Syntra AB en Bizz voeren een actief beleid inzake integrale kwaliteitszorg. De inzet van onze kwaliteitscoördinator en alle medewerkers resulteerde oa. in het behalen van de WSE-kwaliteitsregistratie en het felbegeerde ISO9001:2015 certificaat.

Syntra AB en Bizz voldoen aan de kwaliteitsvereisten voor dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie
 

WSE certificaat

De kwaliteitsvoorwaarden zijn verdeeld over drie categorieën:

dienstverlening aan klanten
personeelsbeheer en
financieel beheer

Het kwaliteitsdecreet is van toepassing voor diensten uitgevoerd op het vlak van opleiding en vorming, begeleiding, arbeidsbemiddeling, competentieontwikkeling, adviesverstrekking aan burgers, ondernemingen en derden-organisaties.

Meer info

Kiwa gecertificeerd

Syntra AB en Bizz streven naar een coherent kwaliteitsbeleid. Dit beleid werpt ook zijn vruchten af. Sinds 2010 waren Syntra AB en Syntra Bizz al de trotse houder van van het ESF kwaliteitslabel. Het label wordt toegekend op basis van een beoordeling door onafhankelijke experten

Sinds begin juli 2019 kunnen Syntra AB en Syntra Bizz nog een nieuwe pluim op hun hoed steken. Het certificatiebureau Kiwa kende immers het felbegeerde ISO9001:2015 toe aan beide organisaties. Ook al werkten we reeds volgens de normen hiervan, toch is het een opsteker voor alle medewerkers, de docenten en ook de cursisten dat dit officieel bekrachtigd werd in de vorm van een certificaat.

Is het werk nu af? Absoluut niet, want om eerlijk te zijn, er waren enkele puntjes die voor verbetering vatbaar waren. Deze opmerkingen situeerden zich rond o.a. de registratie en validatie van proeflessen, goedkeuring en versiebeheer van het cursusmateriaal en enkele administratieve procedures rond de administratieve opvolging van leertijddossiers. 

ESF-kwaliteitslabel (Europees Sociaal Fonds)

Eind 2010 gebeurde er een diepgaande kwaliteitsaudit bij Syntra Bizz en Syntra AB door de auditoren van het ESF-Agentschap Vlaanderen. Syntra Bizz en Syntra AB zijn nu de verdiende drager van het ESF-label. Dit label is de officiële erkenning dat Syntra Bizz en Syntra AB voldoen aan de eisen die een kwaliteitsvolle en duurzame bedrijfsvoering garanderen.
 

Voor onze klanten

 • Bij Syntra AB en Syntra Bizz staat de klant centraal en niet de administratie.
 • Elke klant krijgt dezelfde behandeling ongeacht waar, hoe en hoeveel hij opleiding volgt.

Voor onze medewerkers

 • Elke medewerker weet wat hij/zij moet doen.
 • Alle medewerkers die dezelfde taken uitvoeren doen dit op een uniforme manier.
 • Elke medewerker dient mee te denken over de kwaliteit van onze dienstverlening. ISO is meer dan alleen "check the box". Meewerken aan een kwalitatieve dienstverlening is een ingesteldheid die van elke medewerker wordt verwacht.

   

  Baanbrekendewerkgever

  Meer informatie

Kwaliteitsdoelstellingen

Syntra AB en Bizz zijn er zich van bewust dat zij de continuïteit van de organisatie en verder de belangen van de stakeholders (klanten, leveranciers, personeel, aandeelhouders, omgeving) enkel zal kunnen veiligstellen, dankzij het leveren van kwalitatieve diensten. Risicogebaseerd denken vormt de basis voor het maken van beslissingen en het formuleren van doelstellingen.

Kwaliteitsdoelstellingen maken daarom, naast onze economische doelstellingen, integraal deel uit van onze bedrijfsvoering. Wij stellen meetbare kwaliteitsdoelstellingen voorop, die wij verder uitwerken in concrete actieplannen. Elke werknemer heeft de verantwoordelijkheid en de plicht om deze kwaliteitsdoelstellingen te helpen realiseren.

Daarvoor dienen de procedures, instructies en voorschriften binnen ons geïntegreerd management systeem, gerespecteerd en nageleefd te worden. De directie engageert zich om de nodige middelen vrij te maken voor de realisatie van de kwaliteitsdoelstellingen.

Al onze handelingen en beslissingen dienen om kwalitatieve producten en diensten te leveren conform de eisen van de stakeholders. De directie van Syntra AB en Bizz engageert zich daarbij om minimaal te voldoen aan:

 • de vooropgestelde kwaliteitseisen van de stakeholders;
 • de eisen van de heersende wet- en regelgeving.

Syntra AB en Bizz hebben zich er toe geëngageerd om een geïntegreerd managementsysteem uit te bouwen en operationeel te maken overeenkomstig de bepalingen van ISO 9001:2015. We willen hiermee de kwaliteit van onze dienstverlening continu verbeteren.

Focus wordt hierbij onder andere gelegd op:

 • het streven naar een optimale klantentevredenheid;
 • het streven naar een optimale kwaliteit en dienstverlening;
 • het voortdurend optimaliseren van de interne processen;
 • het permanent streven naar een optimale organisatiestructuur met duidelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
 • het uitvoeren van periodieke controles, interne audits en beoordelingen met als doel het continu verbeteren van de  bedrijfsprocessen;
 • het selecteren van leveranciers en onderaannemers op basis van vooraf gedefinieerde eisen en verwachtingen.
 • het bevorderen van het welzijn van onze medewerkers, cursisten en docenten.