Syntra AB voert een actief beleid inzake integrale kwaliteitszorg. Daarvoor is er een coördinator IKZ en de dagelijkse inzet van vele medewerkers.

Dit beleid werpt ook zijn vruchten af. Sinds 2010 is Syntra AB de trotse houder van van het ESF kwaliteitslabel. Het label wordt toegekend op basis van een beoordeling door onafhankelijke experten. Deze experten baseren zich hiervoor op documenten, een toetsing ter plaatse en gesprekken met verantwoordelijken en medewerkers.

ESF-kwaliteitslabel (Europees Sociaal Fonds)

Op 2/12/2010 gebeurde er een diepgaande kwaliteitsaudit bij Syntra-AB door de auditoren van het ESF-Agentschap Vlaanderen. Syntra-AB is nu de verdiende drager van het ESF-label. Dit label is de officiële erkenning dat Syntra-AB voldoet aan de eisen die een kwaliteitsvolle en duurzame bedrijfsvoering garanderen.