die dezelfde taken uitvoeren doen dit op een uniforme manier.
 • Elke medewerker dient mee te denken over de kwaliteit van onze dienstverlening. ISO is meer dan alleen "check the box". Meewerken aan een kwalitatieve dienstverlening is een ingesteldheid die van elke medewerker wordt verwacht.

Kwaliteitsdoelstellingen

Syntra AB is er zich van bewust dat zij de continuïteit van de organisatie en verder de belangen van de stakeholders (klanten, leveranciers, personeel, aandeelhouders, omgeving) enkel zal kunnen veiligstellen, dankzij het leveren van kwalitatieve diensten. Risicogebaseerd denken vormt de basis voor het maken van beslissingen en het formuleren van doelstellingen. Kwaliteitsdoelstellingen maken daarom, naast onze economische doelstellingen, integraal deel uit van onze bedrijfsvoering. Wij stellen meetbare kwaliteitsdoelstellingen voorop, die wij verder uitwerken in concrete actieplannen. Elke werknemer heeft de verantwoordelijkheid en de plicht om deze kwaliteitsdoelstellingen te helpen realiseren. Daarvoor dienen de procedures, instructies en voorschriften binnen ons geïntegreerd management systeem, gerespecteerd en nageleefd te worden. De directie engageert zich om de nodige middelen vrij te maken voor de realisatie van de kwaliteitsdoelstellingen.

Al onze handelingen en beslissingen dienen om kwalitatieve producten en diensten te leveren conform de eisen van de stakeholders. De directie van Syntra AB engageert zich daarbij om minimaal te voldoen aan:

 • de vooropgestelde kwaliteitseisen van de stakeholders;
 • de eisen van de heersende wet- en regelgeving.

Syntra AB verbindt er zich toe zijn geïntegreerd managementsysteem uit te bouwen en operationeel te maken overeenkomstig de bepalingen van ISO 9001. We willen hiermee de kwaliteit van onze dienstverlening continu verbeteren.

Focus wordt hierbij onder andere gelegd op:

 • het streven naar een optimale klantentevredenheid;
 • het streven naar een optimale kwaliteit en dienstverlening;
 • het voortdurend optimaliseren van de interne processen;
 • het permanent streven naar een optimale organisatiestructuur met duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • het uitvoeren van periodieke controles, interne audits en beoordelingen met als doel het continu verbeteren van de  bedrijfsprocessen;
 • het selecteren van leveranciers en onderaannemers op basis van vooraf gedefinieerde eisen en verwachtingen.
 • het bevorderen van het welzijn van onze medewerkers, cursisten en docenten.